برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
رنگ قاب
more... less
براساس قیمت
5433تومان 99750000تومان

سیم و کابل البرز لینکو

موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
176,000 تومان
سیم افشان 0.5×1 البرز الکتریک نور - دارای هادی مسی انعطاف پذیر - عایق آمیزه PVC از نوع C - ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت - مناسب برای کاربردهای روشنایی و غیره - (قیمت بر اساس یک حلقه در نظر گرفته شده است)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
3,953,000 تومان
کابل افشان 2.5 ×5 البرز الکتریک نور - ولتاژ نامی 500 ولت - دارای نشان استاندارد ملی - سیم مسی آنیل شده - (قیمت بر اساس یک حلقه می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
341,000 تومان
کابل مفتول 16+ 35×3 مدل NYY البرز الکتریک نور - دارای نشان استاندارد ملی - ولتاژ کاری 0.6 -1 کیلو وات - روکش PVC - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
257,900 تومان
کابل مفتول 16+ 25×3 مدل NYY البرز الکتریک نور - دارای سیم مسی آنیل شده - روکش و غلاف پی وی سی - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
93,900 تومان
کابل مفتول 10×3 مدل NYY البرز الکتریک نور - سیم مفتول مسی - روکش PVC - ولتاژ نامی کابل 0.6 -1 کیلو وات - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
55,850 تومان
کابل مفتول 6×3 مدل NYY البرز الکتریک نور - روکش پی وی سی نوع A - سیم مفتول مسی - ولتاژ نامی 0.6 – 1 کیلو وات - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
66,450 تومان
کابل مفتول 10×2 مدل NYY البرز الکتریک نور - دارای روکش از جنس پی وی سی - سیم مفتول مسی - ولتاژ عملکردی 0.6 – 1 کیلو وات - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
38,190 تومان
کابل مفتول 6×2 مدل NYY البرز الکتریک نور - سیم مفتول مسی - روکش یا عایق PVC/ST1 - ولتاژ عملکردی 0.6 – 1 کیلو وات - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
25,800 تومان
کابل مفتول 4×2 مدل NYY البرز الکتریک نور - سیم مفتول مسی - روکش پی وی سی - ولتاژ نامی  450 / 700 ولت - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
514,200 تومان
کابل افشان 35×5 البرز الکتریک نور - دارای نشان استاندارد ملی و استاندارد نروژ - روکش پی وی سی - سیم های مسی آنیل شده - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
390,700 تومان
کابل افشان 25×5 البرز الکتریک نور -  دارای نشان استاندارد ملی - روکش PVC - سیم های مسی آنیل شده - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
234,900 تومان
کابل افشان 16×5 البرز الکتریک نور - ولتاژ نامی 500 ولت - دارنده نشان استاندارد ملی - سیم افشان مسی با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
151,200 تومان
کابل افشان 10×5 البرز الکتریک نور - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - دارای نشان استاندارد نروژ - سیم های مسی آنیل شده - غلاف پی وی سی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
87,800 تومان
کابل افشان 6×5 البرز الکتریک نور -  سیم مسی آنیل شده - روکش PVC - دارای نشان استاندارد ملی - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
60,750 تومان
کابل افشان 4 ×5 البرز الکتریک نور - دارای روکش پی وی سی - سیم مسی نازک - دارای نشان استاندارد از نروژ - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
2,515,500 تومان
کابل افشان 1.5 ×5 البرز الکتریک نور - دارای نشان استاندارد ملی - روکش pvc - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - سیم های مسی - (قیمت بر اساس یک حلقه است)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
34,300 تومان
کابل مفتول 4×4 مدل NYY البرز الکتریک نور - سیم مفتول مسی - روکش پی وی سی - ولتاژ نامی 0.6 – 1 کیلو وات - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
429,000 تومان
کابل افشان 35×4 البرز الکتریک نور - دارنده نشان استاندارد از نروژ - سیم مسی آنیل شده -- روکش pvc - ولتاژ نامی 500 ولت - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
291,700 تومان
کابل افشان 25×4 البرز الکتریک نور - روکش پی وی سی  - سیم نازک مسی - دارنده نشان استاندارد از نروژ  - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
184,400 تومان
کابل افشان 16×4 البرز الکتریک نور - دارای نشان استاندارد ملی - سیم های نازک مسی - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
119,400 تومان
کابل افشان 10×4 البرز الکتریک نور - دارای نشان استاندارد ملی - سیم نازک مسی - غلاف کابل از جنس pvc - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - (قیمت بر اساس یک حلقه می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
7,206,300 تومان
کابل افشان 6×4 البرز الکتریک نور - سیم مسی آنیل شده - روکش پی وی سی - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک حلقه می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
4,950,000 تومان
کابل افشان 4×4 البرز الکتریک نور - سیم مسی آنیل شده - روکش پی وی سی - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک حلقه می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
3,156,300 تومان
کابل افشان 2.5×4 البرز الکتریک نور - نشان استاندارد ملی - سیم های مسی آنیل شده - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - (قیمت بر اساس یک حلقه می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
2,000,000 تومان
کابل افشان 1.5 ×4 البرز الکتریک نور - سیم مسی افشان - روکش و غلاف pvc - دارای نشان استاندارد ملی - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
1,409,400 تومان
کابل افشان 1 ×4 البرز الکتریک نور - سیم مسی نرم یا آنیل شده - روکش پی وی سی - ولتاژ نامی 300 / 500 ولت - (قیمت بر اساس یک حلقه می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
1,101,000 تومان
کابل افشان 0.75 ×4 البرز الکتریک نور  - دارای نشان استاندارد ملی - سیم مسی آنیل شده - روکش پی وی سی - (قیمت بر اساس حلقه)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
318,800 تومان
کابل افشان 120 × 1 البرز الکتریک نور - سیم افشان مسی - روکش پی وی سی - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
259,300 تومان
کابل افشان 95 × 1 البرز الکتریک نور - سیم افشان مسی آنیل شده - روکش PVC - ولتاژ 300 / 500 ولت - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
706,500 تومان
کابل افشان 35+70 ×3 البرز الکتریک نور - سیم مسی آنیل شده - روکش پی وی سی - رسانایی قوی - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
465,000 تومان
کابل افشان 25+50 ×3 البرز الکتریک نور - دارای نشان استاندارد ملی - سیم مسی انیل شده - روکش pvc - مقاوم و با کیفیت - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
464,250 تومان
کابل مفتول 25+ 50×3 مدل NYY البرز الکتریک نور - تحمل ولتاژ 0.6 - 1 کیلو وات - سیم مفتول مسی - روکش پی وی سی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
71,790 تومان
کابل مفتول 6×4 مدل NYY البرز الکتریک نور - سیم مفتول مسی و مستحکم - غلاف و روکش پی وی سی - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
263,300 تومان
کابل افشان 16+25 ×3 البرز الکتریک نور -  سیم مسی آنیل شده - روکش pvc - ولتاژ نامی 500 ولت - دارای نشان استاندارد ملی - (قیمت بر اساس یک متر می باشد)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد دار
19,700 تومان
کابل شیلد دار 1.5×3 البرز الکتریک نور - دارنده نشان استاندارد ملی - دارای زره ای محافظ - کمک به انتقال صحیح اطلاعات - (قیمت بر اساس یک متر)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل آنتن
9,450 تومان
کابل کواکسیال یا RG59 البرز الکتریک نور (ترکیبی) - ظرفیت بالای انتقال - دوام و پایداری - روکش پلی اتیلن -  دارنده نشان استاندارد ملی  - (قیمت بر اساس یک متر)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل آنتن
6,750 تومان
کابل کواکسیال یا RG59 البرز الکتریک نور (ساده) -  دارنده نشان استاندارد ملی - مغزی استاندارد مسی - روکش پی وی سی - (قیمت بر اساس یک متر)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی...
21,825 تومان
کابل تلفنی 10 زوجی (مسی 0.6) البرز الکتریک نور - جهت انتقال فرکانس های پایین - مغزی از مس آنیل شده - روکش pvc - (قیمت بر اساس یک متر)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی...
13,200 تومان
کابل تلفنی 6 زوجی (مسی 0.6) البرز الکتریک نور - قطر مغزی مسی 0.6 میلیمتر - روکش پی وی سی - حذف تمامی نویز ها - (قیمت بر اساس یک متر)
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
البرز الکتریک نور
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی...
9,225 تومان
کابل تلفنی 4 زوجی (مسی 0.6) البرز الکتریک نور - قطر مغزی مسی 0.6 - دارنده نشان استاندارد ملی - روگش از جنس پی وی سی - (قیمت بر اساس یک متر)
نمایش 1 تا 40 از 133 مورد

فهرست:

سیم و کابل البرز الکتریک

یکی از شرکت هایی که امروزه در عرصه تولید انواع سیم و کابل فعالیت می کند صنایع البرز الکتریک می باشد که فعالیت خود را با تولید انواع سیم افشان شروع کرده است و بعدها اقدام به تولید انواع کابل های افشان، نیمه افشان، مفتولی، شیلدار و کواکسیال نموده است. سیم و کابل البرز با داشتن کادری متخصص و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا توانسته است نظر مشتریان زیادی را به خود جلب نماید و همچنین استفاده از به روز ترین و جدید ترین دستگاه ها و ماشین آلات مدرن سیم و کابل های این شرکت را به یکی از گزینه های مورد تایید ساختمان سازها و صنعت گران تبدیل کرده است. سیم و کابل البرز با دارا بودن تنوع بالای محصولات توانسته است از جایگاه بالایی برخوردار گردد و همچنین کیفیت بالای محصولات آن نظر مشتریان زیادی را به خود جلب کرده است.

انواع سیم و کابل البرز

محصولات سیم و کابل البرز شامل انواع سیم های نصب ثابت، سیم های انعطاف پذیر، سیم های سخت هوایی و سیم های انعطاف پذیر سبک می باشند. تنوع کابل های البرز بالا است و در سطح مقطع ها و مدل های مختلفی تولید می شود که شما می توانید در هر فضایی از کابل مورد نظرتان استفاده نمایید. کابل البرز در انواع کابل های انعطاف پذیر، نصب ثابت، قدرت، هم مرکز، کواکسیال، بالابر، جوشکاری و غیره ساخته می شود که در ادامه به معرفی سیم و کابل البرز الکتریک به صورت مختصر می پردازیم تا در زمان خرید بتوانید انتخاب راحت تری داشته باشید.

سیم نصب ثابت البرز الکتریک

سیم البرز مفتولی دارای هادی از جنس مس آنیل شده گروه 1 و یا گروه 2 می باشد که روی این سیم ها آمیزه ای از پی وی سی از نوع C قرار دارد. این سیم ها در سیم کشی داخلی تابلوها، توزیع کننده های برق و غیره استفاده می شود و به کار گیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است. سیم البرز الکتریک با هادی منظم تابیده گروه 2 را می توان برای اتصالات تابلوهای کنترل یا ساخت دسته سیم و الکترونیک صنعتی به کار برد. این سیم در سطح مقطع های مختلفی تولید می شود.

سیم نصب ثابت البرز الکتریک نور

سیم انعطاف پذیر البرز الکتریک

این سیم ها دارای هادی افشان یا انعطاف پذیر می باشند که برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ به کار می رود. از سیم انعطاف پذیر البرز می توان در لوله های خرطومی هم استفاده کرد ولی باید توجه نمایید که این نوع سیم و کابل البرز را نمی توانید روی سینی کابل، کانال کابل کشی و مخازن به صورت مستقیم نصب نمایید. عایق استفاده شده روی این سیم ها از نوع PVC نوع C می باشد.

به غیر از سیم انعطاف پذیر، شرکت البرز اقدام به تولید کابل انعطاف پذیر سبک نیز نموده است که از این کابل ها می توان به عنوان کابل های ورودی در وسایل برقی، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آن ها به طور ثابت به کابل نصب است استفاده کرد. کابل های انعطاف پذیر در دو نوع کابل گرد و کابل تخت موجود می باشند و روکش روی آنها آمیزه ای از PVC نوع ST5 می باشد.

سیم افشان البرز سیم و کابل انعطاف پذبر البرز

کابل انعطاف پذیر البرز الکتریک

کابل البرز نوع انعطاف پذیر برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل، لوازم آشپزخانه و لوازم اداری مورد مورد استفاده قرار می گیرد البته باید در نظر داشته باشید که این کابل ها برای وسایل پخت و پز و گرمایشی می توانند به کار روند در صورتی که در تماس مستقیم با قسمت های داغ قرار نگیرند. هادی این کابل ها مس آنیل شده گروه 5 است که روی آن را عایق PVC از نوع D قرار گرفته است.

کابل انعطاف پذیر البرز سیم و کابل البرز

کابل نصب ثابت سبک

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان ها مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک، آبدار و مرطوب و همچنین مکان های باز و بسته استفاده کرد. از این کابل ها در بتن فشرده و یا مستقیما زیر زمین نمی توان استفاده کرد. هادی این کابل مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) است. روی این هادی PVC از نوع ST4 قرار دارد که رنگ آن معمولا مشکی یا طوسی می باشد.

کابل قدرت البرز الکتریک

این نوع کابل البرز برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز، زیر خاک، درون آب و داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد همچنین از این کابل ها می توان در مراکز توزیع و شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد. در کابل قدرت البرز الکتریک هادی در مدل های مختلف از جنس مس آنیل شده گروه 1، گروه 2 و گروه 5 می باشد که هرکدام کاربرد خاص خود را دارند. در کابل قدرت البرز الکتریک روی هادی عایقی از جنس PVC نوع A قرار دارد.
کابل البرز دارای انواع مختلف کابل با هادی هم مرکز، کابل کواکسیال، کابل گرد بالابر، کابل جوشکاری و غیره می باشد که شما می توانید هرکدام از این سیم و کابل ها را با سطح مقطع های مختلف برای کاربری های متفاوت به کار ببرید.

کابل قدرت البرز الکتریک

شما می توانید برای خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور و همچنین اطلاع از قیمت سیم و کابل البرز به فروشگاه اینترنتی لایت هوم مراجعه نمایید و با اطمینان محصول مورد نظرتان را خریداری نمایید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>
اینستاگرام
آخرین مطالب اینستاگرام لایت هوم
نمی‌توان به اینستاگرام متصل شد یا شما اجازه دسترسی به رسانه‌ها در اینستاگرام را ندارید.
رسانه‌ای پیدا نشد
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند
مجله خبری لایت هوم

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری