انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)

راهنمای خرید 64 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  8,800 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  9,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  10,000 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  14,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  15,000 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  10,600 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  11,300 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  12,500 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  15,600 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  16,300 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  18,800 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  20,600 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  24,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  26,300 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  31,300 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  33,800 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  36,300 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  22,500 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  23,100 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  23,800 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  9,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  9,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: حلقوی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  10,000 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: دو شاخ
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  11,900 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: دو شاخ
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  12,500 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: دو شاخ
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  10,600 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: دو شاخ
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  10,600 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: رابط
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  15,600 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: رابط
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  26,900 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: رابط
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  13,100 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: سوزنی
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 6

  24,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: سوزنی
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 1.5

  10,000 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: سوزنی
  • نوع محصول: سرسیم

  11,300 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش نری
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 6

  14,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش نری
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 1.5

  10,000 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش نری
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 2.5

  11,300 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش نری فشنگی
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 6

  18,100 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش مادگی
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 2.5

  9,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش مادگی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  17,500 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش مادگی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  20,000 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش مادگی
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 1.5

  9,400 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش مادگی
  • نوع محصول: سرسیم
  • سایز: 6

  13,100 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: فیش مادگی
  • نوع محصول: سرسیم
  • نوع محصول: روکش دار

  23,800 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: وایرشو تکی
  • سایز: 1.5

  3,100 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: وایرشو تکی
  • سایز: 1

  2,500 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: وایرشو تکی
  • سایز: 0.75

  2,500 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: روکش دار
  • نوع محصول: وایرشو تکی
  • سایز: 0.5

  2,500 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: وایرشو تکی
  • سایز: 2.5

  3,800 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: روکش دار
  • نوع محصول: وایرشو تکی
  • سایز: 4

  5,600 تومان

 • موجود
  • نوع محصول: روکش دار
  • نوع محصول: وایرشو تکی
  • سایز: 6

  7,500 تومان

نمایش 1 - 50 از 64 مورد

فهرست:

انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)

امروزه در برقکشی ساختمان ها برای اتصال قابل اطمینان  یک سیم در سلول یک ترمینال از انواع  وایرشو روکش دار استفاده می شود و برای  اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر ،  یا اتصال یک کابل یا سیم به یک هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می گردد.

          انواع سرسیم و وایرشو       

از مزایای استفاده از وایرشو  نسبت به سایر لوازم جانبی برقی می توان  نصب سریع و قابل اطمینان ، عدم نیاز به استفاده از چسب برق ، ایمنی بالا به دلیل روکش عایق در وایرشو،  و دیگر موارد مشابه می توان نام برد.  نحوه ی  استفاده از انواع سرسیم و وایرشو به این صورت است که قسمت عایق آن بر روی قسمت عایق سیم و قسمت هادی  آن بر روی  قسمت برهنه سیم قرار می گیرد و به وسیله ابزار پرس مناسب  با در نظر گرفتن سایز وایر شو  در محل نصب پرس می شود تا اتصالی مطمئن برقرار شود. برای برقراری ارتباط میان وای شو و ترمینال کافی است قسمت هادی سرسیم و وایر شو را در سلول مد نظر در ترمینال پیچ نمایید.

 همانطور که در قسمت بالا گفته شد ، برای اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر و یا هر یک به هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می شود که دارای مدل های ذیل می باشد که هر یک کاربرد خود را دارند:

   انواع سرسیم و وایر شو 

سرسیم حلقوی روکش دار (RV)

<p ">سرسیم حلقوی روکش دار برای نصب سرسیم به پبچ هادی مورد استفاده قرار می گیرد  که باید پیچ هادی را باز نموده و قسمت هادی سرسیم را حول پیچ هادی قرار داده  و پیچ  را ببندیم . لازم به ذکر است که روکش این مدل از انواع سرسیم و وایرشو به شکل قیفی طراحی شده است تا اطمینان کافی از قرار گرفتن درست و به اندازه سیم در داخل سرسیم و اتصال درست آنها با یکدیگر ، برقرار شود. <p ">   انواع سرسیم و وایر شو - وایر شو حلقوی                                                              <h3 ">  سرسیم  دو شاخ روکش دار(SV)

 برای آنکه بتوانیم سیم را به پیچ هادی متصل نماییم و نیازی به باز کردن پیچ نداشته باشیم، از سرسیم دو شاخ روکش دار میتوانیم استفاده نماییم  . نحوه ی نصب این سرسیم نیز یه اینگونه است که  قسمت هادی سر سیم را حول پیچ قرار داده و آن را محکم بسته و دیگر نیازی به باز نمودن پیچ وجود ندارد.  

  انواع سر سیم و وایر شو - انواع دو شاخ روکش دار                                                                                   

سرسیم سوزنی روکش دار(PTV)

 برای جلوگیری از صدمه سیم به هنگامی که وارد سلول  ترمینال می شود  و پیچ ترمینال بر روی سیم واردشده  بسته می شود ، از سرسیم  سوزنی روکش دار استفاده می شود. نحوه ی عملکرد این مدل از انواع سرسیم و وایرشو به این صورت است  که  سیم  و سر سیم سوزنی به یکیدیگر پرس می شوند  و قسمت هادی سرسیم وارد سلول مربوطه ترمینال شده و درهمان قسمت  پیچ می شود. 

  انواع سرسیم و وایر شو - سر سیم سوزنی روکش دار                                                                                   

سرسیم فیشی نر روکش دار (MDD)

هر زمانی که نیاز به اتصال موقت دو سیم به یکدیگر داشته باشیم ، از یک زوج سرسیم  فیشی نر و مادگی می توان استفاده نمود و نیازی به ابزار اضافی  برای قطع و وصل  دو سیم به تعداد دفعات  مورد نیاز وجود ندارد و می توان با  نیروی  دست  تمامی کارها را انجام داد و به دلیل ذکر شده ( باز و بسته کردن زیاد این مدل ) جنس هادی این مدل از سر سیم  از برنج  می باشد. 

  انواع سرسیم - سرسیم فیشی نر                                                                                   

سرسیم فیشی مادگی روکش دار (FDD)

 این مدل از انواع سرسیم و و وایر شو در مقابل سرسیم فیشی نر کاربرد داردکه به منظور اتصال موقت دوسیم این زوج مورد استفاده قرار می گیرند.  این زوج را می توان به وسیله ی نیروی دست و بدون هر گونه ابزار از هم جدا نمود .  جنس هادی این مدل از سرسیم از برنج است و دارای لبه های برگشته  می باشد ، به همین علت اتصالی محکم و قابل اطمینان را سر سیم فیشی نر ایجاد می کند. 

انواع سرسیم - سرسیم فیشی مادگی                                                                                     

سرسیم رابط(BV)

سرسیم رابط برای اتصال دائم دو سیم به یکدیگر و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یکدیگر استفاده می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال  درست آنها  روکش سرسیم  به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

  انواع سرسیم و وایر شو - سرسیم رابط

 همچنین جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد که دارای مدل های ذیل می باشد.

وایرشو دوبل روکش دار (TE)

  این مدل از انواع سرسیم و ایرشو دارای دو ورودی است ، بنابراین دو سیم به طور همزمان  میتواند وارد وایرشو دوبل شود و با ابزار مناسب پرس شود.  لازم به ذکر است که  برای هر سایز وایرشو طول هادی مختلفی وجود دارد تا با انواع ترمینال منطبق باشد.

انواع سرسیم و وایرشو - وایر شو دوبل روکش دار

وایرشو  تکی روکش دار (E)

 این مدل  از وایر شو دارای یک ورودی است یعنی یک سیم می تواند وارد وایر شو شده و با ابزار مناسب پیچ شود .

  انواع سرسیم و وایرشو - وایرشو تکی روکش دار

 برای انتخاب و خرید انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)  می توانید در سایت فروشگاه  www.lighthome.ir  اقدام نمایید و یا برای دریافت لیست قیمت انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)   موجود با کارشناسان ما در تماس باشید. 

انواع سرسیم و وایرشو (wire lug)
اعمال فیلتر
js_def