لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

راهنمای خرید

شرکت دمنده با ساخت انواع سیستم تهویه صنعتی مطابق با جدید ترین تکنولوژی روز دنیا و کاربرد و قیمت های گوناگون توانسته است جایگاه مناسبی در بازار امروز داشته باشد. انواع فن صنعتی تولید شده توسط شرکت دمنده طبق شرایط بازار بومی سازی و عرضه شده است.

شما می توانید با توجه به محیط و کارایی مورد نظرتان پس از مشاهده و بررسی لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده ، سیستم تهویه صنعتی مناسب را انتخاب و خریداری نمایید.

81 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
نام کالاعکسویژگی هاقیمتموجود
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 2800 دور هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
482,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 60 سانت 1400 دور مدل VIM-60K4S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-60K4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,036,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 30 سانت 1400 دور مدل VIE-30L4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
531,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l4s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
515,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1400 دور ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-30L4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
618,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 1400 دور هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
510,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 35 سانت 2800 دور هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
630,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 35 سانت 1400 دور هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی VID-35D2S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
526,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 2800 دور هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی VID-40D2S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
688,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 1400 دور مدل VID-40D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-40D4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
549,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 1400 دور مدل VID-40D4T هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
549,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 45 سانت 1400 دور مدل VID-45D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
565,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 45 سانت 1400 دور مدل VID-45D4T هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
565,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 50 سانت 1400 دور مدل VID-50D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-50D4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
597,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 50 سانت 1400 دور مدل VID-50D4T هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
597,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 60 سانت 1400 دور مدل VID-60D4T هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-60D4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
718,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 60 سانت 1400 دور مدل VID-60D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-60D4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
718,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 60 سانت 1400 دور مدل VIM-60K4T هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-60K4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,036,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 70 سانت 1400 دور مدل VIM-70K4S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-70K4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,125,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 70 سانت 1400 دور مدل VIM-70K4T هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,125,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 80 سانت 910 دور مدل VIM-80K6S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-80K6S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,298,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 30 سانت 1400 دور مدل VIE-30L4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
531,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1400 دور مدل VIE-35L4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
615,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1400 دور مدل VIE-35L4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
615,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40L4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
656,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40L4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
656,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40T4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا مدل VIE-40T4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
776,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40T4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-40T4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
776,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1400 دور مدل VIE-50T4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-50T4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
809,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1400 دور مدل VIE-50T4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-50T4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
809,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1400 دور مدل VIE-60Z4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-60Z4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,491,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 70 سانت 1400 دور مدل VIE-70Z4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-70Z4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
2,650,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1400 دور مدل VIE-60Z4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-60Z4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,491,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-30L6S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
618,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-30L4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
618,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 35 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-35L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
652,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 35 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-35L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
652,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 35 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIE-35L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
652,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-40L4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
686,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-40L6S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
686,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-40L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-40L4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
686,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-40T4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
801,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-40T4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
801,000 تومان
هواکش صنعتی بدون قاب دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-45L4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
754,000 تومان
هواکش صنعتی بدون قاب دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-45L4S بدون قاب
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
754,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-45L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-45L4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
754,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-45T4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
845,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-45T6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
845,000 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-45T4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIT-45T4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
845,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-50T4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-50T4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
896,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50T6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50T6S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
896,000 تومان
هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-50T4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
896,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-50Z4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی دندان اره ای
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,422,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکا دندان اره ای VIT-50Z4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,422,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 80 سانت 910 دور مدل VIM-80K6T هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-80K6T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,298,000 تومان
هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده 50 سانت 1250 دور سه فاز با توری محافظ مدل VIS-50D4T هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده 50 سانت 1250 دور سه فاز با توری محافظ مدل VIS-50D4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
680,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l6s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
515,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l4t
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
515,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l4s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
543,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l6s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
543,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 35 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-35L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-35l4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
543,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
572,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l6S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
572,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40l4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
572,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40T4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40T4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
667,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 40 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-40T4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-40T4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
667,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45L4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l4s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
628,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45L6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l6s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
628,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 45 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45L4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45l4t
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
628,000 تومان
هواکش صنعتی 45 سانت 1400 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45T4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t4s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
704,000 تومان
هواکش صنعتی 45 سانت 900 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45T6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t6s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
704,000 تومان
هواکش صنعتی 45 سانت 1400 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-45T4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-45t4t
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
704,000 تومان
هواکش صنعتی 50 سانت 1400 دور دمنده مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50T4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50t4s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
746,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50T6S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50t6s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
746,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50T4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50T4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
746,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50Z4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50Z4S
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,185,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 50 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-50Z4T هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-50Z4T
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,185,000 تومان
هواکش صنعتی دمنده 60 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-60Z4S هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-60Z4s
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: دمنده
 • نوع محصول: هواکش صنعتی
1,325,000 تومان

نمایش 1 - 81 از 81 مورد

لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

سیستم های صنعتی دمنده  نسبت به انواع عملکرد و کاربرد و جنس مواد اولیه و ابعاد و قدرت آن دارای قیمت های مختلفی استهواکش صنعتی دمنده دارای کیفیت بالا و ساخته شده از بهترین متریال است و به همین دلیل از طول عمر و استحکام بالا برخوردار است. همچنین قیمت هواکش صنعتی به ویژگی های کیفیتی آن نیز بستگی دارد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

برخی فن های صنعتی دارای دکمه تعیین سرعت چرخش فن هستند و یا قابلیت چرخش معکوس دارند که قطعا موجب افزایش قیمت هواکش می شود. این ویژگی برای مواقعی کاربرد دارد که هوا سرد است و موجب می شود هوای گرم و سبک بالای محیط با هوای سرد جابجا و ترکیب شود. از دیگر ویژگی های کیفی فن می توان به میزان حجم هوایی که توسط هواکش جابجا می شود و قدرتی که در برابر آلاینده ها از خود نشان می دهد اشاره کرد. همچنین هر چه صدای تولید شده توسط موتور و پروانه ها کمتر باشد نیز از قیمت بالاتری برخوردار می شود. چگونگی نصب و راه اندازی فن نیز حائز اهمیت است و هنگام خرید لازم است که به آن توجه داشت.

در لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده انواع مدل های سیستم تهویه صنعتی تولید شده این شرکت با ظرفیت و قدرت و ویژگی های مخصوص هر فن آورده شده است تا شما بتوانید پس از بررسی های لازم یک فن مناسب را خریداری نمایید.

سوالات متداول لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده
هواکش های صنعتی دمنده شامل چند مدل می باشد؟هواکش آکسیال دمنده شامل : هواکش صنعتی سنگین و سبک فلزی، هواکش صنعتی ایلکا، هواکش صنعتی پروانه استیل، هواکش ایلکا هفت پر فلزی، هواکش آکسیال تاسیساتی یورو ونت، فن آکسیال سیلندری دمنده و فن آکسیال سیلندری دمنده و هواکش سقفی رادیال با موتور اکسترنال است . هواکش های سانتریفیوژ دمنده نیز شامل دوطرفه فوروارد، یکطرفه فوروارد و یک طرفه بک وارد می باشد.
آیا فن های دمنده دارای ضمانت می باشد و مدت کارایی آن نیز چقدر است؟کلیه هواکش های صنعتی دمنده دارای گارانتی به مدت 18 ماه و پشتیبانی قطعات به مدت 5 سال است.
چگونه تشخیص دهیم کدام فن صنعتی متناسب با محل مورد نظر ما است؟اصولا در جاهایی که لازم به جابجایی حجم هوای زیاد جابجا شود از هواکش های آکسیال و در جاهایی که میزان حجم هوا کم اما فشار هوا زیاد است از هواکش سانتریفیوژ استفاده می شود. همچنین با توجه به وسعت و میزان حجم هوای محیط سایز هواکش مناسب را تعیین می کنیم.
سایز هواکش صنعتی دمنده بر اساس چیست؟هواکش های صنعتی دمنده اصولا بر اساس قطر پره ها و به طبع قاب و بدنه دارای اندازه های مختلف می باشد.
لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده
اعمال فیلتر
js_def