برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
شاخه‌ها
more... less
براساس قیمت
0تومان 73139000تومان
برندها

محصولات جدید

تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 80 تا 104 آمپر کاوه برای کنتاکتور 95 تا 150 آمپر جریان  80 تا 104 آمپر برای کنتاکتور 95 تا 150 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 63 تا 80 آمپر کاوه برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر جریان  63 تا 80 آمپر برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 55 تا 70 آمپر کاوه برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر جریان  55 تا 70 آمپر برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 48 تا 65 آمپر کاوه برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر جریان  48 تا 65 آمپر برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 37 تا 50 آمپر کاوه برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر جریان  37 تا 50 آمپر برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 30 تا 40 آمپر کاوه برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر جریان  30 تا 40 آمپر برای کنتاکتور 45 تا 95 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 16 تا 24 آمپر کاوه برای کنتاکتور 25 تا 32 آمپر جریان  16 تا 24 آمپر برای کنتاکتور 25 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 12 تا 18 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان  12 تا 18 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 9 تا 13 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان  9 تا 13 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 7 تا 10 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان  7 تا 10 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 5/5 تا 8 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان  5/5 تا 8 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 4 تا 6 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان  4 تا 6 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 2.5 تا 4 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان  2.5 تا 4 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 1.6 تا 2.5 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان 1.6 تا 2.5 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 1 تا 1.6 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان 1 تا 1.6 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 0.63 تا 1 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان 0.63 تا 1 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 0.40 تا 0.63 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان 0.40 تا 0.63 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
بی متال
بیمتال 0.25 تا 0.40 آمپر کاوه برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر جریان 0.25 تا 0.40 آمپر برای کنتاکتور 9 تا 32 آمپر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
کنتاکتور
کنتاکت کمکی یک باز و سه بسته کاوه نصب از جلو مدل KLC1 F4 13 1 باز 3 بسته نصب از جلو
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
ایمان
نوع محصول :
بخاری...
کرسی برقی ایمان مدل ناسیونال ساخت ایران قابل نصب روی زمین رده A انرژی رنگ بدنه قرمز توان 2000 وات حمل آسان
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
کنتاکتور
90,600 تومان
کنتاکت کمکی سه باز و یک بسته کاوه نصب از جلو مدل KLC1 F4 31 3 باز 1 بسته نصب از جلو
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
کنتاکتور
90,600 تومان
کنتاکت کمکی دو باز و دو بسته کاوه نصب از جلو مدل KLC1 F4 22 2 باز 2 بسته نصب از جلو
تماس بگیرید
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
کنتاکتور
64,900 تومان
کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کاوه نصب از جلو مدل KLC1 F4 11 1 باز 1 بسته نصب از جلو
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
کنتاکتور
کنتاکتور 400 آمپر کاوه مدل D400_11 جریان 500A جریان AC3 شامل 400 آمپر جریان AC1 شامل 500 آمپر کنتاکت باز بوبین 220 ولت توان 200 کیلو وات 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
کنتاکتور
کنتاکتور 330 آمپر کاوه مدل D330_11 جریان 400A جریان AC3 شامل 330 آمپر جریان AC1 شامل 400 آمپر کنتاکت باز بوبین 220 ولت توان 160 کیلو وات 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کاوه
نوع محصول :
کنتاکتور
کنتاکتور 265 آمپر کاوه مدل D265_11 جریان 330A جریان AC3 شامل 265 آمپر جریان AC1 شامل 330 آمپر کنتاکت باز بوبین 220 ولت توان 135 کیلو وات 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
آراسته
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی زنبوری آراسته مدل REHA2200 ساخت ایران قابل نصب روی زمین ابعاد 22x22x43 سانتی متر  رده A انرژی رنگ بدنه آلبالویی، قرمز، گیلاسی، قرمز روشن، قرمز تیره، قرمز مات و آجری حمل آسان
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
آراسته
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی آراسته مدل 2000 ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 2000 وات رده A انرژی رنگ بدنه قرمز و آجری حمل آسان
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
آراسته
نوع محصول :
بخاری...
هیتر برقی آراسته مدل FHA2000 ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 2000 وات رده A انرژی رنگ بدنه سفید و طوسی ابعاد بیرونی 13x27x28 سانتی متر 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
تکنو
نوع محصول :
بخاری...
فن هیتر برقی تکنو مدل Te-1404 ساخت ایران قابل نصب روی میز دارای توان 2000 وات رده A انرژی رنگ بدنه سفید ابعاد بیرونی 23x1426 سانتی متر 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
اخوان فرید
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی اخوان فرید مدل 01 ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 1200 وات رده A انرژی رنگ بدنه قرمز ابعاد بیرونی 12x23x38 سانتی متر 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
هاوایی
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی هاوایی مدل H1802 ساخت ایران قابل نصب روی زمین و میز دارای توان 1600 وات رده A انرژی رنگ بدنه قرمز و مشکی ابعاد بیرونی  41x22x30 سانتی متر 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
پویان خزر
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی پویان خزر مدل 2500 ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 2200 وات رده A انرژی رنگ بدنه قرمز ابعاد بیرونی  28x19x39 سانتی متر 
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
پویان خزر
نوع محصول :
بخاری...
بخاری فن دار پویان خزر 2200 وات 5 شعله ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 2200 وات رده A انرژی رنگ بدنه قرمز ابعاد بیرونی  390×190×280 میلی متر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
شایان
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی شایان با صفحه المنتی ساخت ایران جهت گرمایش، گرم کردن غذا، درست کردن چای دارای توان 600 وات ابعاد بیرونی 18x18x11 سانتی متر  رنگ بدنه قرمز و مشکی حمل و استفاده آسان
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
پویان خزر
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی ایستاده پویان خزر مدل 1500 با المنت عمودی ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 1500 وات المنت حرارتی شیشه ای رنگ بدنه قرمز
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
پویان خزر
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی ایستاده پویان خزر مدل 1500 با المنت افقی ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 1500 وات المنت حرارتی شیشه ای رنگ بدنه قرمز
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
پویان خزر
نوع محصول :
بخاری...
بخاری برقی پویان خزر زمینی مدل 2000 ساخت ایران قابل نصب روی زمین دارای توان 700 وات ابعاد بدنه 29x20x10 سانتی متر  دارای تایمر رنگ بدنه قرمز
نمایش 1 تا 40 از 372 مورد
اینستاگرام
آخرین مطالب اینستاگرام لایت هوم
نمی‌توان به اینستاگرام متصل شد یا شما اجازه دسترسی به رسانه‌ها در اینستاگرام را ندارید.
رسانه‌ای پیدا نشد
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند
مجله خبری لایت هوم

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری