سیم رابط و چند راهی

راهنمای خرید 87 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  59,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  39,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  49,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  58,500 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  36,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  43,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  30,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  140,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سه راهی برق

  30,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سه راهی برق

  26,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  148,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  104,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  88,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  27,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  56,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  49,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  70,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  45,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سه راهی برق

  50,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  57,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  45,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  52,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  65,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  39,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  43,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  52,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  490,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  56,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  70,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  45,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  50,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  57,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  29,000 تومان 29,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  24,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  62,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  70,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  80,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  77,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  60,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  52,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  144,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  125,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  90,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  123,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  95,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  125,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  89,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  30,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  41,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: پارت الکتریک
  • نوع محصول: سیم رابط

  36,000 تومان

نمایش 1 - 50 از 87 مورد

سیم رابط و چند راهی

با افزایش استفاده از تجهیزات الکتریکی در زندگی روزمره، مشکل کمبود چند شاخه برق جهت تغذیه دستگاه های جدید و تازه وارد، موضوعی  است که در زندگی تمامی انسان حداقل چندین بار اتفاق افتاده است . سیم رابط یا چند راهی برق یکی از تجهیزات برقی مهمی است که امروزه در تمامی اماکن مسکونی و اداری  کاربرد فراوانی دارد. و با استفاده از آن میتوان همزمان از چندین دستگاه برقی مورد نیاز استفاده نمایید. شرکت های تولید کننده انواع سیم رابط همواره به زیبایی محصول نیز توجه مورد نیاز را داشته اند.

 برای مثال در منزل خود نیاز دارید که به طور همزمان از تلویزیون ، بلندگو ، گیرنده دیجیتال تلویزیونی و غیره استفاده نمایید، جدا کردن یک دستگاه از پریز و وصل کردن دستگاه دیگر امکان پذیر نیست، بنابراین  وجود یک سیم رابط در انواع مختلف آن شامل دوراهی، سه راهی، چهار راهی و پنج راهی در منازل و انواع چند راهی صنعتی  بسیار حائز اهمیت است و شما با استفاده از آن امکان استفاده همزمان از چندین وسیله برقی را خواهید داشت.

     انواع سیم رابط- سه راهی - دوراهی                       

برای خرید انواع سیم رابط  باید نکاتی را بررسی نمایید تا انتخابی درست انجام دهید ، برخی از این موارد را با هم در قسمت ذیل مرور می کنیم :

انتخاب سیم رابط با تعداد اتصالات همزمان با توجه به نیاز

 قبل از خرید سیم رابط باید حتما تعداد وسایل وتجهیزات برقی که در طول روز استفاده همزمان آنها برایمان ضروری است  را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم  مدل و تعداد انشعاب درست را انتخاب نماییم، برای مثال اگر در طول روز تعداد وسایل برقی که همزمان با هم باید روشن باشند، چهار وسیله است بنابراین نیاز به یک پنج راهی داریم. با بررسی درست و در نظر گرفتن تمامی جوانب ، می توانید انتخابی درست را انجام دهید و ازآشفتگی ظاهری سیم ها و پریز ها و تعدد سیم رابط جلوگیری نمایید . 

    انواع سیم رابط- انواع سه راهی - دوراهی                                   

انتخاب درست طول سیم رابط

به هنگام خرید سیم رابط با تعداد شاخه مورد نیاز حتما طول سیم  را بررسی نمایید ، برای مثال فاصله اتصال سیم رابط  تا نزدیکترین  پریز برای استفاده از برق  را در نظر داشته باشد تا بعد از خرید با کوتاهی سیم رابط و عدم استفاده از آن مواجه نشوید. بنابراین از همان ابتدا طول سیم را به درستی انتخاب نمایید.

    انواع سیم رابط- انواع سه راهی - دوراهی                                    

انتخاب سیم رابط با تعداد انشعابات لازم براساس طراحی آنها

 شرکت های سازنده انواع سیم رابط  با در نظر گرفتن محل های مورد استفاده این وسیله ، مدل های مختلفی از آنها را با ظاهری متفاوت تولید می نمایند. برای مثال سه راهی کارگاهی  دارای ظاهری درشت تر به نسبت سه راهی منزل است ،  تقریبا تمامی سیم رابط هایی که مصرف خانگی دارند داری ظاهری زیبا و ظریف هستند و بالعکس برای استفاده کارگاهی و اداری ظاهری بزرگتر دارند. بنابراین قبل از خرید محل استفاده آن را برای خود مشخص نمایید تا متناسب با محل انتخابی درست داشته باشید. 

امکان خاموش و روشن کردن چند شاخه به صورت کلی و یا جداگانه

یکی از نکات مهمی  که به هنگام خرید هر یک از مدل های سیم رابط باید بررسی نمایید ،انتخاب نحوه عملکرد چند راهی  با یک کلید ( کلی ) و  یا کلید جداگانه برای هر وسیله متصل ( جزیی ) می باشد که  اغلب کلید کلی را انتخاب  می نمایند ، زیرا به هنگام اتمام کار و یا خروج از منزل با یک کلید می توان تمامی وسایل برقی را از جریان برق جدا نمود.

   انواع سیم رابط- انواع دو راهی

 با رعایت موارد فوق می توانید بهترین و درست ترین انتخاب را برای خرید انواع سیم رابط داشته باشید، همچنین برای انتخاب و خرید انواع سیم رابط می توانید در همین بخش از www.lighthome.ir  اقدام نمایید و یا برای دریافت لیست قیمت انواع سیم رابط  موجود با کارشناسان ما در تماس باشید.

سیم رابط و چند راهی
اعمال فیلتر