برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

سیم و کابل راد افشان سحر

موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
9,150,000 تومان
سیم افشان 1x35 راد افشان سحر سایز 35 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
1,122,000 تومان
سیم افشان 1x4 راد افشان سحر سایز 4 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
153,000 تومان
سیم افشان 1x0.5 راد افشان سحر سایز 0.5 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
234,000 تومان
سیم افشان 1x0.75 راد افشان سحر سایز 0.75 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
296,000 تومان
سیم افشان 1x1 راد افشان سحر سایز 1 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
449,000 تومان
سیم افشان 1x1.5 راد افشان سحر سایز 1.5 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
673,000 تومان
سیم افشان 1x2.5 راد افشان سحر سایز 2.5 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
1,719,000 تومان
سیم افشان 1x6 راد افشان سحر سایز 6 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
2,693,000 تومان
سیم افشان 1x10 راد افشان سحر سایز 10 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
4,083,000 تومان
سیم افشان 1x16 راد افشان سحر سایز 16 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
68,500 تومان
سیم افشان 1x25 راد افشان سحر سایز 25 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
521,000 تومان
سیم نایلون 2x0.75 راد افشان سحر سایز 0.75 دولایه هادی مسی رنگ سفید استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
527,000 تومان
سیم نایلون باندی 2x0.75 راد افشان سحر سایز 0.75 دولایه هادی مسی استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
669,000 تومان
سیم نایلون 2x1 راد افشان سحر سایز 1 دولایه هادی مسی رنگ سفید استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
9,150,000 تومان
سیم نایلون 2x1.5 راد افشان سحر سایز 1.5 دولایه هادی مسی رنگ سفید استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
1,511,000 تومان
سیم نایلون 2x2.5 راد افشان سحر سایز 2.5 دولایه هادی مسی رنگ سفید استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
398,000 تومان
سیم نایلون مشکی 2x0.5 راد افشان سحر سایز 0.5 دولایه هادی مسی رنگ مشکی استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
546,000 تومان
سیم نایلون مشکی 2x0.75 راد افشان سحر سایز 0.75 دولایه هادی مسی رنگ مشکی استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
375,000 تومان
سیم نایلون شیشه ای 2x0.5 راد افشان سحر سایز 0.5 دولایه هادی مسی رنگ شیشه ای استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
546,000 تومان
سیم نایلون شیشه ای 2x0.75 راد افشان سحر سایز 0.75 دولایه هادی مسی رنگ شیشه ای استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
383,000 تومان
سیم نایلون باندی 2x0.5 راد افشان سحر سایز 0.5 دولایه هادی مسی استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
375,000 تومان
سیم نایلون 2x0.5 راد افشان سحر سایز 0.5 دولایه هادی مسی رنگ سفید استاندارد ملی نایلونی
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
کابل کولر
1,677,000 تومان
کابل کولری 5x1 راد افشان سحر سایز 1 مفتولی هادی مسی کلاس 2 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
کابل کولر
1,910,000 تومان
کابل کولری 4x1.5 راد افشان سحر سایز 1.5 مفتولی هادی مسی کلاس 2 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
کابل کولر
1,268,000 تومان
کابل کولری 4x1 راد افشان سحر سایز 1 مفتولی هادی مسی کلاس 2 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
کابل کولر
2,330,000 تومان
کابل کولری 5x1.5 راد افشان سحر سایز 1.5 مفتولی هادی مسی کلاس 2 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
453,000 تومان
سیم ارت 1x1.5 راد افشان سحر سایز 1.5 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
680,000 تومان
سیم ارت 1x2.5 راد افشان سحر سایز 2.5 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
راد افشان...
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
1,736,000 تومان
سیم ارت 1x6 راد افشان سحر سایز 6 افشان هادی مسی کلاس 5 استاندارد ملی عایق PVC
نمایش 1 تا 30 از 118 مورد

سیم و کابل راد افشان سحر 

سیم و کابل راد افشان یک شرکت جدید در زمینه ساخت سیم و کابل می باشد تا در مدت زمان کوتاهی توانسته تا موفقیت های زیادی را به دست آورد. مجموعه راد افشان با بهره وری در استفاده حداکثری از ماشین آلات و تجهیزات کارخانه همواره به دنبال رفع نیاز کشور در زمینه محصولات سیم و کابل تلاش نموده و همزمان سعی نموده خود را در جهت تولیدی با کیفیت که متناسب با استاندارد های بین المللی است در سطح جهانی مطرح کند. مجموعه راد افشان که با عنوان سیم و کابل راد افشان در بازار شناخته می شوند به جهت دارا بودن مواردی چون استاندارد، کیفیت مناسب و دوام مناسب برای محصولات تولیدی خود، طرفداران فراوانی در مدت زمانی کوتاه جذب کردند، عوامل زیادی در بالا بودن کیفیت کالاهای عرضه شده توسط  این برند تاثیر گذار بوده است.

قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

تنوع محصولات سیم و کابل راد افشان سحر

حضور متخصصان و کارشناسان با تجربه و مجرب در بین کارکنان و نیز نخبگان نسبت داد و در این بین آزمایشگاه مجموعه که با تلاش های فراوان و نیز همسویی اهداف شرکت و بکار گیری از تجهیزات نوین، وظیفه کنترل کیفیت مواد اولیه محصولات را برعهده دارد را نباید نادیده گرفت، به امید تحقق این موضوع سیستم مدیریت نوینی فراهم کرده است که با کمک افراد متخصص به این امر دست پیدا کند و علاوه بر بازار های داخلی گامی در جهت صادرات سیم و کابل بردارد و در همه زمان ها با وجود تحریم ها و محدودیت های اعمال شده، مسیری تازه ای در راه رسیدن به پیشرفت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی طی کند. شرکت سیم و کابل راد افشان سحر تاییده استاندارد از سازمان مربوطه به جهت تولید سیم و کابل را اخذ کرده.

قیمت کابل راد افشان سحر

اس اف تی پی ( SFTP )

همان طور که از عنوان این محصول پیداست، هم حرف S و هم حرف F در آن به کار رفته است. در کابل راد افشان سحر یک لایه شیلد به دور کابل ها بافته و پیچیده شده است و جهت کاهش دریافت اثرات نویز، به دور هر زوج نیز یک فویل آلومینیومی کشیده شده است. استفاده از این نوع کابل در شبکه، کیفیت و عملکرد شبکه را بهبود می بخشد زیرا این کابل ها کمترین میزان نویز، پارازیت و اختلالات الکترومغناطیسی را جذب می کنند.

در محیط های صنعتی که نوع اطلاعات و انتقال آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است، از این کابل استفاده می شود. عمده ترین فرق کابل SFTP و UTP در شیلد و فویلی است که در ساختار آن به کار رفته است. این کابل ها نیز همانند کابل های لن UTP از ۸ سیم به هم تابیده شده تشکیل شده است.

سیم راد افشان سحر

اف تی پی ( FTP )

حرف FTP مخفف عبارت Foil (فویل) و FTP مخفف عبارت Foil Twisted Pair است. کابل شبکه راد افشان سحر F/UTP و یا FTP به کابل UTP شباهت دارد. این کابل راد افشان سحر در زیر روکش خود یک نوع محافظ آلومینیومی و یا فویل بکار برده است. این فویل آلومینیومی تمام زوج سیم ها را در بر می گیرد و در برابر نویز محافظت بیشتری نسبت به UTP دارد.

س تی پی (STP) 

کابل STP مخفف عبارت Shielded  Twisted Pair به معنی کابل دارای شیلد است. در واقع کابل های STP راد افشان سحر دارای یک محافظ بافته شده در ساختار داخلی کابل هستند. در نظر داشته باشید هیچ فویل داخلی در آن ها به کار نرفته است.

خرید سیم و کابل رادافشان سحر

(UTP)یو تی پی 

شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که چرا کابل های UTP به بازار عرضه شدند؟ یا UTP مخفف عبارت چیست؟ حرف U مخفف عبارت Unshielded (فاقد شیلد) و کلمه UTP مخفف عبارت Unshielded Twisted Pair است. این نوع کابل یکی از پرکاربردترین و مقرون به صرفه ترین کابل های موجود در بازار است. کابل راد افشان سحر متشکل از ۸ سیم است که دو به دو به هم تابیده شده اند. کابل شبکه با ساختار UTP هیچ گونه محافظتی بر روی زوج سیم ها ندارد. همین امر سبب می شود تا نسبت به سایر کابل ها، نویز و پارازیت بیشتری را دریافت کند. اما پیچش منظم و متقارن سیم های راد افشان سحر، یک انتقال متعادل را برای کابل فراهم کرده است. در محیط هایی که نویز کمتری وجود دارد و داده های انتقالی از اهمیت کمتری برخوردار هستند، معمولاً از این نوع کابل استفاده می شود. این کابل ها با نام U-UTP نیز شناخته می شوند. نصب این کابل ها از کابل های شیلددار راحت تر است و به سیم اتصال به زمین احتیاج ندارد.

شما خریداران محترم می توانید جهت خرید سیم و کابل راد افشان سحر و همچنین اطلاع از قیمت تمامی سیم و کابل راد افشان به سایت لایت هوم مراجعه فرمایید و یا با همکاران بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
اینستاگرام
آخرین مطالب اینستاگرام لایت هوم
نمی‌توان به اینستاگرام متصل شد یا شما اجازه دسترسی به رسانه‌ها در اینستاگرام را ندارید.
رسانه‌ای پیدا نشد
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند
مجله خبری لایت هوم

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری