برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
براساس قیمت
177000تومان 97800000تومان
فیلتر محصولات

کابل افشارنژاد خراسان

موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
3,830,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x16 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
5,750,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x25 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
8,000,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x35 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
11,300,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x50 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
15,900,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x70 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
21,400,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x95 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
26,700,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x120 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
33,300,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x150 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
40,500,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x185 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
53,400,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x240 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
66,700,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 1x300 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
1,030,000 تومان
کابل افشان شیلد دار  سایز 2x1 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
1,280,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
1,900,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2x2.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
1,310,000 تومان
کابل افشان شیلد دار  سایز 3x1 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
1,700,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 3x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
2,590,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 3x2.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
1,660,000 تومان
کابل افشان شیلد دار  سایز 4x1 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
2,200,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 4x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
3,280,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 4x2.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
2,030,000 تومان
کابل افشان شیلد دار  سایز 5x1 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل شیلد...
2,690,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 5x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - هادی مسی کلاس 5 - تحمل دمای بالا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل کولر
1,750,000 تومان
کابل کولری سایز 4x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - سیم مفتولی - هادی مسی کلاس 2 -  ولتاژ نامی 300 تا 450 ولت 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
افشار...
نوع سیم و کابل :
کابل کولر
2,150,000 تومان
کابل کولری سایز 5x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - سیم مفتولی - هادی مسی کلاس 2 -  ولتاژ نامی 300 تا 450 ولت 
نمایش 1 تا 24 از 113 مورد

کابل خراسان افشار نژاد

کابل برق افشار نژاد خراسان دارای تنوع بالایی از مدل ها و سطح مقطع های مختلف می باشد که ساخته شده از هادی مسی با عایق و روکش می باشند. در مقایسه با سیم ها مقاومت بالاتری داشته و کاربردهای خاص خود را دارند. تنوع کابل های افشار نژاد خراسان به بیش از 300 کالا می رسد و از آنجایی که با بهره گیری از فناوری روز دنیا تولید می شوند. و تمام استانداردهای جهانی هم چون VDE، IEC و BS را دارند. کاربرد گسترده ای در پروژه های مختلف ساختمانی داشته و بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند. انواع کابل برق افشارنژاد خراسان تنوع بالایی دارند که در دسته بندی اولیه به دو دسته نصب ثابت و افشان تقسیم می شوند که هرکدام تنوع خود را دارد. در ادامه به معرفی این کابل ها می پردازیم :

کابل نصب ثابت

کابل برق نصب ثابت افشار نژاد خراسان دارای دو دسته بندی کلی کابل با عایق PVC و کابل با عایق XLPE می باشد. که کابل با عایق PVC می تواند به کابل قدرت، کابل کنترل، کابل مسلح، کابل شیلد، کابل شیلد مسلح و کابل تخت با هادی محافظ تقسیم شود.

کابل برق افشار نژاد خراسان نصب ثابت

کابل قدرت

این نوع کابل برق خراسان برای تغذیه انرژی زیر خاک، داخل آب، داخل کانال، نیروگاه ها، صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. و جهت استفاده در محل هایی با فشار مکانیکی زیاد می توان این کابل را به کار برد.

کابل کنترل

استفاده از کابل برق افشار نژاد نوع کنترل برای هوای آزاد مناسب نیست و می تواند جهت کنترل و اتصال در ماشین ها، تسمه نقاله ها، خطوط تولید، ابزار آلات، تجهیزات اتوماتیک و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

کابل مسلح

کابل برق مسلح خراسان نوعی کابل قدرت است که برای محافظت بهتر با روکش آرمور پوشیده شده است. و از این کابل آرموردار برای تغذیه انرژی زیر خاک، داخل کانال ها، داخل آب، در نیروگاه ها و غیره به کار می رود.

کابل شیلد

کابل خراسان نوع شیلد دار به کابل های قدرت با هادی هم محور می گویند. که برای تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع، نیروگاه ها و کنتورهای خانگی به کار می روند.

کابل برق شیلد مسلح

کابل شیلد مسلح خراسان کابل قدرت با هادی هم محور است که روی آنها برای حفاظت بیشتر با آرمور روکش شده است. کابل شیلد مسلح در دو نوع قدرت و کنترل تولید می شود.

کابل تخت

این نوع کابل برق افشار نژاد خراسان برای سیم کشی های داخلی، روشنایی و وسایل الکتریکی استفاده می شود. این کابل تخت می تواند به صورت دائم رو یا زیر گچ نصب شود و نصب آنها در زمین مجاز نیست.

کابل برق نصب ثابت با عایق XLPE

این نوع از کابل ها دارای عایق XLPE می باشند و در دو دسته کابل قدرت و کابل مسلح موجود می باشند. که کابل قدرت دارای عایقی از جنس پلی اتیلن کراسیلنک شده می باشد و جایگزین مناسبی برای عایق های پی وی سی است. کابل مسلح با عایق پی وی سی عایقی از جنس پلی اتیلن دارد که جایگزینی برای عایق های PVC است.

کابل افشان خراسان

کابل های افشان انعطاف پذیری بالاتری نسبت به کابل های مفتولی دارند و ساخته شده از هادی های مسی رشته ای می باشند. و در انواع کابل های افشان سبک و کابل های کنترل افشان تولید می شوند. کابل های افشان سبک برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین ‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک و همچنین برای تنش‌های مکانیکی متوسط استفاده می‌شوندنوع دیگر این کابل ها کابل کنترل افشان افشار نژاد خراسان می باشد. که برای کنترل و اتصال در ماشین ها، تسمه نقاله ها، خطوط تولید،صنایع ابزار آلات ماشین ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک و غیره به کار می رود.

کابل برق افشان افشار نژاد خراسان

از دیگر انواع کابل برق افشار نژاد خراسان می توان به کابل های هالوژن فری و ضد حریق، کابل برق مقاوم در برابر حرارت، کابل های تلفنی و ابزار دقیق، کابل های کواکسیال و کابل تلفن اشاره کرد. که هرکدام ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند به طور مثال کابل هالوژن فری و ضد حریق افشار نژاد در مقابل آتش مقاوم است و برای جلوگیری از خسارت های مالی و آسیب های انسانی استفاده می شود.

کابل برق خراسان تلفنی در سه نوع هوایی، زمینی و داخلی تولید می شوند که نوع داخلی در ساختمان ها و مراکز تلفن به صورت ثابت زیر یا روی دیوار نصب می گردد. کابل برق خراسان نوع ابزار دقیق برای کنترل فرآیند و پردازش داده ها استفاده می شود. شما می توانید برای خرید کابل برق افشارنژاد خراسان و یا اطلاع از لیست قیمت کابل برق خراسان به لایت هوم مراجعه نمایید و محصول مورد نظرتان را با اطمینان خریداری کنید.

ادامه مطلب
منوی اصلی
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری