برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
جنس بدنه
more... less
براساس قیمت
0تومان 303505تومان

سیم و کابل سیمکو

محاسبه کشش جریان برق
سطح مقطع مس
متراژ بر حسب متر
میزان کشش جریان برق: 0 آمپر
معادل سطح مقطع آلومینیوم: 0 میلیمتر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
0 تومان
سیم افشان سایز 0.5 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - اندازه سیم 0.5
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
1,740 تومان
سیم افشان سایز 1 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 1 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس یک متر)
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
2,280 تومان
سیم افشان سایز 1.5 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 1.5 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس یک متر)
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
3,570 تومان
سیم افشان سایز 2.5 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 2.5 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس یک متر)
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
6,195 تومان
سیم افشان سایز 4 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 4 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس یک متر)
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
9,310 تومان
سیم افشان سایز 6 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 6 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس یک متر)
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
16,450 تومان
سیم افشان سایز 10 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 10 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس یک متر)
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
26,115 تومان
سیم افشان سایز 16 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 16 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس یک متر)
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
کابل افشان سایز 2x0.5 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 0.5 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
3,425 تومان
کابل افشان سایز 2x0.75 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 0.75 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
4,270 تومان
کابل افشان سایز 2x1 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 1 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
6,190 تومان
کابل افشان سایز 2x1.5 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 1.5 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
9,530 تومان
کابل افشان سایز 2x2.5 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 2.5 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
14,400 تومان
کابل افشان سایز 2x4 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 4 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
23,020 تومان
کابل افشان سایز 2x6 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 6 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
38,045 تومان
کابل افشان سایز 2x10 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 10 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
4,985 تومان
کابل افشان سایز 3x0.75 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 0.75 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
5,925 تومان
کابل افشان سایز 3x1 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 1 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر اساس...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
8,725 تومان
کابل افشان سایز 3x1.5 سیمکو - هادی مس کلاس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 1.5 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - ضد جوندگی و خورندگی - کم دود و فاقد گاز هیدوژن - قیمت مناسب - (قیمت بر...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمکو
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
79,965 تومان
سیم افشان سایز 50 سیمکو - هادی مس 5 - جنس روکش PVC - اندازه سیم 50 - تحمل دما تا 70 درجه سانتی گراد - کیفیت بالا - انعطاف پذیری زیاد - قیمت مناسب
نمایش 1 تا 20 از 115 مورد

سیم و کابل سیمکو

سیم و کابل سیمکو یکی از شرکت های نامی در این صنعت می باشد که در سال 1347 با تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف فعالیت خود را آغاز کرد و بعدها توانست با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از نیروهای مجرب فعالیت خود را گسترش داده و به تولید سیم و کابل با اندازه ها و کاربردهای مختلف نماید. شرکت سیمکو برای اولین بار در ایران توانست اقدام به تولید کابل 20 کیلووات با استفاده از تکنولوژی گاز ازت نماید و به دنبال آن در سال 1377 برای نخستین بار کابل 63 کیلووات را تولید کرد و استانداردهای جهانی را کسب کرد. هم اکنون با استفاده از آزمایشگاه های فشار قوی کارخانه ای و با بهره از تجهیزات جدید و به روز کابل ها با ولتاژ های بالا در شرکت سیم و کابل سیمکو تولید شده و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

سیم و کابل سیمکو

انواع سیم و کابل سیمکو

سیم و کابل سیمکو مطابق با استانداردهای IEC، BS، JIS، VDE و ISIRI تولید می شوند و شامل انواع مختلف کابل های قدرت فشار ضعیف، متوسط، قوی و فوق فشار قوی تا ولتاژ 400 کیلوولت، انواع کابل های خود نگهدار فشار ضعیف و متوسط، انواع کابل های کنترل و سیگنال، کابل های کنترل تخت، انواع سیم و کابل افشان، کابل های مخابراتی و انواع کابل های کواکسیال می باشد. این محصولات دارای گواهینامه های زیست محیطی می باشند و مطابق با تکنولوژی روز دنیا ساخته می شوند. از ویژگی های محصولات سیمکو می توان به مقاومت در برابر جوندگان، مقاومت در برابر خورندگی و مواد شیمیایی و همچنین ارائه سیم و کابل با روکش پی وی سی کم دود و هالوژن فری اشاره کرد. در ادامه به بررسی دقیق تر محصولات سیم و کابل سیمکو می پردازیم:

سیم ساختمانی سیمکو

سیم های ساختمانی سیمکو دارای سه مدل با هادی تک لا، هادی استرند شده و هادی قابل انعطاف می باشند که هرکدام کاربرد خاص خود را دارند به طور مثال سیم با هادی افشان دارای روکش PVC نوع C می باشد و هادی مس گروه پنج کاملا انعطاف پذیر می باشد. سیم استرند شده نیز دارای روکش PVC نوع C هست و هادی از مس کلاس دو یا خشک می باشد. هادی تک لا نیز در واقع سیم با یک لایه هادی مسی کلاس 1 می باشد.

کابل قدرت سیمکو

کابل های قدرت کابل هایی قوی هستند که برای تامین انرژی الکتریکی در فضاهای باز، زیرخاک، درون آب و یا داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند و می توان از این محصولات در جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی وجود دارد استفاده کرد. کابل های قدرت سیمکو در انواع کابل قدرت فوق فشار قوی، فشارقوی، فشار متوسط، فشار ضعیف، ابزار دقیق و کنترل تولید می شوند و در صنایع و ساختمان ها به کار می روند.

کابل قدرت سیمکو

کابل مخابراتی و کواکسیال سیمکو

کابل های مخابراتی و آنتن که برای انتقال سیگنال های مخابراتی استفاده می شوند شامل انواع کابل کواکسیال یا کابل آنتن، کابل مخابراتی، کابل تخت و کابل گرد می باشند که هرکدام تقسیم بندی جداگانه ای دارند به طور مثال کابل های مخابراتی در انواع هوایی (outdoor)، داخلی (Indoor)، کانالی و سیم رانژه دوبل مهاردار تولید می شوند.

کابل مخابراتی و کواکسیال سیمکو

کابل هوایی و خود نگه دار سیمکو

کابل های هوایی سیمکو دارای دو مدل با هادی لخت و هادی روکش دار می باشند که هادی های لخت می توانند مسی، آلومینیومی و ACSR باشند و هادی های روکش دار ساخته شده از ACSR می باشند. کابل خود نگهدار سیمکو دارای دو مدل فشار ضعیف و فشار متوسط است که هرکدام کاربرد خاص خود را دارند.

کابل هوایی و خودنگهدار سیمکو
شما می توانید برای خرید سیم و کابل سیمکو در سایزها و ابعاد مختلف و یا اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سیمکو به فروشگاه لایت هوم مراجعه کرده و با کسب اطلاعات محصول مورد نظرتان را خریداری کنید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری