برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
سایز سیم و کابل
more... less

سیم و کابل سیمیا

محاسبه کشش جریان برق
سطح مقطع مس
متراژ بر حسب متر
میزان کشش جریان برق: 0 آمپر
معادل سطح مقطع آلومینیوم: 0 میلیمتر
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
0 تومان
سایز 1,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 4x2x0,5  عایق PVC هادی مسی 4 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 30x2x0,6  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 30 زوج رشته سیم رنگ مشکی قابل استفاده در خارج از ساختمان همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 40x2x0,6  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 40 زوج رشته سیم رنگ مشکی قابل استفاده در خارج از ساختمان همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 50x2x0,6  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 50 زوج رشته سیم رنگ مشکی قابل استفاده در خارج از ساختمان همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 100x2x0,6  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 100 زوج رشته سیم رنگ مشکی قابل استفاده در خارج از ساختمان همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل آیفون
0 تومان
سایز 2x0,5  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 2 زوج رشته سیم رنگ طوسی قابل استفاده در آیفون  همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل آیفون
0 تومان
سایز 4x0,5  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 4 زوج رشته سیم رنگ طوسی قابل استفاده در آیفون  همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل آیفون
0 تومان
سایز 6x0,5  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 6 زوج رشته سیم رنگ طوسی قابل استفاده در آیفون  همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل آیفون
0 تومان
سایز 8x0,5  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 8 زوج رشته سیم رنگ طوسی قابل استفاده در آیفون  همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل آیفون
0 تومان
سایز 10x0,5  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 10 زوج رشته سیم رنگ طوسی قابل استفاده در آیفون  همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل آیفون
0 تومان
سایز 12x0,5  عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 12 زوج رشته سیم رنگ طوسی قابل استفاده در آیفون  همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل آیفون
0 تومان
سایز 20x0,5 عایق PVC هادی مسی مفتولی آنیل شده 20 زوج رشته سیم رنگ طوسی قابل استفاده در آیفون  همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 2x2x0,5  عایق PVC هادی مسی 2 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 6x2x0,5  عایق PVC هادی مسی 6 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
0 تومان
سایز 1x50 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 10x2x0,5  عایق PVC هادی مسی 10 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 15x2x0,5  عایق PVC هادی مسی 15 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 20x2x0,5  عایق PVC هادی مسی 20 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 2x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 2 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 4x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 4 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 6x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 6 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 10x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 10 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 15x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 15 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 20x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 20 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 25x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 25 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مخابراتی
0 تومان
سایز 30x2x0,6  عایق PVC هادی مسی 30 زوج رشته سیم رنگ طوسی انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
0 تومان
سایز 1x95 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
0 تومان
سایز 1x120 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
0 تومان
سایز 1x70 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
0 تومان
سایز 1x35  عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 3x70+35 عایق PVC کلاس هادی 5 هادی مس سایز 70 میلی متر سیم ارت سایز 35 میلی متر ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 1x240 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 1x300 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 3x25 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 3x35 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 3x50 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 3x70 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا
تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
0 تومان
سایز 3x95 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت همگام با استانداردهای روز دنیا

فهرست:

سیم و کابل سیمیا

صنایع سیم و کابل سیمیا یکی از تولید کنندگان بزرگ در زمینه تولید سیم و کابل در کشور می باشد که محصولات خود را شامل انواع سیم و کابل سیمیا با سطح مقطع ، ولتاژ و کاربری های مختلف به مشتریان عرضه کرده است. شرکت سیمیا در سال 1360 تاسیس شده است و محل فعلی کارخانه آن در استان البرز می باشد، همچنین این شرکت دارنده اولین نشان کیفیت اتحادیه اروپا در صنعت سیم و کابل کشور بوده است. این کارخانه با ظرفیت تولید سالیانه بیش از 12000 تن انواع سیم و کابل سیمیا از نوع برق ، سیم و کابل سیمیا از نوع مخابراتی ، سیم و کابل سیمیا از نوع ابزار دقیق و غیره می باشد و با بهره گیری از کادری متخصص قادر به تولید حدود 850 نوع و سایز از سیم و كابل مختلف می باشد.

لوگوی سیم کابل سیمیا

این شرکت محصولات متنوعی را مطابق با استاندارد های روز دنیا به بازار عرضه کرده است و همچنین کارخانه سیم و کابل سیمیا با بهره گیری از ماشین آلات متنوع توانسته است انواع سیم سیمیا و انواع کابل سیمیا را برای پروژه های بزرگ صنعتی تولید و به بازار عرضه نماید. محصولات شرکت سیمیا مانند انواع سیم سیمیا و انواع کابل سیمیا مطابق با استاندارد های مرجع ملی و بین المللی ساخته شده اند که با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار گرفته و همچنین محصولات سیم و کابل سیمیا دارنده گواهینامه ISO 9001 در سال های مختلف می باشند.

کارخانه سیم و کابل سیمیا

معرفی کلی محصولات سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل سیمیا برق متداول

 • سیم سیمیا مفتولی و سیم سیمیا نیمه افشان (NYA)
 • سیم سیمیا افشان (NYAF)
 • کابل افشان سبک (NYLHY)
 • کابل افشان معمولی (NYMHY)
 • کابل مفتولی و نیمه افشان سبک (NYM)

کابل های قدرت سیمیا

 • کابل سیمیا با هادی مسی
 • کابل سیمیا با هادی آلومینیومی

کابل سیمیا کنترل

 • کابل کنترل متداول
 • کابل کنترل شیلددار
 • کابل کنترل ابزار دقیق

کابل جوش سیمیا

کابل سیمیا از نوع مخابراتی درون ساختمان

کابل سیمیا از نوع مخابراتی بیرون ساختمان

کابل سیمیا کواکسیال

 • 4.5C-2V
 • RG59

کابل آیفونی سیمیا

سیم برق سیمیا مفتولی

این نوع از سیم های و سیم های نیمه افشان سیمیا در دسته سیم های نصب ثابت قرار می گیرند و در سیم کشی داخلی تابلو ها و توزیع کننده های برق استفاده می شوند ، در واقع سیم سیمیا مفتولی و سیم سیمیا نیمه افشان برای نصب ثابت به عنوان سیم رابط در داکت های زمینی ، ماشین آلات و تجهیزات کنترلی استفاده می شود. به کارگیری سیم و کابل سیمیا مفتولی در لوله ها و زیر گچ نیز مجاز است. جنس هادی در این نوع از سیم ها مس آنیل شده می باشد.

سیم سیمیا نیمه افشان چیزی بین سیم های مفتولی و افشان می باشند یعنی تعداد رشته های این نوع سیم به مراتب از سیم های افشان کم تر بود و در نتیجه انعطاف آن نیز از سیم های افشان کمتر می باشد.

سیم و کابل سیمیا

سیم برق سیمیا افشان

این نوع از سیم و کابل سیمیا برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی در محیط های خشک ، درون لوله ها ، زیر و روی گچ و همچنین برای نصب ثابت به عنوان سیم رابط در داکت های زمینی ، ماشین آلات ، تابلوهای فرمان که به انعطاف پذیری زیادی نیاز داریم مناسب است.

قرارگیری مستقیم این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل ، کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرار گیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد. هادی سیم سیمیا افشان مس آنیل شده کلاس 5 می باشد و دارای عایق PVC است.

simia wire and cable

کابل برق افشان سبک سیمیا

این نوع از کابل ها جهت استفاده در وسایل الکتریکی ، تجهیزات و ماشین آلات برقی کوچک و همچنین در وسایل منزل مانند چراغ رومیزی ، آباژور و ... مناسب می باشند.

توجه کنید که از کابل سیمیا افشان سبک در وسایل پخت و پز ، تاسیسات خارجی و ماشین آلات کشاورزی نباید استفاده شود. هادی کابل سیمیا افشان سبک مس آنیل شده کلاس 5 می باشد و دارای عایق PVC است.

simia wire and cable

کابل برق افشان معمولی سیمیا

کابل سیمیا افشان در دسته کابل های انعطاف پذیر قرار می گیرد که دارای هادی از جنس مس آنیل شده کلاس 5 با روکش پی وی سی می باشد ، از این نوع کابل ها به عنوان کابل های رابط در وسایل الکتریکی ، لوازم خانگی و ماشین آلات استفاده می شود.

توجه داشته باشید تماس مستقیم این کابل با قسمت های داغ در وسایل پخت و پز و گرمایشی مجاز نیست.

simia wire and cable 

کابل مفتولی نیمه افشان سبک سیمیا

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب هستند و می توان آن ها را در محیط های خشک ، مرطوب ، باز ، بسته و همچنین در آجر کاری و بتن کاری به کار برد.

به کار بردن کابل سیمیا مفتولی سبک در بتن فشرده یا مسلح مناسب نیست و این نوع کابل در تاسیسات خارجی زمانی می تواند استفاده شود که در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد. جنس هادی این نوع از کابل ها مس آنیل شده گروه 1 می باشد که با پوششی از پی وی سی پوشیده شده اند.

کابل نیمه افشان سبک سیمیا

این نوع از سیم وکابل سیمیا در زیر یا روی گچ ، روی دیوارهای آجری و بتنی و در محیط های خشک یا مرطوب استفاده می شود اما به کار بردن کابل سیمیا نیمه افشان سبک در بتن فشرده یا مسلح مناسب نیست و این نوع کابل در تاسیسات خارجی زمانی می تواند استفاده شود که در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد.

جنس هادی این نوع از کابل ها مس آنیل شده گروه 2 می باشد که با پوششی از پی وی سی پوشیده شده اند.

simia wire and cable  

کابل قدرت سیمیا با هادی مسی

این نوع از کابل سیمیا که کابل‌ قدرت نام دارد جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و استفاده در محل هایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد و هادی آن از جنس مس می باشد.

کابل های قدرت سیمیا با دو نوع روکش PVC و XLPE موجود می باشند و به صورت کابل قدرت ساده و کابل قدرت آرمور دار (مسلح) به بازار عرضه می شوند.

کابل قدرت تک رشته با عایق پی وی سی

simia wire and cable

کابل قدرت چند رشته با عایق پی وی سی

simia wire and cable 

کابل قدرت با هادی هم محور سیمیا

این کابل ها جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع ، نیروگاه‌ها و کنتورهای خانگی استفاده می‌شوند.

استفاده از کابل با هادی هم محور برای هادی نول، محافظ یا ارت مجاز می‌باشد.

simia wire and cable 

کابل قدرت آرمور دار سیمیا

سیم و کابل سیمیا از نوع قدرت آرمور دار به کابل های قدرتی گفته می شود که برای حفاظت بهتر با روکش آرمور پوشیده شده اند، این کابل‌های قدرت آرمور دار جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع یا محل هایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود کاربرد دارند.

simia wire and cable 

کابل سیمیا قدرت با عایق XLPE

این کابل ها دارای عایقی از جنس پلی اتلین کراسلینک شده می باشند که جایگزین مناسبی برای عایق های پی وی سی است ، این کابل ها به سه دسته تقسیم می شوند:

کابل قدرت تک رشته با عایق ایکس ال پی ای

simia wire and cable 

کابل قدرت چند رشته با عایق ایکس ال پی ای

simia wire and cable 

کابل سیمیا قدرت آرمودار با عایق XLPE

سیم و کابل سیمیا آرمور دار  دارای عایقی از جنس پلی اتلین کراسلینک شده می باشد که جایگزین مناسبی برای عایق های پی وی سی است و برای حفاظت بهتر با روکش آرمور پوشیده شده اند.

simia wire and cable 

کابل قدرت سیمیا با هادی آلومینیومی

این نوع از کابل سیمیا که کابل‌ قدرت نام دارد جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و استفاده در محل هایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد و هادی آن از جنس فلز سبک آلومینیوم می باشد.

روکش این کابل ها می تواند از جنس پی وی سی (PVC) ، ایکس ال پی ای (XLPE) یا ای سی اس آر (ACSR) باشد. کابل های قدرت سیمیا با هادی آلومینیومی تک رشته ، چند رشته ، آرمور دار و یا خود نگه دار باشند.

simia wire and cable  

کابل کنترل سیمیا

این نوع از کابل برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها ، خطوط تولید ، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها ، خطوط مونتاژ پیشرفته ، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت استفاده می‌شود.

استفاده از کابل سیمیا کنترل برای هوای باز مناسب نیست. کابل های کنترل به سه دسته تقسیم می شوند:

کابل های کنترل متداول

این کابل ها با دونوع سطح مقطع گرد و تخت به بازار عرضه می شوند و می توانند به صورت افشان ، مفتولی و نیمه افشان و تخت باشند.

کابل کنترل متداول افشان

simia wire and cable 

کابل کنترل متداول مفتولی و نیمه افشان

simia wire and cable

کابل کنترل متداول تخت

simia wire and cable 

کابل کنترل افشان شیلددار سیمیا

این نوع کابل ها برای استفاده در تابلو های فرمان و در مکان هایی که میدان مغناطیسی وجود دارد مناسب هستند ولی توجه کنید استفاده از سیم وکابل سیمیا از نوع کنترل افشان در فضاهای آزاد و سیستم های نقاله توصیه نمی شود.

کابل های کنترل افشان سیمیا ، عایق و روکش میانی از جنس پی وی سی دارند و برای محافظت در برابر میدان های الکترومغناطیسی استفاده می شوند همچنین جنس هادی آنها مس آنیل شده کلاس 5 می باشد.

simia wire and cable

سیم و کابل سیمیا از نوع کنترل ابزار دقیق

کابل‌ های ابزار دقیق برای کنترل فرآیند و پردازش داده‌ها استفاده می‌شوند و می توانند شیلد دار یا بدون شیلد باشند.

این نوع کابل ها برای انتقال اطلاعات استفاده می شوند و در اتاق های کنترل دستگاه های صنعتی و پست های برق کاربرد دارند و جنس هادی این کابل ها مس آنیل شده کلاس 5 است همچنین امکان تولید این کابل ها با عایق PE و PVCبه صورت آرمور دار و بدون آرمور نیز وجود دارد.

simia wire and cable

کابل جوش سیمیا

کاربرد کابل های جوش برای جوشکاری برق می باشد و کابل سیمیا از نوع جوش برای جوش کاری با  قوس الکتریکی طراحی شده است.

هادی این نوع از کابل ها مس آنیل شده است وروکش آنها انعطاف پذیری بالایی دارند.

simia wire and cable

کابل مخابراتی داخل ساختمان سیمیا

از کابل های مخابراتی داخل ساختمان برای انتقال سیگنال های آنالوگ یا دیجیتال در تلفن ، تلفکس ، سیستم های اعلام سرقت یا اعلام حریق و سیستم های مخابراتی استفاده می شود.

هادی این نوع از کابل سیمیا مس آنیل شده مفتولی است و از یک لایه فویل آلومینیومی به عنوان شیلد و همچنین برای افزایش مقاومت عایق روی آنها از یک لایه پلی استر استفاده می شود.

simia wire and cable

کابل مخابراتی بیرون از ساختمان سیمیا

این کابل ها برای سیم کشی بیرون ساختمان استفاده می شوند و دارای روکش PE هستند و باید توجه کرد که این نوع از کابل ها را نباید بدون اقدامات محافظتی مناسب در دستگاه هایی که در معرض آتش سوزی هستند ، استفاده کرد.

هادی این نوع از کابل سیمیا مس آنیل شده مفتولی است و از یک لایه فویل آلومینیومی به عنوان شیلد و همچنین برای افزایش مقاومت عایق روی آنها از یک لایه پلی استر استفاده می شود.

این کابل ها برای عبور الکتریسیته مناسب نمی باشند.

simia wire and cable

کابل کواکسیال سیمیا نوع 4.5C - 2V و نوع RG – 59

کابل های کواکسیال در انتقال فرکانس های بالا در فرستنده ها ، گیرنده ها ، کامپیوتر ها ، گیرنده های رادیو و تلویزیون و دوربین های مدار بسته به کار می روند و هادی این کابل ها از جنس مس می باشد.

simia wire and cable

کابل آیفونی سیمیا

از این نوع کابل برای ارتباط خطوط آیفون وتلفن در داخل ساختمان استفاده می شود و رشته های این کابل ها به رنگ های متفاوت ( سفید ، سبز ، نارنجی ، قرمز ، قهوه ای ، آبی و ... ) تولید می شوند تا اتصال به پورت های مورد نظر امکان پذیر باشد.

simia wire and cable

شما می توانید برای خرید سیم برق سیمیا و کابل برق سیمیا همچنین اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سیمیا به سایت لایت هوم مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
سوالات متداول

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری