سیم و کابل افشار نژاد خراسان

راهنمای خرید 137 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل آنتن

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل زوجی

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل کولر

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل زمینی

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل فرمان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: سیم افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل شیلد دار

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل کولر

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل کولر

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: افشار نژاد خراسان
  • نوع سیم و کابل: کابل افشان

  9.8/10

نمایش 1 - 50 از 137 مورد

فهرست:

سیم و کابل افشار نژاد خراسان

یکی از شرکت های بزرگ در زمینه تولید سیم و کابل در کشور ما شرکت صنعتی الکتریک خراسان می باشد که محصولات خود را با نام تجاری سیم و کابل افشار نژاد خراسان به مشتریان عرضه کرده است.

شرکت سیم و کابل افشار نژاد خراسان در سال 1345 در شهر مشهد تاسیس شده و در سال 1346 با تولید انواع سیم و کابل به عنوان یکی از اولین تولید کنندگان سیم وکابل در ایران شناخته شده است.

سیم و کابل افشار نژاد خراسان

شرکت سیم برق و کابل برق افشار نژاد خراسان با گذشت نزدیک به نیم قرن فعالیت و با تولید محصولات متنوع شامل انواع سیم افشار نژاد و انواع کابل افشار نژاد توانسته است در بازار های بین المللی به رقابت بپردازد و از اولین دریافت کنندگان نشان استاندارد در ایران باشد. تنوع تولیدات شرکت سیم و کابل افشار نژاد خراسان به بیش از 300 کالا می رسد و این شرکت توانسته است با بهره گیری از فناوری های برتر و تجهیزات پیشرفته انواع سیم افشار نژاد و انواع کابل افشار نژاد را برای پروژه های بزرگ صنعتی تولید و عرضه نماید. صنایع سیم و کابل خراسان دارای تولیدات مختلفی همچون انواع سیم با نام مرسوم سیم افشار نژاد ، انواع کابل ساختمانی و فشار ضعیف با نام مرسوم کابل افشار نژاد ، انواع کابل های افشان ، کابل های کنترل و قدرت ، کابل افشار نژاد با عایق pvc ، کابل افشار نژاد با عایق xlpe ، سیم‌ خودرو، کابل‌ افشار نژاد شیلددار مسلح و غیر مسلح و کابل کانسنتریک می باشد. سیم و کابل افشار نژاد مطابق با استاندارد های مختلف نظیر استاندارد آلمان (VDE) ، استاندارد بین المللی (IEC) و استاندارد انگلستان (BS) می باشد.

معرفی کلی محصولات صنایع سیم و کابل افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد

انواع کابل برق افشارنژاد خراسان

کابل برق افشار نژاد با نصب ثابت شامل

 • کابل افشار نژاد با عایق پی وی سی
 • کابل افشارنژاد با عایق xlpe

کابل برق افشار نژاد افشان

 • کابل افشان سبک افشارنژاد
 • کابل کنترل افشان افشارنژاد
 • کابل افشان با قابلیت مقاومت در برابر حرارت

کابل برق افشار نژاد تلفنی و ابزار دقیق

 • کابل تلفنی هوایی
 • کابل تلفنی زمینی
 • کابل تلفنی داخلی
 • کابل ابزار دقیق با عایق و روکش pvc
 • کابل ابزار دقیق با عایق و روکش pe

کابل افشار نژاد کواکسیال

انواع سیم افشارنژاد خراسان

سیم برق خراسان دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام کاربرد ویژه ای دارند و با داشتن هادی مسی با درصد خلوص بالا می توانند به خوبی جریان را منتقل کنند شما می توانید انواع سیم زرکابل کرمان را به صورت لیست در زیر مشاهده نمایید.

 • سیم افشار نژاد ساختمانی و ارت
 • سیم افشار نژاد اتومبیلی
 • سیم افشار نژاد سخت هوایی
 • سیم افشارنژاد رانژه
 • سیم افشارنژاد تخت بدون روکش

توضیح انواع سیم برق خراسان و کابل برق خراسان

کابل افشار نژاد قدرت

این نوع از کابل برق افشارنژاد خراسان که کابل‌ قدرت نام دارد جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و استفاده در محل هایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد.

کابل افشار نژاد خراسان

کابل کنترل افشار نژاد خراسان

این نوع از کابل افشار نژاد که کابل کنترل نام دارد برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت استفاده می‌شود.

استفاده از کابل افشارنژاد کنترل برای هوای باز مناسب نیست.

 کابل افشار نژاد

کابل مسلح افشارنژاد خراسان

کابل افشارنژاد مسلح به کابل های قدرتی گفته می شود که برای حفاظت بهتر با روکش آرمور پوشیده شده اند، این کابل‌های قدرت آرمور دار جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع یا محل هایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود کاربرد دارند.

بهتر است برای کابل های تک رشته ای از آرمور آلمینیومی استفاده شود.

کابل افشار نژاد خراسان

کابل برق شیلد خراسان

کابل افشارنژاد شیلد به کابل های قدرت با هادی هم محور گفته می شود که این کابل ها جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع، نیروگاه‌ها و کنتورهای خانگی استفاده می‌شوند.

بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی افزایش می‌یابد کابل های شیلد (کابل افشار نژاد شیلد) مورد نیاز می‌باشند. این کابل‌ها مانند کابل افشار نژاد در زیر خاک، در آب و داخل کانال‌ها نصب می‌شوند.

استفاده از کابل با هادی هم محور برای هادی نول، محافظ یا ارت مجاز می‌باشد.

کابل برق شیلد مسلح خراسان

کابل شیلد مسلح به کابل های قدرت با هادی هم محور گفته می شود که این کابل ها (کابل افشار نژاد شیلد مسلح) برای حفاظت بهتر با روکش آرمور پوشیده شده اند.

کابل شیلد مسلح در دو نوع وجود دارد:

کابل قدرت (وایر آرمور با هادی هم محور)

کابل کنترل (وایر آرمور با هادی هم محور)

afshar nezhad wire and cable

کابل افشار نژاد تخت

این کابل‌ها برای سیم‌ کشی‌های داخلی، روشنایی و وسایل الکتریکی استفاده می‌شوند.

کابل تخت افشارنژاد می‌تواند بصورت دائم در رو و یا زیر گچ نصب شود و نصب آنها در زمین مجاز نمی‌باشد.

afshar nezhad wire and cable

کابل افشار نژاد قدرت با عایق XLPE

این کابل ها دارای عایقی از جنس پلی اتلین کراسلینک شده می باشند که جایگزین مناسبی برای عایق های پی وی سی است.

کابل افشارنژاد مسلح با عایق XLPE

سیم و کابل افشار نژاد مسلح دارای عایقی از جنس پلی اتلین کراسلینک شده می باشد که جایگزین مناسبی برای عایق های پی وی سی است.

afshar nezhad wire and cable

کابل برق سبک افشان

به طور کلی کابل های سبک افشان برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین ‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک و همچنین برای تنش‌های مکانیکی متوسط استفاده می‌شوند.

afshar nezhad wire and cable

کابل افشان برق

این کابل برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک و همچنین برای تنش‌های مکانیکی متوسط استفاده می‌شود.

afshar nezhad wire and cable

کابل برق افشارنژاد مقاوم در برابر حرارت

کابل‌های مقاوم در برابر حرارت در ماشین‌ها و اطراف موتور که حرارت آنها بالا می‌باشد استفاده می‌شوند.

afshar nezhad wire and cable

کابل هالوژن فری و ضد حریق افشار نژاد

کابل‌های قدرت بدون هالوژن با وِیژگی هایی که دارند در مقابل آتش جهت جلوگیری از آسیب‌های انسانی و خسارت مالی استفاده می‌شوند.

سیم و کابل افشارنژاد ضدحریق جهت حفظ جان انسان در مکان‌های صنعتی، موسسات و اماکن عمومی، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، متروها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، مدارس، مجتمع‌های تجاری، اتاق‌های کنترل فرایند در کارخانجات نصب می شوند.

afshar nezhad wire and cable

کابل افشار نژاد تلفن هوایی

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمان‌ها و مراکز تلفن به طور ثابت در زیر یا روی دیوار نصب می‌گردد. در خارج از ساختمان، نصب آن بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز نمی باشد.

afshar nezhad wire and cable

کابل افشار نژاد تلفن زمینی

در خارج از ساختمان جهت نصب در شبکه‌های محلی تلفن و در زیر خاک، داخل لوله و یا کانال به کار می‌روند. نصب کابل تلفن زمینی در محیط‌هایی که احتمال آتش‌سوزی می‌رود مجاز نمی‌باشد.

afshar nezhad wire and cable

کابل تلفن داخلی

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمان‌ها و مراکز تلفن به طور ثابت در زیر یا روی دیوار نصب می‌گردد. در خارج از ساختمان، نصب آن بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز نمی باشد.

afshar nezhad wire and cable

کابل ابزار دقیق

کابل‌های ابزار دقیق برای کنترل فرآیند و پردازش داده‌ها استفاده می‌شوند.

این کابل ها در دو نوع موجود می باشند:

کابل ابزار دقیق با روکش pvc

afshar nezhad wire and cable

کابل ابزار دقیقبا روکش pe

afshar nezhad wire and cable

کابل کواکسیال خراسان

کابل‌های کواکسیال در انتقال‌های فرکانس بالا، خصوصا در فرستنده‌ها، گیرنده‌ها، کامپیوترها و انتقال‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شوند.

afshar nezhad wire and cable

سیم افشار نژاد ساختمانی و ارت

استفاده از این سیم‌ برق خراسان در لوله خرطومی ‌های نصب شده در رو و زیر گچ، کانال‌های بسته و در پانل‌ها و وسایل برقی مناسب است ونصب مستقیم این سیم‌ها در زیر گچ مناسب نمی‌باشد.

سیم افشار نژاد خراسان ساختمانی و ارت در دو نوع موجود می باشد:

سیم ساختمانی و ارت تک رشته انعطاف پذیر

afshar nezhad wire and cable

سیم برق افشار نژاد ساختمانی و ارت تک رشته مفتولی

afshar nezhad wire and cable

سیم افشار نژاد اتومبیلی

کاربرد این سیم ها در اتومبیل و محل هایی که دور از حرارت هستند می باشد.

afshar nezhad wire and cable

سیم افشار نژاد سخت هوایی

از این سیم برق خراسان برای توزیع جریان برق از مسیر های هوایی استفاده می شود.

afshar nezhad wire and cable

سیم افشارنژاد رانژه

سیم‌ افشار نژاد رانژه جهت سیم‌کشی تابلو‌های الکترونیکی، آمپلی ‌فایر‌ها، سیستم ‌های داخلی تلفن‌ ها، ابزارهای اندازه‌گیری و تجهیزات پردازش داده‌ها استفاده می‌شوند.استفاده از این سیم‌ها در توانهای بالا مجاز نمی‌باشد.

afshar nezhad wire and cable

سیم افشارنژاد تخت بدون روکش

سیم برق افشار نژاد جهت تغذیه وسایل الکتریکی قابل حمل در محل‌ هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد استفاده می‌شود. استفاده از سیم افشارنژاد تخت در محیط‌های داغ مجاز نمی‌باشد.

afshar nezhad wire and cable

شما می توانید برای خرید سیم برق و کابل برق خراسان و همچنین اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل افشارنژاد خراسان به سایت لایت هوم مراجعه نمایید و نسبت به خرید مطمئن این کالاها اقدام نمایید.

سیم و کابل افشار نژاد خراسان
اعمال فیلتر