برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
رنگ
more... less
براساس قیمت
2500تومان 45000تومان

انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)

برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
8,800 تومان
 سرسیم گرد سایز 1.5 قطر 3 مدل RV1.25-3 مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 1/5 سانتی متر - قطر حلقه به اندازه 3 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
9,400 تومان
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر 4 مدل RV1.25-4 قابل استفاده تا حداکثر اندازه 1/5 سانتی متر- قطر حلقه به اندازه 4 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
10,000 تومان
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر 5 مدل RV1.25-5 - قابل استفاده برای ورودی سیم تا حداکثر 1/5 سانتی متر - قطر حلقه 5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
14,400 تومان
  سرسیم گرد سایز 1.5 قطر 6 مدل RV1.25-6 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 1/5 سانتی متر - قطر حلقه 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
15,000 تومان
 سرسیم گرد سایز 1.5 قطر 8 مدل RV1.25-8 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 1/5 سانتی متر - اندازه قطر حلقه 8 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
2.5
10,600 تومان
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر 3 مدل RV2-3 مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 2/5 سانتی متر-قطر حلقه3 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
2.5
11,300 تومان
 سرسیم گرد سایز 2.5 قطر 4 مدل RV2-4 مناسب برای ورودی سیم هایی به اندازه حداکثر 2/5 سانتی متر- قطر حلقه 4 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
2.5
12,500 تومان
 سرسیم گرد سایز 2.5 قطر 5 مدل RV2-5 - مناسب برای ورودی سیم هایی به اندازه حداکثر 2/5 سانتی متر - قطر حلقه 5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
2.5
15,600 تومان
 سرسیم گرد سایز 2.5 قطر 6 روکش دار مدل RV2-6 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 2/5 سانتی متر - قطر حلقه 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
2.5
16,300 تومان
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر 8 مدل RV2-8 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 2/5 سانتی متر - با قطر 8 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
2.5
18,800 تومان
 سرسیم گرد سایز 2.5 قطر 10 مدل RV2-10 - مناسب است برای ورودی سیم هایی تا حداکثر 2/5 سانتی متر - قطر حلقه 10 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
20,600 تومان
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر 4 مدل RV 5.5-4 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 6 سانتی متر - قطر حلقه 4 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
24,400 تومان
 سرسیم گرد سایز 5.5 قطر 5 مدل RV 5.5-5 - مناسب برای ورودی سیم هایی به اندازه حداکثر 5.5 سانتی متر - با قطر حداکثر 5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
26,300 تومان
 سرسیم گرد سایز 5.5 قطر 6 مدل RV 5.5-6 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 6 سانتی متر - داری قطر حلقه 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
31,300 تومان
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر 8 مدل RV 5.5-8 - مناسب برای ورودی سیم هایی تا حداکثر 6 سانتی متر - دارای قطر حلقه 8 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
33,800 تومان
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر 10 مدل RV 5.5-10 - برای ورودی سیم هایی تا حداکثر 6 سانتی متر - قطر حلقه 10 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
36,300 تومان
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر 12 مدل RV 5.5-12 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 6 سانتی متر - قطر حلقه 10 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
22,500 تومان
سرسیم دو شاخ سایز 5.5 قطر 4 مدل SV 5.5-4 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر 2/5 سانتی متر - فاصله بین دو شاخ 4 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
23,100 تومان
سرسیم دو شاخ سایز 5.5 قطر 5 مدل SV 5.5-5 - مناسب برای سیم ورودی تا حداکثر 6 سانتی متر - فاصله بین دو شاخ 5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
5.5
23,800 تومان
سرسیم دو شاخ سایز 5.5 قطر 6 مدل SV 5.5-6 - مناسب برای سیم ورودی تا حداکثر 6 سانتی متر - دارای فاصله بین دو شاخ 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
9,400 تومان
 سر سیم دو شاخ سایز 1.5 قطر 3 مدل SV1.25-3 - مناسب برای ورودی سیم های تا حداکثر 1/5 سانتی متر - قطر شاخه 3 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
9,400 تومان
سر سیم دو شاخ سایز 1.5 قطر 4 مدل SV1.25-4 - مناسب برای ورودی سیم هایی تا حداکثر 1/5 سانتی متر است - فاصله بین دو شاخه 4 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
حلقوی
روکش دار...
سایز :
1.5
10,000 تومان
سر سیم دو شاخ سایز 1.5 قطر 5 مدل SV1.25-5 - مناسب برای ورودی سیم های تا حداکثر 1/5 سانتی متر - فاصله بین دو شاخه 5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
دو شاخ
روکش...
سایز :
2.5
11,900 تومان
 سرسیم دو شاخ سایز 2.5 قطر 5 مدل SV2. 5 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 2/5 سانتی متر - فاصله بین دو شاخ 5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
دو شاخ
روکش...
سایز :
2.5
12,500 تومان
 سرسیم دو شاخ سایز 2.5 قطر 6 مدل SV2. 6 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر 2/5 سانتی متر - فاصله بین دو شاخ 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
دو شاخ
روکش...
سایز :
2.5
10,600 تومان
سر سیم دو شاخ سایز 2.5 قطر 3 مدل SV2.3 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر 2/5 سانتی متر - فاصله بین دو شاخ 3 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
دو شاخ
روکش...
سایز :
2.5
10,600 تومان
سر سیم دو شاخ سایز 2.5 قطر 4 مدل SV2. 4 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر اندازه 2/5 سانتی متر - فاصله بین دو شاخ 4 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
رابط
روکش دار...
سایز :
2.5
15,600 تومان
 سرسیم دوراهی روکش دار سایز 2.5 مدل BV2 - مناسب برای ورود و خروج سیم هایی تا اندازه 2/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
رابط
روکش دار...
سایز :
5.5
26,900 تومان
سرسیم دوراهی روکش دار سایز 6 مدل BV5.5 - مناسب برای ورودی و خروجی سیم های تا حداکثر اندازه 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
رابط
روکش دار...
سایز :
1.5
13,100 تومان
سرسیم دوراهی روکش دار سایز 1.5 مدل BV1.25 (مف) - مناسب برای ورودی سیم تا احداکثر اندازه 1/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
سرسیم
سوزنی
سایز :
6
31,000 تومان
 سرسیم سوزنی سایز 6 مدل PTV5.5-13 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
سرسیم
سوزنی
سایز :
1.5
10,000 تومان
سرسیم سوزنی سایز 1.5 مدل PTV1.25-10 - مناسب برای ورودی سیم تا حداکثر 1/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
سرسیم
فیش نری
سایز :
6
14,400 تومان
سرسیم فیش (کولری) نری سایز 6 مدل MDD5.5-250 - مناسب برای ورودی سیم حداکثر اندازه 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
سرسیم
فیش نری
سایز :
1.5
10,000 تومان
 سرسیم فیشی (کولری) نری سایز 1.5 مدل MDD1.25-250 - برای ورودی تا حداکثر اندازه 1/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
سرسیم
فیش نری
سایز :
2.5
11,300 تومان
سرسیم فیش (کولری) نری سایز 2.5 مدل MDD2-250 - مناسب برای ورودی سیم های تا حداکثر اندازه 2/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
سرسیم
فیش نری...
سایز :
6
18,100 تومان
سرسیم فیش نری فشنگی سایز 6 مدل MPD5.5-250 - مناسب برای ورودی سیم ها تا حداکثر 6 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
سرسیم
فیش مادگی
سایز :
2.5
9,400 تومان
سرسیم فیش (کولری) مادگی سایز 2.5 مدل FDD2-250 - مناسب برای ورودی سیم ها تا اندازه حداکثر 2/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
روکش دار
سرسیم...
سایز :
1.5
17,500 تومان
سرسیم فیش (کولری) مادگی تمام روکش سایز 1.5 مدل FDFD1.25-250 - مناسب برای ورودی سیم های تا حداکثر 1/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.
برند :
متفرقه
نوع محصول :
روکش دار
سرسیم...
سایز :
2.5
20,000 تومان
 سرسیم فیش (کولری) مادگی تمام روکش سایز 2.5 مدل FDFD2-250 - مناسب برای ورودی سیم های حداکثر 2/5 سانتی متر قیمت نمایش داده شده در سایت هزینه بسته 100 عددی می باشد.

فهرست:

انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)

امروزه در برقکشی ساختمان ها برای اتصال قابل اطمینان  یک سیم در سلول یک ترمینال از انواع سرسیم و وایرشو روکش دار استفاده می شود و برای  اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر، یا اتصال یک کابل یا سیم به یک هادی دیگر از سر سیم های روکش دار استفاده می گردد.

          انواع سرسیم و وایرشو       

از مزایای استفاده از وایرشو  نسبت به سایر لوازم جانبی برقی می توان  نصب سریع و قابل اطمینان ، عدم نیاز به استفاده از چسب برق ، ایمنی بالا به دلیل روکش عایق در وایرشو،  و دیگر موارد مشابه می توان نام برد.  نحوه ی  استفاده از انواع سرسیم و وایرشو به این صورت است که قسمت عایق آن بر روی قسمت عایق سیم و قسمت هادی  آن بر روی  قسمت برهنه سیم قرار می گیرد و به وسیله ابزار پرس مناسب  با در نظر گرفتن سایز وایر شو  در محل نصب پرس می شود تا اتصالی مطمئن برقرار شود. برای برقراری ارتباط میان وای شو و ترمینال کافی است قسمت هادی سرسیم و وایر شو را در سلول مد نظر در ترمینال پیچ نمایید.

 همانطور که در قسمت بالا گفته شد ، برای اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر و یا هر یک به هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می شود که دارای مدل های ذیل می باشد که هر یک کاربرد خود را دارند:

   انواع سرسیم و وایر شو 

سرسیم حلقوی روکش دار (RV)

سرسیم حلقوی روکش دار برای نصب سرسیم به پبچ هادی مورد استفاده قرار می گیرد  که باید پیچ هادی را باز نموده و قسمت هادی سرسیم را حول پیچ هادی قرار داده  و پیچ  را ببندیم . لازم به ذکر است که روکش این مدل از انواع سرسیم و وایرشو به شکل قیفی طراحی شده است تا اطمینان کافی از قرار گرفتن درست و به اندازه سیم در داخل سرسیم و اتصال درست آنها با یکدیگر ، برقرار شود. 

 انواع سرسیم و وایر شو - وایر شو حلقوی 

سرسیم دو شاخ روکش دار (SV)

 برای آنکه بتوانیم سیم را به پیچ هادی متصل نماییم و نیازی به باز کردن پیچ نداشته باشیم، از سرسیم دو شاخ روکش دار میتوانیم استفاده نماییم  . نحوه ی نصب این سرسیم نیز یه اینگونه است که  قسمت هادی سر سیم را حول پیچ قرار داده و آن را محکم بسته و دیگر نیازی به باز نمودن پیچ وجود ندارد.  

  انواع سر سیم و وایر شو - انواع دو شاخ روکش دار                                                                                   

سرسیم سوزنی روکش دار(PTV)

 برای جلوگیری از صدمه سیم به هنگامی که وارد سلول  ترمینال می شود  و پیچ ترمینال بر روی سیم واردشده  بسته می شود ، از سرسیم  سوزنی روکش دار استفاده می شود. نحوه ی عملکرد این مدل از انواع سرسیم و وایرشو به این صورت است  که  سیم  و سر سیم سوزنی به یکیدیگر پرس می شوند  و قسمت هادی سرسیم وارد سلول مربوطه ترمینال شده و درهمان قسمت  پیچ می شود. 

  انواع سرسیم  و وایر شو - سر سیم سوزنی روکش دار                                                                                   

سرسیم فیشی نر روکش دار (MDD)

هر زمانی که نیاز به اتصال موقت دو سیم به یکدیگر داشته باشیم ، از یک زوج سرسیم  فیشی نر و مادگی می توان استفاده نمود و نیازی به ابزار اضافی  برای قطع و وصل  دو سیم به تعداد دفعات  مورد نیاز وجود ندارد و می توان با  نیروی  دست  تمامی کارها را انجام داد و به دلیل ذکر شده ( باز و بسته کردن زیاد این مدل ) جنس هادی این مدل از سر سیم  از برنج  می باشد. 

  انواع سرسیم - سرسیم فیشی نر                                                                                   

سرسیم فیشی مادگی روکش دار (FDD)

 این مدل از انواع سرسیم و و وایر شو در مقابل سرسیم فیشی نر کاربرد داردکه به منظور اتصال موقت دوسیم این زوج مورد استفاده قرار می گیرند.  این زوج را می توان به وسیله ی نیروی دست و بدون هر گونه ابزار از هم جدا نمود .  جنس هادی این مدل از سرسیم از برنج است و دارای لبه های برگشته  می باشد ، به همین علت اتصالی محکم و قابل اطمینان را سر سیم فیشی نر ایجاد می کند. 

انواع سرسیم - سرسیم فیشی مادگی                                                                                     

سرسیم رابط(BV)

سرسیم رابط برای اتصال دائم دو سیم به یکدیگر و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یکدیگر استفاده می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال  درست آنها  روکش سرسیم  به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

  انواع سرسیم و وایر شو - سرسیم رابط

 همچنین جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد که دارای مدل های ذیل می باشد.

وایرشو دوبل روکش دار (TE)

  این مدل از انواع سرسیم و ایرشو دارای دو ورودی است ، بنابراین دو سیم به طور همزمان  میتواند وارد وایرشو دوبل شود و با ابزار مناسب پرس شود.  لازم به ذکر است که  برای هر سایز وایرشو طول هادی مختلفی وجود دارد تا با انواع ترمینال منطبق باشد.

انواع سرسیم و وایرشو -  وایر شو دوبل روکش دار

وایرشو  تکی روکش دار (E)

 این مدل  از وایر شو دارای یک ورودی است یعنی یک سیم می تواند وارد وایر شو شده و با ابزار مناسب پیچ شود .

  انواع سرسیم و وایرشو - وایرشو تکی روکش دار

 برای انتخاب و خرید انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)  می توانید در سایت فروشگاه  www.lighthome.ir  اقدام نمایید و یا برای دریافت لیست قیمت انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)   موجود با کارشناسان ما در تماس باشید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 1,030,000 تومان 999,100 تومان
پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 2,200,000 تومان 2,090,000 تومان
حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 3,575,000 تومان 3,289,000 تومان
پنکه سه در یک البرز پنکه سه در یک البرز 2,830,000 تومان 2,688,500 تومان
پنکه سقفی لونا مدل 102 پنکه سقفی لونا مدل 102 2,250,000 تومان 2,137,500 تومان
پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 2,300,000 تومان 2,185,000 تومان
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری