برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
سایز سیم و کابل
more... less

سیم و کابل کات کابل شیراز

محاسبه کشش جریان برق
سطح مقطع مس
متراژ بر حسب متر
میزان کشش جریان برق: 0 آمپر
معادل سطح مقطع آلومینیوم: 0 میلیمتر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 1.5×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده
0 تومان
کابل حفاظت شده 2.5×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 4×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 6×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 10×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده
0 تومان
کابل حفاظت شده 25×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 35×2 کات کابل - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول مطابق با استاندارد مربوطه یا...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 1.5×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 2.5×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 4×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 6×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 10×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 16×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 25×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 35×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 50×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 70×3 کات کابل - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 1.5+1.5×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 2.5+2.5×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 4+4×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول مطابق...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 6×6+1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول مطابق...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 10+10×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 16+16×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 25+25×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 35+35×1 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - رنگ محصول...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 1.5+1.5×2 کات کابل - رنگ محصول مطابق با استاندارد مربوطه یا طبق سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 2.5+2.5×2 کات کابل - رنگ محصول مطابق با استاندارد مربوطه یا طبق سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 4+4×2 کات کابل - رنگ محصول مطابق با استاندارد مربوطه یا طبق سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 6+6×2 کات کابل - رنگ محصول مطابق با استاندارد مربوطه یا طبق سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 10+10×2 کات کابل - رنگ محصول بر اساس استاندارد مربوطه یا مطابق با سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 یا 2 - شیلد کابل با سیم مسی - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 16+16×2 کات کابل - رنگ محصول بر اساس استاندارد مربوطه یا مطابق با سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 یا 2 - شیلد کابل با سیم مسی - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 16+25×2 کات کابل - رنگ محصول بر اساس استاندارد مربوطه یا مطابق با سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 یا 2 - شیلد کابل با سیم مسی - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 16+35×2 کات کابل - رنگ محصول بر اساس استاندارد مربوطه یا مطابق با سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 یا 2 - شیلد کابل با سیم مسی - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل حفاظت شده...
0 تومان
کابل حفاظت شده 1.5+1.5×3 کات کابل - رنگ محصول بر اساس استاندارد مربوطه یا مطابق با سفارش مشتری - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 یا 2 - شیلد کابل با سیم مسی - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل...

فهرست:

انواع سیم و کابل کات کابل

صنایع سیم و کابل کات کابل یکی از مدرن ترین واحدهای تولیدی در صنایع سیم و کابل ایران می باشد. در سال 1381 در شیراز شروع به کار کرده است. محصولات خود را شامل انواع سیم کات کابل و انواع کابل کات کابل مطابق با استاندارد های روز دنیا در اختیار مشتریان قرار داده است. شرکت سیم و کابل کات کابل از شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل می باشد. محصولات خود را با نام تجاری کات کابل یا سیم و کابل کات به بازار عرضه کرده است.

شرکت سیم برق و کابل برق کات کابل (صنایع کابل های تخصصی شیراز) در ابتدا با تولیدات مختلفی مانند انواع سیم و کابل کات کابل مسی، آلومینیوم و خودنگه دار فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر با در اختیار داشتن ماشین آلات مدرن و تجهیزات پیشرفته توانسته است. با دارا بودن سیم و کابل کات کابل با کیفیت بالا ، جایگاه مناسبی بین رقبای خود کسب نماید.

kat cable wire and cable

شرکت کات کابل با بهره گیری از امکانات مدرن و مناسب و با توجه به تنوع بالا در محصولات خود توانسته است. طیف وسیعی از تولیدات بخش دولتی و بخش خصوصی  هم چون انواع سیم کات کابل و انواع کابل کات کابل را در رنگ ها و سطح مقطع های مختلف تامین نماید.

معرفی کلی محصولات

محصولات سیم و کابل کات کابل مطابق با استاندارد های ملی و جهانی می باشند. شرکت کات کابل دریافت کننده اولین استاندارد تولید کابل های کواکسیال یا کابل های انتقال فرکانس رادیویی است. بنابراین این شرکت یکی از تولید کنندگان مهم در صنعت سیم و کابل کشور می باشد. این محصولات شامل انواع کابل های تک رشته، انواع کابل های چند رشته، کابل های خود نگه دار، آلومینیومی، انواع کابل های کواکسیال، انواع کابل های کنترل و غیره می باشد.

سیم و کابل ساختمانی

 • سیم کات کابل افشان
 • سیم کات کابل تک لایه و نیمه افشان

سیم و کابل با روکش پی وی سی

 • کابل کات کابل سبک با عایق و روکش PVC نوع NYM
 • کابل کات کابل افشان با عایق و روکش PVC  نوع MYMHY
 • کابل کات کابل تک و چند رشته با عایق و روکش PVC نوع NYY  ، NYY-O ، NYY-J

محصولات حفاظت شده

 • کابل حفاظت شده با سیم فولادی گالوانیزه
 • کابل حفاظت شده با سیم فولادی آلومینیوم

محصولات صوتی و ماهواره ای

 • کابل تلفنی بیرون ساختمان
 • کابل تلفنی داخل ساختمان
 • کابل کات کابل ابزار دقیق
 • کابل کات کابل امواج ماهواره ای
 • کابل کات کابل کواکسیال فرکانس بالا

تنوع کالاهای کات کابل

از این گروه سیم ها جهت اتصالات وسایل برقی متحرک، مدارهای روشنایی و داخل لوله های برق استفاده می شود. همچنین ساختمان این سیم ها به این صورت است که رشته های نازک و نرم ( آنیل شده ) به هم بافته می شوند. سپس با یک لایه عایق پی وی سی پوشانده می شوند. جنس هادی در این سیم ها از جنس فلز مس و به صورت تک رشته ای می باشد.

این سیم ها با رنگ های مختلف مانند مشکی ، آبی ، قهوه ای ، زرد ، سبز ، سفید و غیره و سطح مقطع های مختلف متناسب با نیاز مشتری تولید و به بازار عرضه می شوند.

kat cable wire and cable

سیم برق تک لایه نیمه افشان

از این سیم ها در دستگاه های برقی، سوئیچ بوردها و تابلوهای توزیع برق استفاده می شود. همچنین این نوع از سیم کات کابل قابل نصب بر روی دیوار گچی، داخل لوله، زیر گچ و محل های خشک می باشد. ساختمان مسی نرم و مفتولی می باشد و به صورت استرند شده با هادی تک رشته ای در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این سیم ها با رنگ های مختلف مانند مشکی ، آبی ، قهوه ای ، زرد ، سبز ، قرمز ، سفید و غیره و با سطح مقطع های مختلف متناسب با نیاز مشتری تولید و به بازار عرضه می شوند.

kat cable wire and cable

کابل سبک با عایق و روکش PVC نوع NYM

ساختمان این سیم ها مس نرم مفتولی و یا استرند شده می باشد. کاربرد آنها برای نصب ثابت بر سطح یا داخل گچ و در محل های خشک یا مرطوب می باشد. به کار بردن کابل کات کابل سبک از نوع NYM در زیر خاک مجاز نیست. همچنین تعداد هادی در این نوع از کابل 2 ، 3 ، 4 یا بیشتر می باشد. رنگ بندی این کابل ها مطابق با استانداردهای موجود و بنا به سفارش مشتری می باشد.

kat cable wire and cable

کابل افشان با عایق و روکش PVC  نوع NYMHY

در مناطق خشک و  در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد هم چنین به عنوان کابل کششی در ابزار سبک دستی و لوازم خانگی، این نوع از کابل های افشان کاربرد دارند. ساختمان این کابل ها از سیم های مسی نرم بهم بافته شده تشکیل شده است. تعداد هادی در این نوع از کابل ها 2 ، 3 ، 4 یا بیشتر می باشد. سطح مقطع اسمی در این کابل ها 0.75 تا 2.5 میلیمتر مربع بوده و رنگ بندی این کابل ها مطابق با استانداردهای موجود و بنا به سفارش مشتری می باشد.

kat cable wire and cable

نوع تک و چند رشته با عایق و روکش PVC نوع NYY ،NYY-O ، NYY-J

از سیم و کابل کات کابل نوع تک رشته و چند رشته برای سیم کشی برق فشار ضعیف، داخل ساختمان، محل های سرپوشیده و یا درون خاک در صورتی که احتمال صدمات مکانیکی وجود نداشته باشد استفاده می شود. ساختمان این کابل ها تشکیل شده از سیم های مسی نرم می باشد. به صورت مفتولی یا رشته های به هم تابیده شده قرار گرفته اند. تعداد هادی در این نوع از کابل ها 2 ، 3 ، 4 یا بیشتر بوده و رنگ بندی آن ها مطابق با استاندارد های موجود و بنا به سفارش مشتری می باشد.

kat cable wire and cable

نوع حفاظت شده با سیم فولادی گالوانیزه و یا آلومینیوم

ساختمان این کابل ها به این صورت است که در آنها سیم های آنیل شده ی تابیده ابتدا عایق می شوند. سپس توسط سیم مسی شیلد می شوند و پس از آن با روکش میانی توسط سیم های فولادی گالوانیزه و یا آلومینیوم حفاظت گشته و در نهایت روکش می شوند.

کاربرد کابل های حفاظت شده با سیم فولادی گالوانیزه برای سیم کشی برق فشار ضعیف در داخل ساختمان، محل های سرپوشیده، خارج ساختمان، زیر خاک و محل های مرطوب می باشد. هادی در این نوع از کابل ها از یک تا پنج رشته ای است و سطح مقطع اسمی آنها 1.5 تا 300 میلیمترمربع می باشد.

kat cable wire and cable

کابل های صوتی

از این کابل ها برای انتقال سیگنال های صوتی و یا در وسایل ابزار دقیق استفاده می شود. هادی این نوع از کابل ها سیم های مسی آنیل شده به صورت 1 ، 2 ، 3 و یا 4 رشته می باشد. عایق این کابل ها از جنس پی وی سی ، شیلد آنها از جنس سیم مسی قلع اندود و روکش آنها پی وی سی طوسی رنگ می باشد. سطح مقطع اسمی در این کابل ها 0.5 ، 0.75 ، 1.25 و یا 2 میلی متر مربع است. مشتریان می توانند متناسب با نیازشان اندازه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

kat cable wire and cable  

کابل امواج ماهواره ای

ساختمان این کابل ها سیم مسی نرم مفتولی است و با عایقی از جنس پلی اتیلن فوم همراه فویل آلومینیوم پوشیده شده است. شیلد در این کابل ها سیم مسی نرم آنیل شده است که با روکشی از جنس پی وی سی مشکی، خاکستری و یا آبی پر رنگ پوشیده شده و در دستگاه های تلویزیون، گیرنده های ماهواره ای و تورهای BS استفاده می شوند.

kat cable wire and cable 

 کواکسیال فرکانس بالا

از این کابل ها برای انتقال فرکانس های رادیویی ، ابزار های اندازه گیری با فرکانس بالا ،کابل های آنتن تلویزیون رنگی، فرستنده های محلی و ماهواره ای و غیره استفاده می شود. ساختمان هادی در این کابل ها سیم های مسی نرم مفتولی یا بهم تابیده شده است. عایق آنها پلی اتیلن ساده، شیلد آنها سیم مسی آنیل شده ساده و روکش آنها از جنس PVC می باشد.

kat cable wire and cable 

فروشگاه آنلاین لایت هوم یک فروشگاه اینترنتی است که اقدام به فروش انواع محصولات الکتریکی مانند سیم و کابل در برند های مختلف نموده است، مانند فروش سیم و کابل کات کابل و شما می توانید برای خرید سیم و کابل کات کابل به این سایت مراجعه نمایید. همچنین برای دریافت لیست قیمت سیم و کابل کات کابل می توانید با کارشناسان لایت هوم در تماس باشید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 1,030,000 تومان 999,100 تومان
پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 2,200,000 تومان 2,090,000 تومان
حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 3,575,000 تومان 3,289,000 تومان
پنکه سه در یک البرز پنکه سه در یک البرز 2,830,000 تومان 2,688,500 تومان
پنکه سقفی لونا مدل 102 پنکه سقفی لونا مدل 102 2,250,000 تومان 2,137,500 تومان
پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 2,300,000 تومان 2,185,000 تومان
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری