برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

لیست قیمت دوربین مدار بسته داهوا DAHUA

دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1400MP دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1400MP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
876,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1400EMP-A دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1400EMP-A
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
1,005,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1200MP دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1200MP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
567,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1200EMP-A دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1200EMP-A
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
805,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B1A21P دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B1A21P
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
431,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1400TP دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1400TP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
914,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1200DP دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1200DP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
921,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1400DP دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1400DP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
1,211,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1200TP دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1200TP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
624,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1200TP-A دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1200TP-A
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
676,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1200TLP دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1200TLP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
605,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B2A21P دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B2A21P
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
508,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HFW1200SP دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HFW1200SP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
644,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-ME1200BP-PIR دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-ME1200BP-PIR
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
734,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1400EMP دوربین مداربسته داهوا 4.1 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1400EMP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
1,005,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HDBW1220RP-VF دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HDBW1220RP-VF
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
1,224,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1400TP-A دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1400TP-A
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
953,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1500THP-I8 دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1500THP-I8
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
1,147,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B2A51P دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B2A51P
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
872,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1230TP دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل DH-HAC-HFW1230TP
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
825,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B2A41P دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل DH-HAC-B2A41P
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان
دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل مدل DH-HAC-T2A51P دوربین مداربسته داهوا 5 مگاپیکسل مدل DH-HAC-T2A51P
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل DH-HAC-T2A41P دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل DH-HAC-T2A41P
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان
XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR1A08 XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR1A08
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR1A04 XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR1A04
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR4104HS-X1 XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR4104HS-X1
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR4108HS-X1 XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR4108HS-X1
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 16 کانال مدل DH-XVR5216AN-4KL-X XVR داهوا 16 کانال مدل DH-XVR5216AN-4KL-X
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 16 کانال مدل DH-XVR5216AN-X XVR داهوا 16 کانال مدل DH-XVR5216AN-X
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 32 کانال مدل DH-XVR5232AN-X XVR داهوا 32 کانال مدل DH-XVR5232AN-X
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 32 کانال مدل DH-XVR5432L-X XVR داهوا 32 کانال مدل DH-XVR5432L-X
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR5104HS-4KL-X XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR5104HS-4KL-X
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 16 کانال مدل DH-XVR4116HS-X XVR داهوا 16 کانال مدل DH-XVR4116HS-X
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR5104HS-X1 XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR5104HS-X1
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR5108HS-X XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR5108HS-X
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
گارانتی :
2 سال
0 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HFW1220RP-VF-IRE6
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1200RP-VF دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل HAC-HDW1200RP-VF
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان
دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل SD59230I-HC دوربین مداربسته داهوا 2 مگاپیکسل مدل SD59230I-HC
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل IPC-HFW2431TP-ZS دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل IPC-HFW2431TP-ZS
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان
دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل SD59430U-HNI دوربین مداربسته داهوا 4 مگاپیکسل مدل SD59430U-HNI
کشور سازنده :
چین
برند :
داهوا Dahua
نوع محصول :
دوربین مدار بسته
0 تومان

بررسی لیست قیمت دوربین مدار بسته داهوآ

شما می توانید به روز ترین لیست قیمت داهوا را نیز از کارشناسان ما دریافت کنید. خرید دوربین مداربسته داهوا به واسطه ویژگی های منحصر به فرد آن می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای انتخاب در این فروشگاه اینترنتی دوربین مداربسته باشد. با سفارش آنلاین دوربین از فروشگاه اینترنتی دوربین مداربسته، کارِ خرید شما به سادگی انجام خواهد شد. شرکت داهوا برای این مکان ها پکیج هایی را در نظر گرفته است که تا نیازهای امنیتی این فضاها را مرتفع سازد. در پکیج دوربین مدار بسته داهوا که برای کنترل ترافیک تعبیه شده است تکنولوژی هایی مانند کنترل چراغ قرمز، دستگاه های تشخیص سرعت، کنترل ورود و خروج، پارکینگ هوشمند و دوربین های کنترل کننده قرار دارد. پکیج های مناسب سیستم های حمل و نقل می تواند تصاویر ضبط شده شفاف یا تصاویر زنده با کیفیت بالا ارائه دهد و حتی از قابلیت تشخیص چهره بهره می برد. انواع دوربین مداربسته داهوا با تکنولوژی های مختلفی ساخته و ارائه می شوند.

انواع دوربین مدار بسته داهوا

همانطور که گفتیم تنوع بالایی از محصولات داهوا Dahua در بازار وجود دارد که رنچ گسترده این محصولات شامل دستگاه های IPC، NVR، دوربین های HDCVI، دوربین های HCVR، دوربین های PTZ، دوربین های حرارتی، دستگاه های کنترل دسترسی، اینترکام، هشدار دهنده ها و غیره می باشد. در این میان خود دوربین های مدار بسته از 1 مگاپیکسل تا 12 مگاپیکسل 4K، با لنزهای ثابت و وریفوکال و تنوع بالای مدل و کاربری تولید می شوند. برای اینکه بتوانید محصولات داهوا را راحت تر انتخاب نمایید در یک دسته بندی کلی دوربین ها و DVR های داهوا شامل سری های lite، Pro و Ultra می شوند که محصولاتی با قیمت های مقرون به صرفه تا گران قیمت و پیشرفته را شامل می شوند. برند داهوا بیش از 15 سال گذشته در ضمینه توسعه فناوری های امنیتی همت گماشته است و به طور کامل در تحقیقات و طراحی تکنولوژی تجهیزات نظارتی بهترین نتایج را به‌ دست آورده و هم در حیطه سخت افزار و هم نرم افزار بهترین تجربه را برای مشتریان خود به ارمغان آورده است. داهوا در سال 2002 میلادی با تولید ‌DVR های 8 کانال Real-time آغاز به کار کرد و تا سال 2003 موفق به تولید دستگاه‌های 16 کانال Real-time شد. از سال 2006 با تغییر در ساختار شرکت موفق به راه اندازی خط تولید در تمام ضمینه های حفاظتی از جمله دوربین مداربسته،DVR ، دوربین‌های تحت شبکه، سرور و غیره شد.

ادامه مطلب
سوالات متداول
آیا قیمت دوربین مدار بسته داهوا در سایت لایت هوم  بروز است ؟ قیمت دوربین های داهوا درج شده در فروشگاه  لایت هوم , طبق آخرین لیست قیمت فراگستر الکترونیک بوده و با تغییرات قیمت ارز ممکن است بروز نباشند. چنانکه تغییراتی ناگهانی از طرف شرکت های وارد کننده محصولات داهوا در قیمت ها اعمال نشود قیمت های سایت همگی بروز هستند و ما این اطمینان را به شما می دهیم اگر خریدی از فروشگاه لایت هوم انجام دهید سعی خود را خواهیم کرد که با قیمت اعلام شده کالا را دریافت نمایید.
در صورت قطع ناگهانی برق برای دوربین های مدار بسته داهو چه اتفاقی رخ می دهد؟ بدون باتری پشتیبان همان یو پی اس(UPS)، سیستم دوربین های امنیتی شما در صورت قطع برق، خاموش می گردد. در هنگام قطع برق تمامی تنظیمات ذخیره شده بر روی سیستم یا فیلم های ضبط شده، قبل از قطع برق ذخیره شده و این اطلاعات از بین نمی روند، اما DVR های امنیتی شما و یا دستگاه ضبط قادر به ضبط ویدئو از دوربین های شما در طول قطع برق نمی باشند.
این بدین معنی می باشد که شما از راه دور قادر به کنترل سیستم ها نخواهید بود. در صورت پشتیبانی سیستم دوربین های مداربسته، توسط یو پی اس، سیستم های شما توانایی ادامه کار را در موقع قطعی برق خواهند داشت و در آینده دچار هیچ مشکلی نخواهید بود. بنابراین استفاده از یو پی اس برا ی سیستم دوربین مداربسته توصیه میشود.
کاربرد لنز های اتو ایریز چیست و سایز های استاندارد آن کدامند؟ شدت نور را روی دوربین تنظیم می کند و مخصوص جاهایی است که شدت نور زیاد است و سایز های مختلفی مانند 4، 6، 8 و 12 درجه دارد.
آیا می توان دوربین داهو را بر روی نقاط مختلف ذوم کرد؟ بله با استفاده از دوربین داهوا می توانید از قابلیت زوم استفاده کنید
<
>
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 1,030,000 تومان 999,100 تومان
پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 2,200,000 تومان 2,090,000 تومان
حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 3,575,000 تومان 3,289,000 تومان
پنکه سه در یک البرز پنکه سه در یک البرز 2,830,000 تومان 2,688,500 تومان
پنکه سقفی لونا مدل 102 پنکه سقفی لونا مدل 102 2,250,000 تومان 2,137,500 تومان
پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 2,300,000 تومان 2,185,000 تومان
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری