برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

پنل ال ای دی ایندوکوپ

تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ ۳ وات گرد سرامیکی توکار 3 وات لامپ SMD توکار سایز برش 70 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 9 وات گرد سرامیکی توکار 9 وات لامپ SMD توکار سایز برش 130 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 18 وات گرد سرامیکی توکار 18 وات لامپ SMD توکار سایز برش 250 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 6 وات گرد شیشه ای توکار 6 وات لامپ SMD توکار سایز برش 75 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 6 وات گرد سرامیکی توکار 6 وات لامپ SMD توکار سایز برش 105 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 12 وات گرد سرامیکی توکار 12 وات لامپ SMD توکار سایز برش 160 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 24 وات گرد سرامیکی توکار 24 وات لامپ SMD توکار سایز برش 285 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 12 وات گرد شیشه ای توکار 12 وات لامپ SMD توکار سایز برش 125 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 16 وات گرد شیشه ای توکار 16 وات لامپ SMD توکار سایز برش 160 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 6 وات مربع شیشه ای توکار 6 وات لامپ SMD توکار سایز برش 75 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 12 وات مربع شیشه ای توکار 12 وات لامپ SMD توکار سایز برش 125 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 16 وات مربع شیشه ای توکار 16 وات لامپ SMD توکار سایز برش 160 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 10 وات گرد توکار 10 وات لامپ SMD توکار سایز برش 75 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 16 وات گرد توکار 16 وات لامپ SMD توکار سایز برش 95 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 25 وات گرد توکار 25 وات لامپ SMD توکار سایز برش 140 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 30 وات گرد توکار 30 وات لامپ SMD توکار سایز برش 160 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 42 وات گرد توکار 42 وات لامپ SMD توکار سایز برش 190 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 10 وات مربع توکار 10 وات لامپ SMD توکار سایز برش 75 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 16 وات مربع توکار 16 وات لامپ SMD توکار سایز برش 95 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 25 وات مربع توکار 25 وات لامپ SMD توکار سایز برش 140 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 30 وات مربع توکار 30 وات لامپ SMD توکار سایز برش 160 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 42 وات مربع توکار 42 وات لامپ SMD توکار سایز برش 190 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 18 وات 30x30 توکار 18 وات لامپ SMD توکار ابعاد بیرونی 30x30 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 24 وات 30x60 توکار 24 وات لامپ SMD توکار ابعاد بیرونی 30x60 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 40 وات 60x60 توکار 40 وات لامپ SMD توکار ابعاد بیرونی 60x60 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 54 وات 60x60 توکار 54 وات لامپ SMD توکار ابعاد بیرونی 60x60 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 40 وات 120x30 توکار 40 وات لامپ SMD توکار ابعاد بیرونی 120x30 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 80 وات 120x60 توکار 80 وات لامپ SMD توکار ابعاد بیرونی 120x60 سانتی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 6 وات گرد روکار 6 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 120x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 18 وات گرد روکار 18 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 225x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 12 وات گرد روکار 12 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 175x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 21 وات گرد روکار 21 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 225x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 24 وات گرد روکار 24 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 300x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 30 وات گرد روکار 30 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 300x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 6 وات مربع روکار 6 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 120x120x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 12 وات مربع روکار 12 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 175x175x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 18 وات مربع روکار 18 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 225x225x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل SMD ایندوکوپ 24 وات مربع روکار 24 وات لامپ SMD روکار ابعاد بیرونی 300x300x35 میلی متر رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 120
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل COB ایندوکوپ 10 وات توکار ثابت 10 وات لامپ COB توکار ابعاد بیرونی 105x65 میلی متر  سایز برش 95 رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 60
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایندوکوپ
جنس بدنه :
آلومینیومی
0 تومان
پنل COB ایندوکوپ 15 وات توکار ثابت 15 وات لامپ COB توکار ابعاد بیرونی 145x75 میلی متر  سایز برش 130 رنگ نور آفتابی، مهتابی و یخی جنس بدنه آلومینیوم زاویه تابش 60

چراغ پنلی ایندوکوپ

چراغ پنلی ایندوکوپ یکی از محصولات روشنایی از تولیدات شرکت ایندوکوپ است. چراغ های پنل ال ای دی ایندوکوپ در مدل و تنوع بسیاری در اختیار عموم قرار گرفته است.از جمله پنل های پر طرفدار می توان به پنل smd گرد، پنل smd شیشه ای گرد توکار، پنل smd شیشه ای مربع توکار، پنل smd گرد توکار، پنل smd مربع روکار نام برد. چراغ‌های پنل ال‌ای‌دی ایندوکوپ یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ های نورپردازی برای خانه ‌های نوساز یا بازسازی‌های مدرن هستند. اساسا یک پنل مسطح که نورها را ساطع می کند، به دلیل طراحی منحصربه فرد، سهولت نصب و تطبیق پذیری آن ها می توانند به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند. چراغ های پنل ال ای دی ایندوکوپ در دو نوع اصلی: توکار و روکار وجود دارند. 

قیمت و خرید پنل ایندوکوپ

چراغ‌های پنل ال‌ای‌دی روکار ضخیم‌تر از نوع فرورفته در داخل سطح یا همان توکار هستند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بر روی طیف وسیع‌تری از سطوح قرار بگیرند. آنزها با پیچاندن یک براکت بر روی سطح نصب و اتصال پنل به براکت نصب می شوند، بنابراین نیازی به بریدن و  سوراخ سطح نصب نیست. چراغ های پنل LED توکار باریک ترین نوع موجود هستند. آن ها به گونه ای طراحی شده اند که در داخل سطح نصب قرار بگیرند و بیرون نزنند. آن ها با قرار گرفتن در داخل یک سوراخ برش در سطح نصب می شوند و توسط فنرهای جانبی در جای خود قرار می گیرند.

ویژگی فنی پنل های LED ایندوکوپ

چراغ پنل ایندوکوپ دارای ساختار محکم و بدنه ای از جنس آلومینیوم دارد، که از زدگی جلگیری می کند. در بعضی از چراغ پنلی ایندوکوپ در اطراف چراغ یک لایه شیشه قرار دارد. زاویه و شار نوری این پنل ها به گونه ای طراحی شده که نوردهی مناسب و قابل قبولی دارند. تکنولوژی موجود در پنل های ال ای دی به گونه ای طراحی شده تا در آن ها نسبت به پنل های معمولی نور بیشتری از خود ساطع کنند. پنل های ال ای دی ایندوکوپ دوستدار محیط زیست محسوب می شوند زیرا علاوه بر اینکه اشعه ای از خود ساطع نمی کند، بلکه هیچ گونه آلودگی از خود ساطع نمی کند و حتی اکثر مواد و متریال مصرفی در پنل ایندوکوپ قابل بازیافت است.

خرید پنل ایندوکوپ

ویژگی ظاهری چراغ پنل های ایندوکوپ

چراغ پنلی های ایندوکوپ دارای مدل و ابعاد مختلف است که می توان به چراغ پنلی سرامیکی گرد توکار، پنل سرامیکی گرد روکار، پنل سرامیکی مربع روکار، پنل گرد شیشه ای توکار، پنل مربع شیشه ای مربع توکار، پنل توکار ساده مربع و دایره ای، پنل 60×60 ایندوکوپ اشاره کرد. از پنل های LED ایندوکوپ می توان در فضاهای مانند اداره ها، شرکت ها، بانک ها، مجتمع مسکونی، رستوران و کافی شاپ ها، مجتمع تجاری و اداری، مطب، کلینیک بهره برد زیرا دارای کیفیت بالا و طول عمر زیادی هستند و برای مصارف ذکر شده بسیار مقرون به صرفه و کاربردی هستند. چراغ پنلی ایندوکوپ در دو مدل روکار و توکار و همچنین در دو شکل مربع و دایره طراحی و ساخته شده است. این برند توانسته در رنگ های متنوعی از جمله آفتابی، مهتابی و یخی پنل های خود را وارد بازار عرضه کند. پنل های ال ای دی ایندوکوپ جدا از مسئله مصرف انرژی کم و نوردهی بالا دارای یک نقطعه قوت هستند که آن هم فاقد اشعه ایکس و مادون قرمز بودن این پنل می باشد که در نتیحه منجر به خیرگی، خستگی و قرمزی چشم نمی شود.

پنل قیمت مناسب

شما برای خرید چراغ پنلی ال ای دی ایندوکوپ و اطلاع از قیمت پنل LED ایندوکوپ به فروشگاه اینترنتی لایت هوم مراجعه فرمایید. و حتی در صورت نیاز با همکاران طراحی و دیزایین ما می توانید تماس حاصل نمایید، تا بهترین خرید پنل ال ای دی را داشته باشید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری