برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
فیلتر محصولات

کابل کات کابل

کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل آنتن
کابل کواکسیال 1.5C-2V کات کابل - مطابق با استانداردهای JCS, JIS C-3501, MIL-C-17 - روکش از جنس پلی وینیل کلراید و یا پلی اتیلن - شیلد محصول با سیم مسی آنیل شده ساده و یا قلع اندود - بسته بندی در کلاف های ۱۰۰ متری یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل آنتن
کابل کواکسیال 2.5C-2V کات کابل - امپدانس ۵۰ و یا ۷۵ اهم - مطابق با استانداردهای JCS, JIS C-3501, MIL-C-17 - روکش از جنس پلی وینیل کلراید و یا پلی اتیلن - شیلد محصول با سیم مسی آنیل شده ساده و یا قلع اندود - بسته بندی...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل کواکسیال 3C-2V کات کابل - امپدانس ۵۰ و یا ۷۵ اهم - مطابق با استانداردهای JCS, JIS C-3501, MIL-C-17 - روکش از جنس پلی وینیل کلراید و یا پلی اتیلن - شیلد محصول با سیم مسی آنیل شده ساده و یا قلع اندود - بسته بندی در...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل آنتن
کابل کواکسیال 3C-2W کات کابل - امپدانس ۵۰ و یا ۷۵ اهم - مطابق با استانداردهای JCS, JIS C-3501, MIL-C-17 - روکش از جنس پلی وینیل کلراید و یا پلی اتیلن - شیلد محصول با سیم مسی آنیل شده ساده و یا قلع اندود - بسته بندی در...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 1.5×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 2.5×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 4×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 6×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 10×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی سیم آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 25×2 کات کابل - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 35×2 کات کابل - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول مطابق با استاندارد مربوطه یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 1.5×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 2.5×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 4×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - عایق با سیم مسی شیلد شده - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 6×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی مس آنیل شده از نوع کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم های آلومینیومی...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 10×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 16×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 25×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 35×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 50×3 کات کابل - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 70×3 کات کابل - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 1.5+1.5×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
کابل حفاظت شده 2.5+2.5×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - کاربری برای برق فشار ضعیف و متوسط - حفاظت کابل با سیم...
ناموجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
کات کابل
نوع سیم و کابل :
کابل...
0 تومان
کابل حفاظت شده 2.5+2.5×1 کات کابل - هادی از نوع مس آنیل شده کلاس 1 و 2 تابیده - عایق با سیم مسی شیلد شده - دارای استاندارد جهانی و استاندارد ملّی ایران - حفاظت کابل با سیم آلومینیومی یا فولادی گالوانیزه - رنگ محصول...
نمایش 1 تا 24 از 154 مورد

فهرست:

کابل کات کابل شیراز

کابل برق کات کابل شیراز امروزه در بازار محصولات سیم و برق از جایگاهی مناسب و رو به رشد برخوردار است. شرکت صنایع کابل های تخصصی شیراز دارای تنوع بالا در محصولات تولیدی خود است و اهمیت بسیار زیادی به کمیت و کیفیت سیم و کابل های تولیدی خود می دهد. با توجه به بهبود مستمر و اعمال کنترل در روش های تولیدی محصول طیف بالایی از بازار سیم و کابل ایران به کات کابل تعلق دارد. شرکت کات کابل با داشتن یک آزمایشگاه کنترل کیفیت و استفاده از ماشین آلات مدرن و پیشرفته و پرسنل با تجربه و متخصص توانسته است بخش بزرگی از بازار را نصیب خود نماید و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان را جلب نماید. کلیه محصولات سیم و کابل شرکت طبق استاندارد ملی و جهانی و گواهینامه استاندارد ملی ایران می باشد. در ادامه به بررسی انواع کابل کات کابل می پردازیم :

  کابل برق کات کابل شیراز

کابل های سبک با عایق و روکش P.V.C نوع NYM کات کابل

کابل های سبک با عایق و روکشP.V.C نوع NYM دارای یک رسانای مسی نرم مفتولی یا استرندر شده (کلاس 1 و 2) برای سطح مقطع های 1/5 تا 10 میلیمتر مربع می باشد. این نوع کابل قابل استفاده در محل های خشک یا مرطوب و برای نصب ثابت بر روی سطح یا داخل گچ می تواند به کار رود.

کابل های سبک با عایق و روکش P.V.C  نوع NYM

کابل های افشان با عایق و روکش P.V.C نوع NYMHY کات کابل

کابل های افشان با عایق و روکش P.V.C نوع NYMHY در واقع سیم های مسی نرم به هم بافته شده (Bunched) است که هادی سیم قابل انعطاف (کلاس 5) با استاندارد ISIRI(607)53 و VDE و IEC و BS است. رنگ روکش کابل سفید ، مشکی و یا مطابق درخواست مشتری متنوع است. کابل های افشان نوع NYMHY برای جاهایی که تحت فشار مکانیکی کمی است و محل های خشک به کار می رود. همچنین در وسایل الکتریکی، ابزار سبک دستی و لوازم خانگی به عنوان کابل کششی نیز می تواند کاربرد داشته باشد. محدوده دمای کارکرد این کابل ها 30- تا 70 درجه سانتیگراد است و بایستی تماس مستقیم با قسمت های داغ در وسایل پخت و پز و گرمایشی نداشته باشد. مقدار ولتاژ نامی 300/500 V است.

کابل های افشان با عایق و روکش P.V.C نوع  NYMHY

کابل کات کابل تک و چند رشته با عایق و روکش PVC نوع NYY ،NYY-O ، NYY-J کات کابل

کابل کات کابل تک و چند رشته با روکش PVC دارای سه نوع NYY-O و NYY-J و NYY است که دارای هادی مسی و جنس نرم می باشد که برای سطح مقطع های 1/5 تا 10 میلیمتر مربع به صورت مفتولی یا کلاس یک و برای مقطع بالای 10 میلیمتر مربع صورت چند رشته تابیده شده است. رنگ روکش این کابل مشکی است و کاربرد آن برای نصب ثابت داخل داکت ها، زیرزمین، پست برق ، تاسیسات داخل ساختمان، درون آب، فضاهای آزادی که امکان صدمه مکانیکی وجود ندارد مناسب است.

کابل کات کابل تک و چند رشته با عایق و روکش PVC نوعNYY ،NYY-O ، NYY-J

کابل های حفاظت شده با سیم فولادی گالوانیزه و یا آلومینیوم کات کابل

کابل های حفاظت شده با سیم فولادی گالوانیزه یا آلومینیوم طبق استاندارد IEC-60502 تولید شده است. این نوع کابل از سیم های آنیل شده کلاس یک و دو عایق و تابیده شده است و با روکش میانی توسط سیم های فولادی و گالوانیزه یا آلومینیوم حفاظت و سپس روکش می شود. تعداد 1 تا 5 هادی در ساخت سیم می تواند به کار رود. این نوع کابل برق برای برق های فشار ضعیف در مکان های سرپوشیده و یا بیرون از ساختمان ها و در مکان هایی که امکان آسیب های مکانیکی وجود دارد مورد مصف قرار می گیرد. اندازه سطح مقطع اسمی از 1/5 تا 300 میلیمتر مربع است.

کابل های حفاظت شده با سیم فولادی گالوانیزه و یا آلومینیوم

کابل های صوتی کات کابل

کابل های صوتی کات کابل از سیم های ساختمانی هادی مسی آنیل شده به صورت 1،2،3،4 رشته که از استاندارد JCSA271 برخوردار می باشد و یک لایه عایق پی وی سی به رنگ طوسی روی آنها استفاده شده است. کابل های صوتی کات کابل برای انتقال سیگنال صوتی و یا در وسایل ابزار دقیق می باشد.

کابل های صوتی

کابل امواج ماهواره ای کات کابل

کابل امواج ماهواره ای کات کابل از سیم های نرم مسی آنیل شده تشکیل شده اند که مفتولی کلاس 1 برای سطح مقطع های 1/5 تا 10 میلیمتر مربع و رشته ای به هم تنیده برای سطح مقطع های بالاتر می باشد. تعداد هادی داخل سیم 1، 2، 3 یا 4 رشته است و رنگ آن طبق سفارش مشتری متنوع است. کابل امواج ماهواره ای کات کابل شیراز برای جاهای سرپوشیده در زیر خاک و جاهایی که امکان صدمه مکانیکی وجود نداشته باشد می تواند به کار رود و یا برای استفاده برق های فشار ضعیف داخل و خارج ساختمان نیز مورد استفاده می باشد.

کابل ماهواره ای

کابل های کواکسیال فرکانس بالا کات کابل

کابل های کواکسیال فرکانس بالا کات کابل با ساختار سیم مسی مفتولی یا به هم تنیده و عایق PE و با شیلد مسی بافته شده و قلع اندود یا ساده ، طبق استاندارد JIS 3501 و JCS ساخته شده است. کاربرد این کابل ها می تواند در انتقال ‌های فرکانس بالا، خصوصا در فرستنده‌ ها، گیرنده ‌ها، کامپیوتر ها و انتقال ‌های رادیویی و تلویزیونی باشد. کابل های کواکسیال فرکانس بالا با توجه به خواص متغیر مکانیکی، حرارتی می توانند تا سطوح GHZ مورد استفاده قرار گیرند.

کابل های کواکسیال فرکانس بالا کات کابل

چنان چه می خواهید از قیمت انواع کابل برق کات کابل اطلاع یابید و یا قصد خرید کابل برق کات کات را دارید می توانید به سایت فروشگاه اینترنتی لایت هوم مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
منوی اصلی
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری