برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
براساس قیمت
0تومان 11300000تومان
more... less

لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

امتیاز
(1)
امتیاز
(1)
امتیاز
(1)
امتیاز
(1)
امتیاز
(2)
امتیاز
(1)
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 2800 دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده 50 سانت 1250 دور سه فاز با توری محافظ مدل VIS-50D4T هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده 50 سانت 1250 دور سه فاز با توری محافظ مدل VIS-50D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-80K6T هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 80 سانت 940دور مدل VIM-80K6T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1420 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIK-50G4T2-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIK-50G4S2-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 1285دور مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50A4T2-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50T6S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50A6S2-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-50T4S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 1300 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-50A4S2-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1320دور مدل ایلکا دندان اره ای VIK-45A4T2-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,500,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l4t هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30A4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,750,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1330دور مدل ایلکا دندان اره ای VIK-45A4S2-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,500,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-45L4T هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45A4T2-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-45L4S بدون قاب هواکش صنعتی بدون قاب دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدلVIK-45A6S2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-45L4S هواکش صنعتی بدون قاب دمنده 45 سانت 1375 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45A4S2-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1345دور مدل ایلکا دندان اره ای VIK-40A4T2-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,300,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1300دور مدل ایلکا دندان اره ای VIK-40A4S2-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,300,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-40L4T هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40A4T2-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l6s هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 920 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30A6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,750,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l4s هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 1310دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,800,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-40L4S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 40 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40A4S2-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t4s هواکش صنعتی 45 سانت 1340دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45A4S-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,500,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50Z4T هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1420دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50G4T-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,250,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50Z4S هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50G4S-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,250,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50T4T هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1340 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50A4T-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,550,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50t6s هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 910 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50A6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,550,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50t4s هواکش صنعتی 50 سانت 1320دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50A4S-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,550,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t4t هواکش صنعتی 45 سانت 1330دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45A4T-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,500,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t6s هواکش صنعتی 45 سانت 880دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45A6S-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,500,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l4t هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 1320دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45A4T-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,100,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l6s هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35A6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,800,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l6s هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45A6S-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,100,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l4s هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 1275دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45A4S-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,100,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40T4T هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40A4T-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,300,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40T4S هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40A4S-H
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,300,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l4T هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1300 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40A4T-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,900,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l6S هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 870 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40A6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,900,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l4S هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1250دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40A4S-L
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,900,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l4T هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35A4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,800,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-40L6S هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40A6S2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,900,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 35 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-35A4T2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,800,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-60K4S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 60 سانت 1440 دور مدل VIM-60K4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی VID-35D2S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 35 سانت 1420دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 50 سانت 1400 دور مدل VID-50D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-50D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 50 سانت 1370دور مدل VID-50D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-40D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 1370دور مدل VID-40D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی VID-40D2S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 2650دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 35 سانت 2500دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-60D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 60 سانت 1340دور مدل VID-60D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 1430دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - با قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - با قاب - مکنده
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
جنس بدنه :
فلزی
11,300,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-30L4S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1400 دور ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l4s هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,750,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده طرح آلمان هواکش صنعتی دمنده طرح آلمان
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
جنس بدنه :
فلزی
1,350,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 30 سانت 1430دور مدل VIE-30L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,600,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-60D4T هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 60 سانت 1360دور مدل VID-60D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-60K4T هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 60 سانت 1460 دور مدل VIM-60K4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 35 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-35L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-50T4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1280دور مدل VIE-50A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,230,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 35 سانت 1300دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-35A4S2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-30L4T هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30A4T2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-30L6S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1370دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30A4S2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-60Z4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1400دور مدل VIE-60R4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
5,200,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-70Z4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 71 سانت 1400 دور مدل VIE-70R4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
8,400,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-60Z4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1350دور مدل VIE-60R4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
5,150,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-50T4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1320 دور مدل VIE-50A4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,250,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-70K4S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 71 سانت 1460 دور مدل VIM-70K4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1300دور مدل VIE-40A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,900,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1375دور مدل VIE-35A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,700,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 30 سانت 1400 دور مدل VIE-30L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-80K6S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 80 سانت 920دور مدل VIM-80K6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 71 سانت 1430 دور مدل VIM-70K4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-60Z4s هواکش صنعتی دمنده 60 سانت 930 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-VIK-60G6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,400,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIT-45T4T هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-45T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 45 سانت 1400 دور مدل VID-45D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 45 سانت 1400 دور مدل VID-45D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 1400 دور مدل VID-40D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش دمنده مدل صنعتی سنگین با پروانه پلی آمید هواکش دمنده مدل صنعتی سنگین با پروانه پلی آمید
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
سایز :
30
40
50
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-40T4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا مدل VIE-40T4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1400 دور مدل VIE-35L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
نمایش 1 تا 81 از 81 مورد

لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

سیستم های صنعتی دمنده  نسبت به انواع عملکرد و کاربرد و جنس مواد اولیه و ابعاد و قدرت آن دارای قیمت های مختلفی استهواکش صنعتی دمنده دارای کیفیت بالا و ساخته شده از بهترین متریال است و به همین دلیل از طول عمر و استحکام بالا برخوردار است. همچنین قیمت هواکش صنعتی به ویژگی های کیفیتی آن نیز بستگی دارد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

برخی فن های صنعتی دارای دکمه تعیین سرعت چرخش فن هستند و یا قابلیت چرخش معکوس دارند که قطعا موجب افزایش قیمت هواکش می شود. این ویژگی برای مواقعی کاربرد دارد که هوا سرد است و موجب می شود هوای گرم و سبک بالای محیط با هوای سرد جابجا و ترکیب شود. از دیگر ویژگی های کیفی فن می توان به میزان حجم هوایی که توسط هواکش صنعتی جابجا می شود و قدرتی که در برابر آلاینده ها از خود نشان می دهد اشاره کرد. همچنین هر چه صدای تولید شده توسط موتور و پروانه ها کمتر باشد نیز از قیمت بالاتری برخوردار می شود. چگونگی نصب و راه اندازی فن نیز حائز اهمیت است و هنگام خرید لازم است که به آن توجه داشت.

در لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده انواع مدل های سیستم تهویه صنعتی تولید شده این شرکت با ظرفیت و قدرت و ویژگی های مخصوص هر فن آورده شده است تا شما بتوانید پس از بررسی های لازم یک فن مناسب را خریداری نمایید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
هواکش های صنعتی دمنده شامل چند مدل می باشد؟ هواکش آکسیال دمنده شامل : هواکش صنعتی سنگین و سبک فلزی، هواکش صنعتی ایلکا، هواکش صنعتی پروانه استیل، هواکش ایلکا هفت پر فلزی، هواکش آکسیال تاسیساتی یورو ونت، فن آکسیال سیلندری دمنده و فن آکسیال سیلندری دمنده و هواکش سقفی رادیال با موتور اکسترنال است . هواکش های سانتریفیوژ دمنده نیز شامل دوطرفه فوروارد، یکطرفه فوروارد و یک طرفه بک وارد می باشد.
آیا فن های دمنده دارای ضمانت می باشد و مدت کارایی آن نیز چقدر است؟ کلیه هواکش های صنعتی دمنده دارای گارانتی به مدت 18 ماه و پشتیبانی قطعات به مدت 5 سال است.
چگونه تشخیص دهیم کدام فن صنعتی متناسب با محل مورد نظر ما است؟ اصولا در جاهایی که لازم به جابجایی حجم هوای زیاد جابجا شود از هواکش های آکسیال و در جاهایی که میزان حجم هوا کم اما فشار هوا زیاد است از هواکش سانتریفیوژ استفاده می شود. همچنین با توجه به وسعت و میزان حجم هوای محیط سایز هواکش مناسب را تعیین می کنیم.
سایز هواکش صنعتی دمنده بر اساس چیست؟ هواکش های صنعتی دمنده اصولا بر اساس قطر پره ها و به طبع قاب و بدنه دارای اندازه های مختلف می باشد.
<
>
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری