برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
براساس قیمت
0تومان 4641000تومان

سیم و کابل دماوند

محاسبه کشش جریان برق
سطح مقطع مس
متراژ بر حسب متر
میزان کشش جریان برق: 0 آمپر
معادل سطح مقطع آلومینیوم: 0 میلیمتر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
663,000 تومان
سیم سایز 1 دماوند در دو نوع افشان و مفتولی – دارای عایق PVC – هادی در نوع مفتولی مس کلاس 1 و در نوع افشان مس کلاس 5 – محدوده دمایی کارکرد 30- درجه تا 70+ درجه برای نصب ثابت - محدوده دمایی کارکرد 5- تا 70+ درجه برای...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
828,750 تومان
سیم سایز 1.5 دماوند در دو نوع افشان و مفتولی – دارای عایق PVC – هادی در نوع مفتولی مس کلاس 1 و در نوع افشان مس کلاس 5 – محدوده دمایی کارکرد 30- درجه تا 70+ درجه برای نصب ثابت - محدوده دمایی کارکرد 5- تا 70+ درجه برای...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
1,281,800 تومان
سیم سایز 2.5 دماوند در دو نوع افشان و مفتولی – دارای عایق PVC نوع C – هادی در نوع مفتولی مس کلاس 1 و در نوع افشان مس کلاس 5 – محدوده دمایی کارکرد 30- درجه تا 70+ درجه برای نصب ثابت – محدوده دمایی کارکرد 5- تا 70+ درجه...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
1,944,800 تومان
سیم سایز 4 دماوند در دو نوع افشان و مفتولی – دارای عایق PVC نوع C – هادی در نوع مفتولی مس کلاس 1 و در نوع افشان مس کلاس 5 – محدوده دمایی کارکرد 30- درجه تا 70+ درجه برای نصب ثابت – محدوده دمایی کارکرد 5- تا 70+ درجه...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
2,762,500 تومان
سیم سایز 6 دماوند در دو نوع افشان و مفتولی – دارای عایق PVC – هادی در نوع مفتولی مس کلاس 1 و در نوع افشان مس کلاس 5 – محدوده دمایی کارکرد 30- درجه تا 70+ درجه برای نصب ثابت – محدوده دمایی کارکرد 5- تا 70+ درجه برای...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
4,641,000 تومان
سیم سایز 10 دماوند در دو نوع افشان و مفتولی – دارای عایق PVC – هادی در نوع مفتولی مس کلاس 1 و در نوع افشان مس کلاس 5 – محدوده دمایی کارکرد 30- درجه تا 70+ درجه برای نصب ثابت - محدوده دمایی کارکرد 5- تا 70+ درجه برای...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
84,000 تومان
سیم افشان و مفتولی سایز 16 تا 300 – دارای عایق PVC نوع C – هادی در نوع مفتولی مس کلاس 1 و در نوع افشان مس کلاس 5 – محدوده دمایی کارکرد 30- درجه تا 70+ درجه برای نصب ثابت - محدوده دمایی کارکرد 5- تا 70+ درجه برای نصب...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
12,650 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 2x1.5 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 2x1.5 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
0 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 2x1 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 2x1 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
18,700 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 2x2.5 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 2x2.5 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
29,700 تومان
کابل افشان ومفتولی سایز 2x4 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 2x4 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
41,800 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز  2x6 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 2x6 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
71,500 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 2x10 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 2x10 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
148,500 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 2x25 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 2x25 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
0 تومان
سیم افشان و مفتولی سایز 3x0.75 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 3x0.75 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
110,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 2x16 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 2x16 میلی متر
تماس بگیرید
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
نوع محصول :
سیم مسی
سیم و کابل
17,600 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x1.5 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 3x1.5 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
0 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x1 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 3x1 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
25,300 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x2.5 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 3x2.5 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
39,600 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x4 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 3x4 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
55,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x6 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت اندازه 3x6 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
95,700 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز  3x10 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x10 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
159,500 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x16 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x16 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
269,500 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x25 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x25 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
0 تومان
سیم افشان و مفتولی سایز 70 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 70 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
0 تومان
سیم افشان و مفتولی سایز 95 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 95 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
363,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x35  دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x35 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
484,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x50 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x50 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
660,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x70 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x70 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
902,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x95 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x95 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سیم...
1,100,000 تومان
سیم افشان و مفتولی سایز 3x120 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع C ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت اندازه 3x120 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
308,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x25+16 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x25+16 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
407,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x35+16 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x35+16 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
517,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x50+25 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x50+25 میلی متر
تماس بگیرید
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
نوع محصول :
سیم و کابل
737,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x70+35 دماوندهادی از جنس مس آنیل شده عایق PVC نوع Aولتاژ نامی 600 تا 1000 ولتاندازه 3x70+35 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
1,012,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x95+50 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x95+50 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
1,210,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x120+70 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x120+70 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
1,760,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x150+70 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x150+70 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
1,980,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x185+95 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x185+95 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
دماوند کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
کابل...
2,420,000 تومان
کابل افشان و مفتولی سایز 3x240+120 دماوند هادی از جنس مس آنیل شده  عایق  PVC نوع A ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت اندازه 3x240+120 میلی متر

فهرست:

سیم و کابل دماوند

یکی از شرکت های تولید کننده انواع سیم و کابل در ایران صنایع طلوع نور دماوند می باشد که محصولات خود شامل انواع کابل برق همانند کابل جوش، کابل تخت آسانسوری، کابل کنترل، کابل افشان و همچنین انواع سیم برق همانند سیم دماوند افشان، مفتولی و نیمه افشان را با نام تجاری سیم و کابل دماوند به بازار ارائه کرده است. این شرکت در سال 1389 اقدام به راه اندازی واحد تولید و فروش سیم و کابل نمود و توانست در این مدت کوتاه با توجه به کیفیت بالای مواد مصرفی و بهره از نیروهای متخصص نشان استاندارد ملی را کسب کند و جایگاه مناسبی را بین سایر تولید کنندگان این محصولات به دست آورد.

سیم و کابل دماوند

محصولات سیم و کابل دماوند با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات مدرن توانست از جایگاه بالایی بین مشتریان برخوردار گردد همچنین تیم طراحی و تولید دماوند تمرکز خود را روی تولید کابل های کمیاب گذاشتند تا بتوانند نیاز صنعتی کشور را در این بخش نیز تامین نمایند به طور مثال تولید کابل های افشان و تخت قابل انعطاف در سطح مقاطع بالا از محصولات تخصصی سیم و کابل دماوند می باشد. از آنجایی که کیفیت هادی به کار رفته در سیم و کابل از اهمیت بالایی برخوردار است در نتیجه کابل دماوند سعی کرده است از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه استفاده کند تا بتواند رضایت طیف گسترده مشتریان خود را جلب نماید. در ادامه به معرفی مختصری از محصولات سیم و کابل دماوند می پردازیم :

انواع سیم برق دماوند (مفتولی، افشان و نیمه افشان)

سیم دماوند نوع مفتولی و نیمه افشان دارای عایق PVC می باشند و در محدوده دمایی 30- درجه تا 70+ درجه کاربرد دارند و در ساخت هادی این سیم از مس آنیل شده کلاس 1 در نوع مفتولی و کلاس 2 در نوع نیمه افشان استفاده می شود. از این سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی ، ماشین آلات ، تابلو های فرمان و تجهیزات کنترلی استفاده می شود و همچنین قرار گیری این نوع سیم ها در داخل لوله و زیر گچ مجاز است.

سیم دماوند افشان سیم انعطاف پذیری است که دارای هادی از جنس مس آنیل شده کلاس 5 است و روی آن را عایق PVC نوع C پوشانده است. از این سیم برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت زیرزمینی، ماشین آلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی و غیره استفاده می شود ولی باید توجه داشته باشید که قرارگیری سیم برق دماوند نوع افشان بر روی سینی های کابل، کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی داخل لوله و زیر گچ می تواند قرار داده شود.

سیم دماوند سیم و کابل دماوند

انواع کابل برق افشان معمولی و سبک دماوند

کابل افشان سبک دماوند دارای هادی از جنس مس آنیل شده کلاس 5 (افشان) است و عایق و روکش هر دو از جنس PVC هستند که در عایق PVC نوع D و در روکش از PVC نوع ST5 استفاده شده است. رنگ روکش در کابل دماوند نوع افشان می تواند مشکی، سفید و یا هر رنگی مطابق درخواست مشتری باشد. این نوع کابل ها جهت استفاده در وسایل الکتریکی ، تجهیزات و ماشین آلات برقی کوچک و نیز در لوازم منزل مانند چراغ رومیزی ، آباژور ، رادیو ضبط و ... مناسب هستند. استفاده از کابل افشان سبک دماوند در وسایل پخت و پز گرمایشی مجاز نیست.

کابل افشان معمولی دماوند نیز همانند کابل سبک از هادی با مس آنیل شده گروه 5 ساخته شده و عایق و روکش از جنس PVC دارد که این نوع کابل ها را می توان به عنوان کابل رابط جهت استفاده در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات به کار برد. در استفاده از کابل افشان دماوند باید به این نکته توجه کرد که با قسمت های داغ وسایل پخت و پز و گرمایشی تماس مستقیم نداشته باشد و کابل در معرض گرما قرار نگیرد.

کابل دماوند سیم و کابل دماوند

انواع کابل قدرت دماوند

کابل قدرت دماوند کابلی است که اغلب در صنایع به کار می رود و در انواع کابل قدرت تک رشته با هادی مسی مفتولی، کابل قدرت چند رشته با هادی مسی، کابل قدرت تخت با عایق و روکش PVC،کابل قدرت با هادی هم مرکز و کابل قدرت آرموردار

از انواع کابل قدرت می توان برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیر زمین، داکت ها، تاسیسات داخل ساختمان، داخل آب و در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد استفاده کرد. کابل های قدرت دماوند که در دسته سیم و کابل دماوند قرار دارد انواع مختلفی دارند که هرکدام کاربردهای خاص خود را دارند به طور مثال کابل قدرت با هادی هم مرکز کابلی است که جهت توزیع برق در شبکه های مشترکین، پست های برق و سیستم برق خیابان ها استفاده می شود و از این کابل ها می توان در فضای باز، در آب، تاسیسات داخلی و داکت ها استفاده کرد.

نوعی از کابل های قدرت دماوند تک رشته ای و نوع دیگر چند رشته ای هستند که با هادی مفتولی، نیمه افشان و افشان ارائه می شوند و مجهز به عایق و روکش از جنس PVC می باشند همچنین رنگ روکش در این کابل ها مشکی است.

کابل قدرت دماوند سیم و کابل دماوند

انواع کابل کنترل دماوند

از انواع کابل دماوند کنترل می توان به کابل کنترل معمولی افشان با مقطع گرد و کابل کنترل افشان شیلددار اشاره کرد که اولی دارای هادی از حنس مس آنیل شده کلاس 5 است و جنس عایق PVC نوع D می باشد و روی عایق را لایه ای از روکش PVC نوع ST5 در برگرفته است و به رنگ مشکی موجود می باشد. این نوع کابل برای استفاده در تابلو های فرمان مناسب می باشد. کاربرد این نوع کابل ها در فضای آزاد ، سیستم های نقاله و مکان هایی که میدان مغناطیسی در آن ها وجود دارد توصیه نمی شود.

کابل کنترل افشان شیلددار دارای هادی مسی کلاس 5، عایق PVC و شیلد بافت مسی و روکش PVC به رنگ طوسی است که با توجه به شیلدی که دارد می تواند در مکان هایی با میدان مغناطیسی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کابل کنترل دماوند سیم و کابل دماوند

کابل آسانسوری دماوند

کابل آسانسوری دماوند کابلی با هادی مسی کلاس 5 یا افشان است که دارای عایق و روکش نوع PVC می باشد و برای آسانسورها، بالابرها، و در تاسیساتی که طول معلق و آزاد کابل ها از 35 متر و حداکثر سرعت آن ها از 6/1 متر بر ثانیه بیشتر نشود به کار می رود.

سایر کابل ها

از دیگر انواع کابل دماوند می توان به کابل جوش، کابل جریدار، کابل نسوز سیلیکونی و کابل HFFR اشاره کرد. شما می توانید برای اطلاع از قیمت فروش سیم و کابل دماوند، خرید سیم و کابل دماوند، قیمت سیم دماوند و اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل دماوند به لایت هوم مراجعه نمایید و نسبت به خرید محصول مورد نظرتان اقدام کنید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 1,030,000 تومان 999,100 تومان
پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 2,200,000 تومان 2,090,000 تومان
حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 3,575,000 تومان 3,289,000 تومان
پنکه سه در یک البرز پنکه سه در یک البرز 2,830,000 تومان 2,688,500 تومان
پنکه سقفی لونا مدل 102 پنکه سقفی لونا مدل 102 2,250,000 تومان 2,137,500 تومان
پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 2,300,000 تومان 2,185,000 تومان
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری