برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
جنس بدنه
more... less
آمپر
more... less
وزن
more... less
توان
more... less
نوع نصب
more... less
رنگ
more... less
سایر امکانات
more... less
دور موتور
more... less
مدل
more... less
براساس قیمت
0تومان 3643000تومان

لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 2800 دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
820,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIT-45T4T هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-45T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,215,000 تومان
هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده 50 سانت 1250 دور سه فاز با توری محافظ مدل VIS-50D4T هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده 50 سانت 1250 دور سه فاز با توری محافظ مدل VIS-50D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
963,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-80K6T هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 80 سانت 910 دور مدل VIM-80K6T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,027,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-50Z4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,047,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-50Z4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,047,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,237,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50T6S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50T6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,237,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-50T4S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-50T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,237,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-45T6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,215,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l4t هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
854,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-45T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,215,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-45L4T هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,040,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-45L4S بدون قاب هواکش صنعتی بدون قاب دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,040,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-45L4S هواکش صنعتی بدون قاب دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,040,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-40T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,150,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-40T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,150,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-40L4T هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
947,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l6s هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
854,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l4s هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
899,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-40L4S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
947,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t4s هواکش صنعتی 45 سانت 1400 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,215,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50Z4T هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50Z4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,047,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50Z4S هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50Z4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,047,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50T4T هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,237,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50t6s هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50T6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,237,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50t4s هواکش صنعتی 50 سانت 1400 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,237,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t4t هواکش صنعتی 45 سانت 1400 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,215,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t6s هواکش صنعتی 45 سانت 900 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45T6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,215,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l4t هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,040,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l6s هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
899,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l6s هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,040,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l4s هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,040,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40T4T هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,150,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40T4S هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,150,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l4T هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l6S هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
947,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l4S هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
947,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l4T هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
899,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-40L6S هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
947,000 تومان
نمایش 1 تا 40 از 81 مورد

لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

سیستم های صنعتی دمنده  نسبت به انواع عملکرد و کاربرد و جنس مواد اولیه و ابعاد و قدرت آن دارای قیمت های مختلفی استهواکش صنعتی دمنده دارای کیفیت بالا و ساخته شده از بهترین متریال است و به همین دلیل از طول عمر و استحکام بالا برخوردار است. همچنین قیمت هواکش صنعتی به ویژگی های کیفیتی آن نیز بستگی دارد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

برخی فن های صنعتی دارای دکمه تعیین سرعت چرخش فن هستند و یا قابلیت چرخش معکوس دارند که قطعا موجب افزایش قیمت هواکش می شود. این ویژگی برای مواقعی کاربرد دارد که هوا سرد است و موجب می شود هوای گرم و سبک بالای محیط با هوای سرد جابجا و ترکیب شود. از دیگر ویژگی های کیفی فن می توان به میزان حجم هوایی که توسط هواکش صنعتی جابجا می شود و قدرتی که در برابر آلاینده ها از خود نشان می دهد اشاره کرد. همچنین هر چه صدای تولید شده توسط موتور و پروانه ها کمتر باشد نیز از قیمت بالاتری برخوردار می شود. چگونگی نصب و راه اندازی فن نیز حائز اهمیت است و هنگام خرید لازم است که به آن توجه داشت.

در لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده انواع مدل های سیستم تهویه صنعتی تولید شده این شرکت با ظرفیت و قدرت و ویژگی های مخصوص هر فن آورده شده است تا شما بتوانید پس از بررسی های لازم یک فن مناسب را خریداری نمایید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
هواکش های صنعتی دمنده شامل چند مدل می باشد؟ هواکش آکسیال دمنده شامل : هواکش صنعتی سنگین و سبک فلزی، هواکش صنعتی ایلکا، هواکش صنعتی پروانه استیل، هواکش ایلکا هفت پر فلزی، هواکش آکسیال تاسیساتی یورو ونت، فن آکسیال سیلندری دمنده و فن آکسیال سیلندری دمنده و هواکش سقفی رادیال با موتور اکسترنال است . هواکش های سانتریفیوژ دمنده نیز شامل دوطرفه فوروارد، یکطرفه فوروارد و یک طرفه بک وارد می باشد.
آیا فن های دمنده دارای ضمانت می باشد و مدت کارایی آن نیز چقدر است؟ کلیه هواکش های صنعتی دمنده دارای گارانتی به مدت 18 ماه و پشتیبانی قطعات به مدت 5 سال است.
چگونه تشخیص دهیم کدام فن صنعتی متناسب با محل مورد نظر ما است؟ اصولا در جاهایی که لازم به جابجایی حجم هوای زیاد جابجا شود از هواکش های آکسیال و در جاهایی که میزان حجم هوا کم اما فشار هوا زیاد است از هواکش سانتریفیوژ استفاده می شود. همچنین با توجه به وسعت و میزان حجم هوای محیط سایز هواکش مناسب را تعیین می کنیم.
سایز هواکش صنعتی دمنده بر اساس چیست؟ هواکش های صنعتی دمنده اصولا بر اساس قطر پره ها و به طبع قاب و بدنه دارای اندازه های مختلف می باشد.
اینستاگرام
آخرین مطالب اینستاگرام لایت هوم
نمی‌توان به اینستاگرام متصل شد یا شما اجازه دسترسی به رسانه‌ها در اینستاگرام را ندارید.
رسانه‌ای پیدا نشد
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند
مجله خبری لایت هوم

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری