چراغ های پنلی فاین الکتریک FEC

راهنمای خرید 76 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  588,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  468,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  432,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  306,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  474,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • گارانتی: 2 سال

  228,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  582,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  414,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  458,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  574,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  648,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • گارانتی: 2 سال

  62,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  132,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  198,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  252,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  318,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  306,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  432,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  244,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  482,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  774,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  126,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  126,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  96,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  96,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  96,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  158,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  96,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  96,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  96,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  110,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  110,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  158,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  223,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  29,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  288,000 تومان
  9.2/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  223,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  582,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • گارانتی: 2 سال

  228,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  240,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  876,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  288,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  686,000 تومان
  9.2/10

 • موجود
  • کشور سازنده: چین
  • برند: فاین الکتریک
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  648,000 تومان
  9.2/10

نمایش 1 - 50 از 76 مورد

چراغ پنلی FEC (فاین الکتریک)

چراغ پنلی فاین الکتریک در دسته چراغ هایی قرار دارد که امروزه در موارد متعددی کاربرد دارند و توانسته اند با تولید نور با کیفیت و در عین حال مصرف برق کمتر جایگزین مناسبی برای چراغ های قدیمی باشند البته نورپردازی محیط مبحثی است که از گذشته تا کنون مورد توجه افراد قرار داشته است و همواره سعی می شده است با استفاده از سیستم های نوری مختلف نور لازم تامین گردد اما این روزها با پیشرفت تکنولوژی چراغ های پنلی مانند چراغ پنلی فاین الکتریک مورد استقبال قرار گرفته اند زیرا کیفیت نور تولیدی توسط این چراغ ها با لامپ های قدیمی قابل مقایسه نیست.

  چراغ های پنلی فاین الکتریک

در یک دسته بندی کلی چراغ پنلی فاین الکتریک به دو دسته چراغ SMD فاین و چراغ COB فاین تقسیم می شود که در محیط های مختلف می توان از آنها برای تامین روشنایی محل استفاده کرد البته چراغ SMD فاین الکتریک و چراغ COB فاین الکتریک از نظر ساختار داخلی متفاوت می باشند به این صورت که نوع لامپ به کار رفته در آنها متفاوت است.

چراغ SMD فاین الکتریک دارای انواع مختلفی می باشد و به صورت روکار یا توکار قابل استفاده هستند که برای استفاده از چراغ SMD فاین به صورت روکار لازم است روی محلی که قرار است چراغ نصب گردد حفره ای با قطر مشخص ایجاد شود و چراغ داخل آن حفره قرار گیرد اما گاهی در یک محل امکان ایجاد حفره در سقف وجود ندارد یا ممکن است در یک محل از سقف کاذب استفاده شده باشد که در این صورت توصیه ما به شما استفاده از چراغ SMD فاین به صورت روکار می باشد.

پنل SMD روکار فاین الکتریک

اگر به طور دقیق ساختمان داخلی چراغ SMD فاین را بررسی کنیم خواهیم دید که تعداد زیادی ال ای دی کوچک روی یک بورد به صورت سطحی قرار گرفته اند و نوری که توسط این لامپ ها تولید می شود کاملا پخش بوده و مجموع این ال ای دی ها مانند یک صفحه نورانی دیده می شوند بنابراین از چراغ SMD فاین می توان برای تامین نور در محیط منازل ، اداره ها ، ساختمان های تجاری ، پاساژها و غیره استفاده کرد همچنین این چراغ دارای توان های متفاوت و ابعاد مختلفی است که مشتریان می توانند متناسب با نیاز خود محصول مورد نظرشان را انتخاب نمایند.

نوع دیگری از چراغ پنلی فاین الکتریک ، چراغ COB فاین است که اگر به صورت روکار مورد استفاده قرار گیرد ، نیازی به ایجاد حفره در دیوار یا سقف نیست که این چراغ ها دارای مدل هایی با توان های کم و زیاد هستند و کاربردهای مختلفی دارند. چراغ COB فاین الکتریک را می توان به صورت توکار نیز به کار برد که در این مدل حتما باید قبل از خرید چراغ COB فاین یا خرید چراغ پنلی فاین اندازه حفره ای که چراغ قرار است در آن جای گیرد اندازه گیری شود تا بعد از خرید و هنگام نصب مشکل ایجاد نشود.

چراغ COB فاین الکتریک

ساختار داخلی چراغ COB فاین به صورتی است که تعداد زیادی دیود روی یک قسمت قرار گرفته اند و هنگام روشن بودن ، این چراغ به صورت یک هسته نورانی دیده می شود البته نور ساطع شده توسط چراغ COB فاین به دو صورت منتشر می شود :

چراغ COB فاین با نور پرتابی و پخش که معمولا از این چراغ ها در محل هایی که ارتفاع سقف زیاد است استفاده می شود و نور آنها به گونه ای است که هم شدت زیادی دارد و هم می تواند سطح زیادی را روشن کند.

نوع دیگر انتشار نور در چراغ COB فاین نور پخش شونده است که معمولا برای فضاهایی با ارتفاع سقف کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کلی استفاده از این چراغ ها می تواند علاوه بر تامین نور مناسب برای محیط باعث کاهش هزینه های برق مصرفی نیز گردد.

  چراغ توکار COB فاین الکتریک

امروزه استفاده از چراغ های قدیمی با لامپ های رشته ای پر مصرف کنار گذشته شده است زیرا علاوه بر اینکه هزینه های زیادی را به افراد تحمیل می کند در عین حال باعث آزار رسیدن به چشم افراد شده و گرمای بیش از اندازه ای نیز تولید می کند ولی با استفاده از انواع چراغ پنلی فاین الکتریک می توانید علاوه بر تامین نور محیط در زیبایی دکوراسیون آن نیز تاثیر گذار باشید.

انواع چراغ پنلی فاین دارای یک درایور می باشند که ولتاژ برق شهری را برای این محصولات مناسب می سازد و این چراغ ها به لحاظ شکل ظاهری معمولا با بدنه ای سفید رنگ تولید شده اند و رنگ ال ای دی در آنها می تواند سفید ، استاندارد و آفتابی باشد که مشتریان می توانند نسبت به خرید چراغ SMD فاین یا چراغ COB فاین در توان ها ، اندازه ها ، رنگ های متفاوت برای کاربری های متعدد اقدام نمایند.

 چراغ های پنلی فاین الکتریک

ویژگی های انواع چراغ پنلی فاین الکتریک ( چراغ SMD فاین الکتریک و چراغ COB فاین الکتریک )

 • طراحی تخت و زیبا در انواع چراغ پنلی فاین الکتریک این محصولات را برای استفاده به عنوان چراغ های دکوراتیو نیز مناسب ساخته است.
 • انواع چراغ پنلی فاین الکتریک دارای توان نوری بالایی می باشند به این معنا که نوری با کیفیت و شدت مناسب در اختیار کاربران قرار می دهند.
 • در چراغ SMD فاین نوع توکار از رنگ سفید صدفی برای تهیه قاب استفاده شده است.
 • انواع چراغ پنلی فاین دارای روشنایی بدون چشمک زدن و پرش می باشند.

در  ادامه قصد داریم به معرفی مختصری از انواع چراغ پنلی فاین الکتریک بپردازیم تا شما بتوانید به راحتی به خرید چراغ SMD فاین و چراغ COB فاین با اطلاعات کافی اقدام نمایید :

 • انواع چراغ پنلی فاین شامل چراغ COB فاین الکتریک نوع توکار با نور پرتابی و پخش شونده

پنل COB فاین الکتریک

 • انواع چراغ پنلی فاین شامل چراغ COB فاین الکتریک نوع توکار با نور پخش شونده

چراغ توکار COB فاین الکتریک

 • چراغ COB فاین الکتریک نوع روکار

چراغ COB روکار فاین الکتریک

 •  پنل SMD روکار فاین الکتریک

پنل روکار SMD فاین الکتریک

 •  انواع چراغ پنلی فاین الکتریک شامل چراغ SMD توکار

چراغ SMD توکار فاین الکتریک

شما می توانید با در نظر گرفتن ابعاد و اندازه محلی که قرار است این چراغ ها نصب گردند و همچنین بر اساس توان آنها یکی از مدل های چراغ های پنلی فاین الکتریک را انتخاب نمایید و در تزیین یک فضا ، نورپردازی و تامین روشنایی از آنها استفاده نمایید.

  شما می توانید برای دریافت قیمت چراغ پنلی فاین، چراغ SMD فاین اللکتریک و چراغ COB فاین الکتریک به سایت لایت هوم مراجعه نمایید.

منبع : واحد تحقیق و توسعه لایت هوم

( چراغ های پنلی فاین الکتریک چراغ SMD فاین الکتریک چراغ COB فاین الکتریک )

فیلتر کردن محصولات
کشور سازنده
گارانتی
نوع سر پیچ و لامپ
چراغ های پنلی فاین الکتریک FEC
اعمال فیلتر