برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

لیست قیمت ترانکینگ لگراند

بدنه ترانک 50×80 لگراند بدنه ترانک 50×80 لگراند (بدنه و درب)
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
24,150 تومان
درب نرم 65 میلیمتر لگراند درب نرم 65 میلیمتر لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
0 تومان
پارتیشن نیمه ارتفاع 50 لگراند پارتیشن نیمه ارتفاع 50 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
7,992 تومان
زاویه داخلی ارتفاع 50 لگراند زاویه داخلی ارتفاع 50 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
13,225 تومان
زاویه خارجی ارتفاع 50 لگراند زاویه خارجی ارتفاع 50 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
18,285 تومان
قطعه اتصال بدنه گیره ای لگراند قطعه اتصال بدنه گیره ای لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
2,852 تومان
قطعه اتصال بدنه چسبی لگراند قطعه اتصال بدنه چسبی لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
3,018 تومان
مسدود کننده عرض 80 لگراند مسدود کننده عرض 80 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
7,015 تومان
سه راهی عرض 80 لگراند سه راهی عرض 80 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
28,980 تومان
زاویه تخت لگراند زاویه تخت لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
26,105 تومان
قطعه اتصال درب 65 لگراند قطعه اتصال درب 65 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
3,910 تومان
کادر 2 ماژول درب 65 لگراند کادر 2 ماژول درب 65 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
4,500 تومان
کادر 4 ماژول درب 65 لگراند کادر 4 ماژول درب 65 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
7,450 تومان
کادر 6 ماژول درب 65 لگراند کادر 6 ماژول درب 65 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
12,900 تومان
کادر 8 ماژول درب 65 لگراند کادر 8 ماژول درب 65 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
16,000 تومان
ترانکینگ 50×105 لگراند با درب 65 کامل ترانکینگ 50×105 لگراند با درب 65 کامل
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
36,110 تومان
زاویه داخلی ترانک 50×105لگراند با درب 65 زاویه داخلی ترانک 50×105لگراند با درب 65
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
12,880 تومان
زاویه خارجی ترانک 50×105لگراند با درب 65 زاویه خارجی ترانک 50×105لگراند با درب 65
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
20,930 تومان
قطعه اتصال بدنه ترانک 50×105لگراند با درب 65 قطعه اتصال بدنه ترانک 50×105لگراند با درب 65
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
3,818 تومان
مسدود کننده ترانک 50×105 با درب 65 لگراند مسدود کننده ترانک 50×105 با درب 65 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
6,474 تومان
سه راهی لگراند عرض 65 میلیمتر سه راهی لگراند عرض 65 میلیمتر
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
سه راهی
38,709 تومان
زاویه تخت ترانک 50×105 لگراند با درب 65 زاویه تخت ترانک 50×105 لگراند با درب 65
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
32,073 تومان
بدنه ترانک 50×105 لگراند درب ترانک 50×105 لگراند (بدنه و درب 85)
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
32,430 تومان
درب نرم 85 میلیمتر لگراند درب نرم 85 میلیمتر لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
سایز :
8.5 سانتیمتر
0 تومان
مسدود کننده عرض 105 لگراند مسدود کننده عرض 105 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
5,060 تومان
سه راهی ترانک 105 با درب 85 لگراند سه راهی ترانک 105 با درب 85 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
28,520 تومان
زاویه تخت ترانک 50×105 لگراند زاویه تخت ترانک 50×105 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
28,635 تومان
قطعه اتصال درب 85 لگراند قطعه اتصال درب 85 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
4,715 تومان
کادر 2 ماژول درب 85 لگراند کادر 2 ماژول درب 85 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
4,750 تومان
کادر 4 ماژول درب 85 لگراند کادر 4 ماژول درب 85 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
8,200 تومان
کادر 6 ماژول درب 85 لگراند کادر 6 ماژول درب 85 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
13,900 تومان
کادر 8 ماژول درب 85 لگراند کادر 8 ماژول درب 85 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
17,100 تومان
ترانکینگ 50×150 لگراند کامل ترانکینگ 50×150 لگراند کامل با درب و پارتیشن
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
59,800 تومان
زاویه داخلی همراه زاویه پارتیشن داخلی زاویه داخلی همراه زاویه پارتیشن داخلی
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
24,035 تومان
زاویه خارجی همراه زاویه پارتیشن خارجی زاویه خارجی همراه زاویه پارتیشن خارجی
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
26,565 تومان
مسدود کننده عرض 150 لگراند مسدود کننده عرض 150 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
9,142 تومان
سه راهی ارتفاع 50 و عرض 100 لگراند سه راهی ارتفاع 50 و عرض 100 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
46,575 تومان
زاویه تخت ترانکینگ 50×150 لگراند زاویه تخت ترانکینگ 50×150 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
79,350 تومان
بدنه ترانک 50×195 لگراند بدنه ترانک 50×195 لگراند (با درب و پارتیشن)
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
84,525 تومان
پارتیشن کامل ارتفاع 50 لگراند پارتیشن کامل ارتفاع 50 لگراند
کشور سازنده :
فرانسه
برند :
لگراند
نوع محصول :
تراکینیگ
0 تومان

نگاهی به جدول لیست قیمت ترانکینگ لگراند

در جدول لیست قیمت شما می توانید هم از محصولات موجود آگاهی یابید و هم به صورت کلی با ویژگی های اصلی آنها آشنا شوید، در این صورت ضمن انجام مقایسه ای راحت این امکان برای شما فراهم است تا ترانکینگ مورد نظرتان را انتخاب کرده و خریداری نمایید. با کلیک روی نام هر محصول در جدول قیمت ترانکینگ لگراند شما به صفحه اصلی مربوط به هر محصول هدایت می شوید و می توانید ویژگی های آنها را به صورت کامل بررسی نمایید.

انواع ترانکینگ لگراند از برترین تولیدات در این زمینه می باشند که ساخت کشور فرانسه بوده و از کیفیت بالایی بهره مند هستند و با بهترین متریال ساخته می شوند. ترانکنگ های لگراند این قابلیت را دارند که مکانیزم های کلید و پریز دلخواهتان را از مدل های موزائیک و آرتئور لگراند انتخاب کرده و روی آنها نصب نمایید. در این حالت شبکه ای سازمان یافته از سیم و کابل ها و کلید و پریزهای مورد نیاز در کنار هم خواهید داشت.

انواع تراکینگ لگراند

تراکینگ های لگراند در انواع مختلفی با ویژگی های خاص ساخته می شوند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم :

ترانک PVC لگراند با درب نرم دارای طراحی زیبا و نصب آسان می باشد که ظرفیت بالایی داشته و در ابعاد مختلف تولید می شود. ترانک های PVC نوع adaptable که با نام سازگار شناخته می شوند و دارای طراحی زیبا و سرعت نصب بالایی می باشند و این مدل نیز دارای اندازه های 50×80، 50×105، 50×150 و 50×195 می باشد. نوع دیگری از محصولات لگراند با نام مینی ترانکینگ لگراند شناخته می شوند که ابعاد و اندازه کوچکتری نسبت به بقیه ترانک ها دارند و می توان آنها را به نوعی داکت لگراند به حساب آورد. این محصول قابلیت پارتیشن بندی دارد و برای عبور سیم و کابل هایی که نویز دارند گزینه مناسبی است. ترانک زمینی لگراند نیز روی کف قابل استفاده است و در سه سایز مختلف تولید شده و در برابر ضربات وارده مقاومت بالایی دارد.

در ساخت ترانک های پی وی سی لگراند از موادی با درجه کیفی بالا استفاده می شود که در برابر نور خورشید و تغییر رنگ مقاوم هستند و حتی این مواد ضد اشتعال می باشند به همین دلیل از پیشرفت و انتقال آتش سوزی جلوگیری می کنند. این محصولات را می توان در مسیر های مختلفی هم در کف و هم روی دیوار نصب کرد و محفظه های دربسته ای برای عبور سیم و کابل ها می باشند. علاوه بر اینکه تجهیزات سیم کشی را از دید پنهان می سازند به زیباتر شدن محیط نیز کمک کرده و از خطر برخورد افراد با سیم ها و کابل ها جلوگیری می کنند.

ادامه مطلب
سوالات متداول
ترانکینگ در تجهیزات شبکه چه نقشی دارد ؟ ترانکینگ یکی از انواع تجهیزات برق و شبکه است که برای نظم دادن به سیم و کابل ها و سیستم های برقی مورد استفاده قرار می گیرد و می توان روی آن انواع پریز برق، پریز تلفن، کادر کلید و پریز، انواع کیستون و دیگر تجهیزات را نصب کرد و مجموعه ای کامل و سازمان یافته ایجاد کرد.
آیا می توان ترانگینگ های لگراند را در هر اندازه ای خریداری کرد ؟ ترانکینگ های لگراند به صورت شاخه های 2 متری تولید می شوند و در صورتی که شما نیاز به متراژ بیشتر داشته باشید باید از تجهیزات جانبی و متعلقات برای اتصال شاخه ها به هم استفاده نمایید.
تفاوت ترانکینگ با لوله برق چیست ؟ لوله های برق معمولا از دید پنهان هستند و برای عبور سیم و کابل های زیر ساختی مورد استفاده قرار می گیرند ولی ترانک ها بسترهایی برای عبور سیم ها و کابل های شبکه داخل ساختمان بوده و به ایجاد نظم در فضا و شبکه ای سازمان یافته کمک می کنند. همچنین تفاوت دیگر این دو در قابلیت نصب ماژول کلید و پریز های مختلف روی ترانکینگ ها است که این امکان در لوله برق وجود ندارد.
آیا ترانکینگ های لگراند همه با بدنه پی وی سی ساخته شده اند ؟ ترانک های لگراند در دو جنس بدنه پی وی سی و آلومینیوم ساخته می شوند که هرکدام کاربرد خاص خود را دارند. ترانکینگ های آلومینیومی لگراند استحکام بالایی داشته و در جاهایی که احتمال بروز آسیب وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند. ترانکینگ های PVC وزن سبک تری داشته و نصب آنها ساده تر می باشند و با داشتن درب نرم در فضاهای مختلفی روی دیوار یا کف قابل استفاده هستند.
من برای خرید ترانک لگراند و تجهیزات لازم یک لیست آماده کرده ام چگونه می توانم از لایت هوم خرید خود را انجام دهم ؟ شما می توانید لیست یا صورت سفارش خود را به شماره های واتس اپ یا تلگرام درج شده در قسمت انتهایی سایت ارسال نمایید تا کارشناسان ما برای شما پیش فاکتور بفرستند و بتوانید خرید خود را به آسانی انجام دهید.
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری