برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع کلید و پریز
more... less
نوع محصول
more... less
رنگ رویه
more... less
نوع نصب
more... less
تعداد پل
more... less

کلید و پریز برایتون

تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید یک پل برایتون سری آنتیک برنزی - دارای قابلیت پوشش دهی یک پل روشنایی - دارای ظرافت و استحکام بالا - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه برنز، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید دو پل برایتون سری آنتیک برنزی - دارای قابلیت پوشش دهی دو پل روشنایی - دارای ظرافت و استحکام بالا - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه برنز، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید سه پل برایتون سری آنتیک برنزی -دارای قابلیت پوشش دهی سه پل روشنایی - دارای ظرافت و استحکام بالا - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه برنز، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید چهار پل برایتون سری آنتیک برنزی - دارای قابلیت پوشش دهی چهار پل روشنایی - دارای ظرافت و استحکام بالا - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز آنتن برایتون سری آنتیک - دارای قابلیت پوشش دهی آنتن - ابعاد فریم: 9 (عرض) × 9 (ارتفاع) × 2 (عمق) - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز برق برایتون سری آنتیک - دارای ابعاد فریم: 9 (عرض) × 9 (ارتفاع) × 2.5 (عمق) - قابل استفاده در قوطی های رایج ساختمان ها - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید زنگ برایتون سری آنتیک - دارای قابلیت پوشش دهی یک زنگ  - دارای ابعاد فریم: 9 (عرض) × 9 (ارتفاع) × 2 (عمق) - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج ساختمان ها - دارای رویه برنز، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز ماهواره برایتون سری آنتیک - دارای قابلیت پوشش دهی آنتن ماهواره - ابعاد فریم 9 (عرض) × 9 (ارتفاع) × 2 (عمق) - قابل استفاده در قوطی های رایج ساختمان ها - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز شبکه برایتون سری آنتیک - دارای قابلیت پوشش دهی شبکه - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز ملودی برایتون سری آنتیک - قابل استفاده در قوطی های رایج ساختمان ها - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی - نصب آسان و روکار
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز تلفن دوبل برایتون سری آنتیک - دارای قابلیت پوشش دهی دو لاین تلفن - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید یک پل برایتون سری کلاسیک - دارای ابعاد فریم 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید دو پل برایتون سری کلاسیک - دارای قابلیت پوشش دهی دو پل روشنایی - دارای ابعاد فریم: 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید سه پل برایتون سری کلاسیک - دارای ابعاد فریم 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای قابلیت پوشش دهی سه پل روشنایی - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید چهار پل برایتون سری کلاسیک - دارای قابلیت پوشش دهی چهار پل روشنایی - دارای ابعاد فریم: 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز برق برایتون سری کلاسیک - دارای ابعاد فریم: 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - قابل استفاده در قوطی های رایج ساختمان ها - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز آنتن برایتون سری کلاسیک - دارای قابلیت پوشش دهی آنتن - دارای ابعاد فریم: 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز تلفن دوبل برایتون سری کلاسیک - دارای قابلیت پوشش دهی دو لاین تلفن - دارای ابعاد فریم 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
کلید زنگ برایتون سری کلاسیک - دارای قابلیت پوشش دهی یک زنگ - دارای ابعاد فریم 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز ماهواره برایتون سری کلاسیک - دارای قابلیت پوشش دهی آنتن ماهواره - دارای ابعاد فریم 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز شبکه برایتون سری کلاسیک - دارای قابلیت پوشش دهی شبکه - دارای ابعاد فریم 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز ملودی برایتون سری کلاسیک - دارای ابعاد فریم 8.2 (عرض) × 8.5 (ارتفاع) - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی - امکان نصب آسان و روکار
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید یک پل برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی یک پل روشنایی - دارای ابعاد فریم: 9 × 8.6 سانتیمتر - دارای رنگ رویه نقره ای
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید دو پل برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی دو پل روشنایی - دارای ابعاد فریم: 9 × 8.6 سانتیمتر - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه نقره ای
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید سه پل برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی سه پل روشنایی - دارای ابعاد فریم 9 × 8.6 سانتیمتر - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رنگ رویه نقره ای
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید چهار پل برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی چهار پل روشنایی - دارای ابعاد فریم: 9 × 8.6 سانتیمتر - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه نقره ای رنگ
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز ماهواره برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی آنتن ماهواره - دارای ابعاد فریم: 9 × 8.6 سانتی متر - دارای رنگ رویه نقره ای و مشکی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید زنگ برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی یک زنگ - دارای ابعاد فریم: 9 × 8.6 سانتیمتر - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج ساختمان ها - دارای رنگ رویه نقره ای و مشکی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز برق برایتون سری استیل - دارای ابعاد فریم: 9 × 8.6 سانتیمتر - قابل استفاده در قوطی های رایج ساختمان ها - دارای رویه نقره ای و مشکی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
پریز تلفن دوبل برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی دو لاین تلفن - دارای ابعاد فریم: 9 × 8.6 سانتیمتر - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رویه نقره ای و مشکی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
پریز آنتن برایتون سری استیل - دارای قابلیت پوشش دهی آنتن - دارای ابعاد فریم 9 × 8.6 سانتی متر - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های رایج - دارای رنگ رویه نقره ای و مشکی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید یک پل برایتون سری شیشه ای - دارای قابلیت پوشش دهی یک پل روشنایی - دارای ابعاد فریم 8.5 × 9 سانتی متر - قابل استفاده با سیم کشی های متداول و قوطی های جدید دارای سوراخ - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید دو پل برایتون سری شیشه ای -دارای قابلیت پوشش دهی دو پل روشنایی - دارای ابعاد فریم: 8.5 × 9 سانتی متر - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید سه پل برایتون سری شیشه ای - دارای ابعاد فریم 8.5 × 9 سانتی متر - دارای قابلیت پوشش دهی سه پل روشنایی - دارای رنگ رویه برنز، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید چهار پل برایتون سری شیشه ای - دارای قابلیت پوشش دهی چهار پل روشنایی - دارای ابعاد فریم 8.5 × 9 سانتی متر - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
پریز آنتن برایتون سری شیشه ای - دارای قابلیت پوشش دهی آنتن - دارای ابعاد فریم: 8.5 × 9 سانتی متر  - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
کلید زنگ برایتون سری شیشه ای - دارای قابلیت پوشش دهی یک زنگ - دارای ظرافت و استحکام بالا - دارای ابعاد فریم: 8.5 × 9 سانتی متر  - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز شبکه برایتون سری شیشه ای - دارای قابلیت پوشش دهی شبکه - دارای ابعاد فریم 8.5 × 9 سانتی متر - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع کلید و پریز :
مکانیکی ساده
0 تومان
پریز تلفن دوبل برایتون سری شیشه ای - دارای قابلیت پوشش دهی دو لاین تلفن - دارای ابعاد فریم 8.5 × 9 سانتی متر - دارای رویه سفید، مشکی و طلایی
تماس بگیرید
کشور سازنده :
اتریش
برند :
برایتون
نوع محصول :
کلید و پریز
0 تومان
پریز ملودی برایتون سری شیشه ای - دارای ابعاد فریم 8.5 × 9 سانتی متر - دارای رنگ رویه سفید، مشکی و طلایی - امکان نصب آسان و روکار

فهرست:

کلید و پریز برایتون

کلید و پریز برایتون تولید کننده انواع کلید و پریز های لوکس با طراحی زیبا می باشد که استفاده از آنها در انواع فضاهای مختلف سبب می شود جلوه و زیبایی شگفت انگیزی به دکوراسیون فضای مورد نظر شما افزوده شود. شرکت برایتون که موقعیت آن در اتریش است تولید کننده انواع کلید و پریز و سوئیچ ها با طراحی منحصر به فرد و جذاب می باشد. هدف این مجموعه تولید محصولاتی خاص و با کیفیت برتر بوده و تولیدات خود را با تمام مکانیزم ها در انواع طرح ها و مدل ها در سر تا سر جهان عرضه می کند . در ساخت این محصول از تجارب متخصصین بهره گرفته شده است و علاوه بر استفاده از متریال با کیفیت که دوام محصول را بالا می برد به دلیل طراحی خاص و زیبا گزینه مناسبی برای پروژه های بزرگ و انواع دکوراسیون می باشد. این المان اگر متناسب و درست انتخاب شود در عین کوچک بودن می تواند تکمیل کننده پروژه های سطح بالا و لوکس باشد و تاثیر بسیار بالایی بر زیبایی دکوراسیون آنها داشته باشد. کلید و پریز برایتون دارای تنوع بالایی در مدل و رنگ می باشد. این محصول در سبک های متفاوتی تولید شده است و دارای رنگ های خاص و زیبایی از جمله طلایی، زیتونی، سیاه، نقره ای و غیره است که انتخاب را برای مشتریان باز گذاشته است تا مطابق با رنگ و نوع دکوراسیون مورد نظرشان آن را انتخاب نمایند.

نوع مدل bryttonو رنگ کلید و پریز و تناسب آن با مکان مورد نظر شما تاثیر به سزایی در دکوراسیون شما دارد و به همین دلیل انتخاب و خرید این المان باید به درستی صورت گیرد. در عصر امروز نسبت به گذشته زیبایی دکوراسیون در منازل، محل کار و هر مکان دیگر دارای اهمیت بالایی می باشد. تولید کنندگان داخلی و خارجی برای تولید محصول بهتر (هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ زیبایی) با یکدیگر در رقابت هستند. لذا امروزه کارخانه ها و کارگاه های متعدد و بسیاری سازنده انواع کلید و پریز در کشورمان هستند و سعی می کنند در تولید طرح ها و رنگ های متنوع این محصول، نوآوری و خلاقیت بالایی از خود نشان دهند. محصولات کلید و پریز برایتون از کیفیت بالایی برخوردار می باشد زیرا می تواند ویژگی ها و مشخصه های مورد نیاز مشتریان را که شامل 7 مورد ذکر شده در بالا است تامین کند. کلید و پریز Brytton در یک دسته بندی کلی به چهار سری آنتیک، کلاسیک، شیشه ای و استیل تقسیم می شوند که هرکدام از این سری ها دارای مشخصات و ویژگی های خاص خود هستند که شما می توانید متناسب با فضایی که در نظر دارید یکی از این مدل ها را انتخاب کنید. در ادامه به معرفی انواع کلید و پریز برایتون می پردازیم.

کلید و پریز مدل آنتیک

کلید و پریز های مدل آنتیک بسیار شیک و لوکس طراحی شده است و جلوه ای منحصر به فرد و زیبا به محیط می دهد. این نوع کلید و پریز علاوه بر طراحی بسیار جذاب برای دکوراسیون های خاص به عنوان کلید و پریز های لوکس طرفداران بسیار زیادی دارند، با طراحی بسیار جذاب برای دکوراسیون های خاص و بسیار شیک دارای استحکام بسیار بالا و ظرافت خیلی خوب در طراحی می باشد. این مدل گزینه مناسبی برای افراد سخت پسندی که به دنبال محصولی خاص هستند می باشد و مناسب انواع فضاهای سنتی و کلاسیک نیز می باشد.

کلید و پریز مدل آنتیک برایتون

کلید و پریز مدل کلاسیک

کلید و پریز مدل کلاسیک با طراحی قاب بسیار زیبا برای انواع کلید و پریز مدل کلاسیک با طراحی قاب بسیار زیبا مناسب برای انواع دکوراسیون و فضاهای طراحی شده می باشد. این مدل کلید و پریز در عین سادگی بسیار جذاب و خاص می باشد و قابلیت تطابق یا اکثر دکوراسیون ها را دارا می باشد. رنگ بندی آن دارای طیف زیتونی، طلایی و قهوه ای می باشد و کنار حاشیه های به ظریفی کنده کاری شده است. نوع کلاسیک برای دکوراسیون های اصیل و قدیمی و و یا محیط های سنتی بسیار مناسب می باشد و می تواند جلوه دکوراسیون را بسیار چشمگیر نمایان کند.کلید و پریز مدل کلاسیک برایتون

کلید و پریز مدل استیل

کلید و پریز نوع استیل به دلیل جنس فلزی آن دارای استحکام بالا و مقاومت مناسب می باشد. این نوع کلید و پریز دارای طراحی مدرن و مکانیزم های متنوع مناسب فضاهای مدرن می باشد. مدل استیل کلید دارای کیفیت بالا می باشد و امکان اتصال به سیستم هوشمند را دارا می باشد. این کلید جز شاخه کلید و پریز های مدرن می باشد. 

کلید و پریز مدل استیل برایتون

کلید و پریز مدل شیشه ای

کلید و پریز مدل شیشه ای بسیار زیبا طراحی شده است و دارای کیفیت بالایی می باشد. این کلید و پریز در دو رنگ سفید و مشکی تولید شده است و از شاخه کلید و پریزهای لوکس به حساب می آید. این محصول دارای کادر شیشه ای است که علاوه بر زیبایی و ظرافت به دلیل سادگی طرح کلی و شفافیت آن که منحصر به جنس شیشه ای قاب می باشد، مورد استقبال و پسند ساختمان سازان و طراحان داخلی و افراد مختلف واقع می شود زیرا شفافیت قاب می تواند زیبایی دو چندانی به محیط مورد نظر شما ببخشد. در ساخت مدل شیشه ای کلید برایتون از متریال با کیفیت استفاده شده است که موجب مقاومت بالای محصول می شود.

کلید و پریز مدل شیشه ای

شما می توانید در صورت نیاز به خرید کلید و پریز برایتون و یا اطلاع از قیمت کلید و پریز brytton به سایت فروشگاه اینترنتی لایت هوم مراجعه نمایید و محصول مورد نظرتان را با کسب اطلاعات خریداری کنید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>

منتخب کلید و پریز های اقتصادی

منتخب کلید و پریز های لاکچری

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری