برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
رنگ قاب
more... less

سیم و کابل کمان کابل

کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای ولتاژ نامی 300/500 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI (607) 06  موجود در رنگ بندی های متدوال نوع عایق PVC از نوع PVC/C قابلیت انعطاف پذیری بالا رسانای جریان برق جنس هادی مس آنیل شده گروه ۵
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای رنگ بندی های متنوع رسانای بالای جریان الکتریکی برق ولتاژ نامی 300/500 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI (607) 06 نوع عایق پلی وینیل کلراید یا PVC از نوع PVC/C هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای ولتاژ نامی 300/500 ولت تعیین رنگ بندی های طبق سفارش مشتری رسانای بالای برق  استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI (607) 06 ولتاژ تست 2000 ولت سیم تک رشته ای نوع هادی مس آنیل شده گروه 5
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
ولتاژ نامی 450/750 ولت موجود در رنگ های مختلف ولتاژ تست 2500 ولت  استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02  رسانای مطلوب جریان برق جنس هادی مس آنیل شده گروه 5 دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
ولتاژ تست 2500 ولت سیم تک رشته ای دارای رنگ های مختلف ولتاژ نامی 450/750 ولت نوع عایق مس آنیل شده گروه 5 جنس روکش پی وی سی نوع C نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
روکش از جنس PVC نوع PVC/C ولتاژ تست 2500 ولت دارای رنگ بندی های متنوع نوع هادی مس آنیل شده گروه 5 استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 ولتاژ نامی 450/750 ولت
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت هادی از نوع مس آنیل شده گروه ۵  جنس روکش پی وی سی نوع C رنگ بندی های مختلف طبق سفارش مشتری رسانای بسیار بالای برق قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
تولید در رنگ بندی های متنوع دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت جنس عایق PVC نوع PVC/C نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 ولتاژ تست 2500 ولت رسانا جریان برق قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
تعیین رنگ بندی مطابق با درخواست مشتری ولتاژ نامی 450/750 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 نوع هادی مس آنیل شده گروه ۵ دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
عایق از جنس پی وی سی نوع C ولتاژ تست 2500 ولت رسانای مطلوب جریان برق دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا ولتاژ نامی 450/750 ولت تعیین رنگ بندی مطابق با درخواست مشتری
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
ولتاژ نامی 450/750 ولت تعیین رنگ ها مطابق با سفارش مشتری ولتاژ تست 2500 ولت هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵ بسته بندی های مختلف به صورت کارتن یا در کیسه دارای قابلیت انعطاف پذیری مطلوب
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵ ولتاژ نامی 450/750 ولت قابلیت انعطاف پذیری بالا تعیین رنگ بندی ها مطابق با سفارش مشتری ولتاژ تست 2500 ولت نوع بسته بندی به صورت کارتن یا در کیسه
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
حذف ولتاژ اضافی ولتاژ نامی 450/750 ولت جلوگيری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01  عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C ایجاد شرایط ایده آل برای محیط کار
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C حذف ولتاژ اضافی جلوگيری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان جلوگیری از ایجاد آتش سوزی سیم اتصال به زمین
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
نوعی سیم اتصال به زمین ولتاژ نامی 450/750 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 حذف ولتاژ اضافی فراهم آوردن شرايط ايده آل برای كار برقراری حفاظت دستگاه های الکتریکی تأمین ايمنی جان انسان
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
جلوگيری از ولتاژ تماسی حذف ولتاژ اضافی جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C ولتاژ نامی 450/750 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 ایجاد حفاظت و ايمنی جان انسان
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان حذف ولتاژ اضافی عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C جلوگيری از برق گرفتگی، ولتاژهای ناخواسته و صاعقه ایجاد شرايط ایده آل برای كار
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
برقراری حفاظت و ايمنی وسايل الکترونیکی حذف ولتاژ اضافی نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 ولتاژ نامی 450/750 ولت فراهم آوردن شرايط مناسب كاری جلوگيری از آتش سوزی و برق گرفتگی
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
حذف ولتاژ اضافی نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 جلوگيری از ولتاژ تماسی برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان فراهم آوردن شرايط ايده آل برای كار جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
حذف ولتاژ اضافی جلوگيری از ولتاژ تماسی برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C ولتاژ نامی 450/750 ولت
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
دارای نشان استاندارد ملّی ایران و بین المللی نوع عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C حذف ولتاژ اضافی جلوگیری از برق گرفتگی تأمین ايمنی جان انسان اطمينان از قابليت كار الكتريكی
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم مفتولی
سیم های نصب ثابت  نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 05 یا ISIRI (607) 05 ولتاژ نامی 300/500 ولت جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C مناسب برای سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق دارای هادی تک مفتولی
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم مفتولی
دارای نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 ولتاژ نامی 450/750 ولت سیم نصب ثابت یا سیم خشک ولتاژ تست 2500 ولت نوع عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم مفتولی
کاربری در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق ولتاژ نامی 450/750 ولت دارای نشان استاندارد ایران و جهان تولید با دو نوع هادی تک رشته ولتاژ تست 2500 ولت نوعی سیم خشک
نمایش 1 تا 24 از 115 مورد

سیم برق و کابل برق کمان

یکی از شرکت های نامی در زمینه تولید سیم و کابل، شرکت کمان کابل است. که اقدام به تولید انواع سیم برق و کابل برق در سایزهای مختلف نموده است. سیم و کابل کمان محصولات خود را مطابق با استانداردهای روز دنیا و با استفاده از بهترین ماشین آلات اروپایی تولید کرده. و همواره سعی داشته است که کیفیت بالا را ملاک کار خود قرار دهد. انواع سیم و کابل کمان کابل دارای مدل های سیم و کابل فشار ضعیف برق و مخابراتی، کابل های کنترل و ابزار دقیق. همچنین انواع سیم برق در سطح مقطع های مختلف است. که در ادارات برق منطقه ای، ادارات مخابرات، مکان های عمومی، سیم کشی های ساختمانی، سیم کشی فروشگاه های مختلف و غیره قابل استفاده می باشند.

سیم و کابل کرمان کابل

شرکت کابل کمان فعالیت خود را از سال 1373 آغاز کرد. توانست با بهره از نیروهای متخصص و کارشناسان با تجربه موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ملی در زمینه تولید سیم و کابل گردد. از سوی دیگر با گسترش استفاده از دستگاه های به روز، تمامی محصولات سیم و کابل کمان با استانداردهای معتبر جهانی هم چون VDE آلمان، BS انگلستان و IEC تولید می شوند. از لحاظ نوع و اندازه دارای تنوع بالایی هستند. محصولات سیم و کابل کمان عبارتند از سیم های افشان یک تا 5 رشته، کابل های جوشکاری، کابل های زوجی، کابل های کواکسیال، کابل های مفتول دو رشته، سه رشته و چهار رشته که در ادامه به معرفی مختصری درباره هر سری از محصولات کمان کابل می پردازیم :

سیم برق کمان کابل

سیم برق کمان را می توان در سه مدل سیم افشان، سیم ارت و سیم مفتولی خریداری کرد. هرکدام دارای سطع مقطع های مختلف بوده و شما می توانید در زمان خرید، سیم افشان از سایز 0.5 تا 50 میلیمتر، سیم ارت از سایز 1.5 تا 50 میلیمتر و سیم مفتولی از سایز 1 تا 10 میلیمتر را مشاهده و خریداری نمایید. سیم های برق به صورت کلی دارای دو قسمت عایق و هادی هستند. بخش هادی می تواند از فلز مس یا آلومینیوم بوده و بخش عایق معمولا از پی وی سی ساخته می شود. در خرید و انتخاب سیم برق باید به نکات مختلفی توجه کرد که بعدها هزینه های گزافی را بابت تعویض سیم و کابل ساختمان خود نپردازید.

سیم برق کمان کابل

  • سطح سیم و کابل بدون برجستگی یا فرورفتگی باشد.
  • قطر غلاف نسبت به هادی خیلی زیاد نباشد.
  • هادی درست در مرکز عایق قرار گرفته باشد.
  • در زمان جدا کردن عایق از هادی باید به راحتی این دو بخش از هم جدا شوند.
  • جدا کردن غلاف از کابل نیز باید به راحتی صورت گیرد.
  • هادی سیم باید از مس نرم آنیل شده تهیه شده باشد.

کابل برق کمان

کابل های کمان دارای تنوع بالایی از نظر جنس، شکل، تعداد هادی ها، سطح مقطع، عایق و پوشش روی کابل می باشند. بر اساس این ویژگی هرکدام دارای اسامی مختلفی هستند. انواع کابل کمان را می توان در یک دسته بندی کلی به سه دسته کابل های هوایی، کابل های زمینی و کابل های ساختمانی تقسیم می شوند.

کابل های هوایی روی تیرهای برق استفاده می شوند و معمولا دارای هادی فولاد گالوانیزه و غلاف پلی اتیلنی می باشند.

کابل های زمینی معمولا در دل خاک استفاده می شوند. که جنس هادی آنها مسی بوده و غلاف و عایق از جنس P.E.T دارند. البته در برخی موارد این کابل ها با نوار فولادی مسلح می شوند.

انواع کابل کمان

کابل های ساختمانی تنوع و کاربرد زیادی دارند که هادی آنها معمولا مسی و عایق از PVC است. کابل های کمان دارای تنوع بالایی از جمله انواع کابل کولری، کابل افشان، کابل شیلد، کابل نایلون، کابل کیسه ای، کابل جوش، کابل آسانسوری، کابل مفتولی، کابل زوجی، کابل آنتن و انواع دیگر همانند کابل اعلام حریق می باشند.

در یک دسته بندی دیگر می توان کابل کمان را از نظر کاربرد نیز دسته بندی کرد. به طور مثال در دسته اول کابل های انتقال قدرت قرار دارند که کابل فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی هستند. دسته دوم کابل های کنترل و ابزار دقیق هستند که برای انتقال سیگنال ها و داده ها به کار می روند. سومین دسته کابل های سبکی هستند که برای تامین روشنایی در وسایل برقی ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

اندازه انواع کابل کمان کابل

در حال حاضر صنایع سیم و کابل کمان با توجه به نیاز صنایعی همچون صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پروژه های ساختمانی، ادارات برق منطقه ای و مخابرات. همچنین مکان های عمومی از جمله شهرداری ها، فضاهای فرهنگی و رفاهی با عرضه محصولات با کیفیت، نقش بسزایی را در جهت خدمت رسانی به صنعت برق کشور ایفا می نماید. شما می توانید در همین بخش محصولات مختلف سیم و کابل کمان را مشاهده کرده و نسبت به مقایسه و خرید سیم کمان و کابل کمان اقدام نمایید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
اینستاگرام
آخرین مطالب اینستاگرام لایت هوم
نمی‌توان به اینستاگرام متصل شد یا شما اجازه دسترسی به رسانه‌ها در اینستاگرام را ندارید.
رسانه‌ای پیدا نشد
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری