برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

امتیاز
(1)
بعدی
بعدی
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 2800 دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,221,300 تومان 2,290,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-60K4S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 60 سانت 1440 دور مدل VIM-60K4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,035,200 تومان 4,160,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 30 سانت 1430دور مدل VIE-30L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,901,200 تومان 1,960,000 تومان
‎3%
هواکش دمنده مدل صنعتی سنگین با پروانه پلی آمید هواکش دمنده مدل صنعتی سنگین با پروانه پلی آمید
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
سایز :
30
40
50
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده طرح آلمان هواکش صنعتی دمنده طرح آلمان
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
جنس بدنه :
فلزی
0 تومان
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی vik-30l4s هواکش صنعتی دمنده 30 سانت 1350دور مدل ایلکای هفت پر با قاب VIK-30A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,037,000 تومان 2,100,000 تومان
‎3%
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-30L4S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1400 دور ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30L4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,037,000 تومان 2,100,000 تومان
‎3%
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - با قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - با قاب - مکنده
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
جنس بدنه :
فلزی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 30 سانت 1430دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,794,500 تومان 1,850,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 35 سانت 2500دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,415,300 تومان 2,490,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی VID-35D2S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 35 سانت 1420دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,862,400 تومان 1,920,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی VID-40D2S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 2650دور
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,638,400 تومان 2,720,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-40D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 1370دور مدل VID-40D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,949,700 تومان 2,010,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 40 سانت 1400 دور مدل VID-40D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 45 سانت 1400 دور مدل VID-45D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 45 سانت 1400 دور مدل VID-45D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-50D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 50 سانت 1370دور مدل VID-50D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,114,600 تومان 2,180,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 50 سانت 1400 دور مدل VID-50D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,114,600 تومان 2,180,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-60D4T هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 60 سانت 1360دور مدل VID-60D4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,036,100 تومان 3,130,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی مدل VID-60D4S هواکش صنعتی دمنده مدل سبک فلزی 60 سانت 1340دور مدل VID-60D4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,036,100 تومان 3,130,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-60K4T هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 60 سانت 1460 دور مدل VIM-60K4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,035,200 تومان 4,160,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-70K4S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 71 سانت 1460 دور مدل VIM-70K4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,374,700 تومان 4,510,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 71 سانت 1430 دور مدل VIM-70K4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,374,700 تومان 4,510,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی مدل VIM-80K6S هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی 80 سانت 920دور مدل VIM-80K6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
5,257,400 تومان 5,420,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 30 سانت 1400 دور مدل VIE-30L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
1,901,200 تومان 1,960,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1375دور مدل VIE-35A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,027,300 تومان 2,090,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 35 سانت 1400 دور مدل VIE-35L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1300دور مدل VIE-40A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,163,100 تومان 2,230,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40L4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا مدل VIE-40T4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40T4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-40T4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 40 سانت 1400 دور مدل VIE-40T4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-50T4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1280دور مدل VIE-50A4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,667,500 تومان 2,750,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-50T4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 50 سانت 1320 دور مدل VIE-50A4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,667,500 تومان 2,750,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-60Z4S هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1350دور مدل VIE-60R4S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
6,130,400 تومان 6,320,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-70Z4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 71 سانت 1400 دور مدل VIE-70R4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
10,020,100 تومان 10,330,000 تومان
‎3%
هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIE-60Z4T هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا 60 سانت 1400دور مدل VIE-60R4T
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
6,130,400 تومان 6,320,000 تومان
‎3%
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی VIK-30L6S هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1370دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30A4S2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,037,000 تومان 2,100,000 تومان
‎3%
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی بدون قاب مکنده VIK-30L4T هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 30 سانت 1400 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-30A4T2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,037,000 تومان 2,100,000 تومان
‎3%
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش صنعتی تاسیساتی دمنده 35 سانت 1300دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-35A4S2
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,138,850 تومان 2,205,000 تومان
‎3%
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکای هفت پر فلزی - بدون قاب - مکنده هواکش تاسیساتی دمنده 35 سانت 900 دور مدل ایلکای هفت پر فلزی مدل VIK-35L6S
کشور سازنده :
ایران
برند :
دمنده
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان

لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده

سیستم های صنعتی دمنده  نسبت به انواع عملکرد و کاربرد و جنس مواد اولیه و ابعاد و قدرت آن دارای قیمت های مختلفی استهواکش صنعتی دمنده دارای کیفیت بالا و ساخته شده از بهترین متریال است و به همین دلیل از طول عمر و استحکام بالا برخوردار است. همچنین قیمت هواکش صنعتی به ویژگی های کیفیتی آن نیز بستگی دارد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

برخی فن های صنعتی دارای دکمه تعیین سرعت چرخش فن هستند و یا قابلیت چرخش معکوس دارند که قطعا موجب افزایش قیمت هواکش می شود. این ویژگی برای مواقعی کاربرد دارد که هوا سرد است و موجب می شود هوای گرم و سبک بالای محیط با هوای سرد جابجا و ترکیب شود. از دیگر ویژگی های کیفی فن می توان به میزان حجم هوایی که توسط هواکش صنعتی جابجا می شود و قدرتی که در برابر آلاینده ها از خود نشان می دهد اشاره کرد. همچنین هر چه صدای تولید شده توسط موتور و پروانه ها کمتر باشد نیز از قیمت بالاتری برخوردار می شود. چگونگی نصب و راه اندازی فن نیز حائز اهمیت است و هنگام خرید لازم است که به آن توجه داشت.

در لیست قیمت هواکش صنعتی دمنده انواع مدل های سیستم تهویه صنعتی تولید شده این شرکت با ظرفیت و قدرت و ویژگی های مخصوص هر فن آورده شده است تا شما بتوانید پس از بررسی های لازم یک فن مناسب را خریداری نمایید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
هواکش های صنعتی دمنده شامل چند مدل می باشد؟ هواکش آکسیال دمنده شامل : هواکش صنعتی سنگین و سبک فلزی، هواکش صنعتی ایلکا، هواکش صنعتی پروانه استیل، هواکش ایلکا هفت پر فلزی، هواکش آکسیال تاسیساتی یورو ونت، فن آکسیال سیلندری دمنده و فن آکسیال سیلندری دمنده و هواکش سقفی رادیال با موتور اکسترنال است . هواکش های سانتریفیوژ دمنده نیز شامل دوطرفه فوروارد، یکطرفه فوروارد و یک طرفه بک وارد می باشد.
آیا فن های دمنده دارای ضمانت می باشد و مدت کارایی آن نیز چقدر است؟ کلیه هواکش های صنعتی دمنده دارای گارانتی به مدت 18 ماه و پشتیبانی قطعات به مدت 5 سال است.
چگونه تشخیص دهیم کدام فن صنعتی متناسب با محل مورد نظر ما است؟ اصولا در جاهایی که لازم به جابجایی حجم هوای زیاد جابجا شود از هواکش های آکسیال و در جاهایی که میزان حجم هوا کم اما فشار هوا زیاد است از هواکش سانتریفیوژ استفاده می شود. همچنین با توجه به وسعت و میزان حجم هوای محیط سایز هواکش مناسب را تعیین می کنیم.
سایز هواکش صنعتی دمنده بر اساس چیست؟ هواکش های صنعتی دمنده اصولا بر اساس قطر پره ها و به طبع قاب و بدنه دارای اندازه های مختلف می باشد.
<
>
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 1,030,000 تومان 999,100 تومان
پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 2,200,000 تومان 2,090,000 تومان
حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 3,575,000 تومان 3,289,000 تومان
پنکه سه در یک البرز پنکه سه در یک البرز 2,830,000 تومان 2,688,500 تومان
پنکه سقفی لونا مدل 102 پنکه سقفی لونا مدل 102 2,250,000 تومان 2,137,500 تومان
پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 2,300,000 تومان 2,185,000 تومان
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری