برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
فیلتر محصولات

کابل برق سیمیا

کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 1,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 2,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 3x1,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 3x2,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 3x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 3x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 3x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 4x1,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 4x2,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 4x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 4x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 4x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 5x1,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 5x2,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 5x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 5x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 5x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
سایز 5x16 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل...
سایز  2x050  شیلد دار عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای مثبت 5 تا مثبت 40 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل...
سایز  2x0,75 شیلد دار عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای مثبت 5 تا مثبت 40 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
کابل...
سایز  2x1 شیلد دار عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای مثبت 5 تا مثبت 40 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
نمایش 1 تا 24 از 219 مورد

فهرست:

کابل برق سیمیا

کابل برق سیمیا با بهترین کیفیت ممکن و بالاترین ماندگاری و طول عمر توانسته است جایگاه بالایی در تولیدات سیم و کابل برق داشته باشد. کابل برق از چند سیم برق تشکیل می شود که به کمک یک غلاف یا یک لایه عایق در کنار یکدیگر قرار داده می شود. به طور کلی از سه قسمت هادی، عایق و غلاف ساخته شده است. کابل و سیم برق سیمیا دارای انواع مختلفی است که هر کدام کاربرد و ویژگی های منحصر به خود را دارد. کابل های برق سیمیا شامل انواع کابل افشان و نیمه افشان و معمولی ، انواع کابل قدرت، انواع کابل کنترل، کابل جوش، کابل ابزار دقیق، کابل کواکسیال، کابل مخابراتی، کابل مخصوص پمپ شناور و کابل شبکه می باشد. در ادامه به شرح و توضیح هر کدام می پردازیم. 

کابل سیمیا

کابل برق افشان (سبک و معمولی) سیمیا

کابل برق افشان سیمیا شامل دو نوع سبک و معمولی است که اصولا برای وسایل الکتریکی، تجهیزات و ماشین آلات برقی کوچک و لوازم منزل چون چراغ رومیزی، آباژور، ضبط و ... مناسب است. استفاده از این نوع کابل برای مصارف صنعتی، تاسیسات خارجی، ماشین آلات کشاورزی، وسایل پخت و پز و گرمایشی مجاز نمی باشد. به طور کل نباید در معرض گرما قرار داده شود و با قسمت های داغ پخت و پز تماس مستقیم داشته باشد. جنس هادی مس آنیل شده و و کلاس هادی 5 (افشان) مطابق با استاندارد ملی، جنس عایق آمیزه PVC نوع D و جنس روکش سیم آمیزه PVC نوع ST5 می باشد. رنگ روکش نیز سفید یا مشکی و یا طبق درزخواست و سفارش مشتری می تواند متغیر باشد.

کابل برق مفتولی و نیمه افشان سیمیا

کابل مفتولی و نیمه افشان سیمیا روی دیوار های آجری و بتنی و یا زیر یا روی گچ در محیط های خشک و مرطوب به کار می روند اما استفاده از آن ها در بتن فشرده یا مسلح مناسب توصیه نمی شود. همچنین لازم به ذکر است که نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار داده شود. هادی این نوع کابل از مس آنیل شده کلاس 1 مفتولی برای هادی های تا سطح مقطع 16 میلیمتر مربع و و کلاس 2 نیمه افشان برای کلیه سطح مقطع ها مناسب است. جنس عایق از PVC نوع C و رنگ بندی عایق مطابق با استاندارد ملی ISIRI 607 - 1 است جنس فیلر PVC و جنس روکش بیرونی آمیزه نوع PVC نوع ST4 است و رنگ روکش مشکی است.

کابل سیمیا

کابل های کنترل سیمیا

کابل کنترل برای انتقال سیگنال های دیجیتال اعم از تابلو برق و باز و بسته کردن کلید ها  و سیگنال های آنالوگ شامل جریان های عبوری از خطوط و تجهیزات برقی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این کابل در تجهیزات ارسال نتایج اندازه گیری جریان، انرژی و توان و ... می باشد. کابل های کنترل سیمیا شامل کابل کنترل افشان، کابل کنترل افشان شیلد دار و کابل کنترل تخت است.

کابل کنترل افشان سیمیا

کابل کنترل افشان در جنس مس آنیل شده کلاس 5 افشان مطابق با استاندارد ملی IEC 60228 و جنس عایق PVC نوع D و رنگ بندی عایق تا 5 رشته سیم با رنگ یا رشته های شماره دار و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار و برای 3 رشته سیم یا بیشتر از سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه آخر می باشد. رنگ روکش نیز مشکی است. کاربرد اصلی کابل کنترل افشان در تابلو فرمان است و در فضا های آزاد و سیستم های نقاله و مکان های دارای میدان مغناطیسی توصیه نمی شود.

کابل کنترل افشان شیلد دار سیمیا

کابل کنترل افشان شیلد دار سیمیا دارای بافت مسی و روکش میانی PVC می باشد و جهت محافظت در برابر میدان مغناطیسی با روکش PVC مناسب است. ساختار و کاربرد کابل کنترل افشان شیلد دار نیز مانند کابل کنترل افشان سیمیا است. لازم به ذکر است که این نوع آمیزه PVC مقاوم در برابر روغن نیست.

کابل کنترل تخت سیمیا

کابل کنترل تخت سیمیا به عنوان کابل متحرک جرثقیل ها، آسانسور ها و سیستم های نقاله و تاسیسات داخل ساختمان ها به کار می رود. از ویژگی های این نوع کابل به منعطف بودن، نیاز حداقل فضا و امکان قرار گیری در بسته بندی های کوچک می توان اشاره کرد. جنس هادی مس آنیل شده کلاس 5 (افشان) است و نحوه قرار گیری رشته ها به صورت موازی می باشد. رنگ روکش نیز مشکی یا طوسی و جنس آن آمیزه PVC نوع ST5 است.

انواع کابل کنترل سیمیا

کابل قدرت سیمیا

کابل قدرت سیمیا شامل نوع تک رشته و چند رشته مسی / آلومینیومی ، کابل کنترلی مفتولی و نیمه افشان ، کابل هادی های هم مرکز (کنستانتریک) ، کابل خود نگهدار و هادی های هوایی می شوند. کابل های قدرت به طور کلی برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز، زیر خاک، درون آب، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی، نیروگاه ها و سایر مکان هایی که احتمال صدمات مکانیکی برای کابل وجود ندارد به کار می رود.

کابل قدرت سیمیا

کابل قدرت تک یا چند رشته مسی / آلومینیومی

 این نوع کابل برای نصب ثابت در زیر زمین، داکت ها، تاسیسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود. در نوع آرموردار در ساختار کابل یک مفتول یا نوار از جنس فولاد گالوانیزه به کار رفته است.

کابل کنترلی مفتولی و نیمه افشان

جنس و کلاس هادی از مس آنیل شده کلاس 1 در مفتولی و کلاس 2 در نیمه افشان است. جنس عایق کابل از آمیزه PVC نوع A می باشد. این نوع کابل کنترل نیز در جاهایی که امکان آسیب مکانیکی به کابل وجود ندارد مانند بتن و آب (نصب ثابت در زیرزمین، تاسیسات داخل و خارج ساختمان) مناسب می باشد.

کابل هادی های هم مرکز (کنستانتریک)

کاربرد این کابل برای توزیع برق در شبکه های مشترکین، پست های برق و سیستم برق خیابان ها مناسب است. هادی های هم مرکز این کابل ها به عنوان هادی زمین یا شیلد به کار می رود. جنس هادی کابل از مس آنیل شده استاندارد و جنس عایق نیز آمیزه PVC نوع A می باشد. جنس روکش میانی کابل نیز PVC و لایه هم مرکز (کنستانتریک) از مفتول مسی و یا ترکیب مفتول و نوار مسی است. جنس روکش نیز از آمیزه PVC نوع ST1 می باشد.

کابل خود نگهدار

این نوع کابل برای توزیع و انتقال نیرو در خطوط هوایی استفاده می شود. از هادی های آنیل نشده مسی بهتر است. به دلیل این که رشته ها عایق است، امکان وقوع اتصالی بین رشته ها و سرقت برق از بین می رود. ساختار کابل از مفتول آلومینیوم آلومینیوم آلیاژی و یا فولاد گالوانیزه پرکربن مطابق با استاندارد ملی است و جنس عایق نیز آمیزه XLPE است.

کابل هادی های هوایی

نوع AAC این نوع کابل برای انتقال و توزیع برق در خطوطی با ولتاژ کم یا متوسط که دکل های آن ها نزدیک به هم است به کار می روند و نوع ACSR و AAAC برای توزیع برق در خطوطی با ولتاژ متوسط یا بالا که دکل های آن ها دور از هم است به کار می روند. هادی های هوایی آلومینیومی به سه دسته AAC هادی های آلومینیومی، AAAC هادی های آلومینیوم آلیاژی و ACSR هادی های آلومینیومی با مهار فولادی تقسیم می شود.

کابل جوشکاری با قوس الکتریکی سیمیا

کابل جوش سیمیا برای جوشکاری برق با قوس الکتریکی به روش الکترود مناسب می باشد. ساختار این کابل شامل مس آنیل شده با حداکثر قطر 21/0 میلیمتر برای هر تک رشته و از نوار پلی استر که هادی ها را جدا می کند به عنوان جدا کننده استفاده شده است. جنس روکش از آمیزه TPR با قابلیت انعطاف بالا است و رنگ روکش نیز مشکی است.

کابل ابزار دقیق سیمیا

کابل ابزار دقیق برای انتقال اطلاعات مناسب است و مناسب استفاده در اتاق های کنترل دستگاه های صنعتی و پست های برق می باشد. حفاظ الکتارو استاتیکی می تواند مدار ها را در برابر تداخل الکتریکی محافظت نماید. نا گفته نماند که این نوع کابل برای ارتباط مستقیم با منابعی مانند برق شهر که امپدانس پایین دارد گزینه مناسبی نیست. جنس هادی مس آنیل شده کلاس 1 مفتولی و کلاس 2 نیمه افشان یا یا کلاس 5 افشان مطابق با استاندارد ملی است.

کابل های کواکسیال سیمیا

کابل های کواکسیال اغلب برای انتقال فرکانس های بالا به کار می رود. به خصوص در فرستنده ها و گیرنده ها، کامپیوتر ها، گیرنده های رادیو و تلویزیون و دوربین های مدار بسته به کار می رود. جنس رسانای کابل از مس آنیل شده ساده یا قلع اندود کلاس 1 (مفتولی) و کلاس 2 (نیمه افشان) یا کلاس 5 (افشان) است. جنس عایق از پلی اتیلن جامد یا اسفنجی (فوم دار) و شیلد کابل بافت مسی ساده یا قلع اندود است. جنس روکش نیز آمیزه PVC است.

کابل مخابراتی سیمیا

کابل مخابراتی سیمیا شامل کابل تلفنی بیرون ساختمان (زمینی) و کابل تلفنی داخل ساختمان (هوایی) می باشد. کابل تلفنی بیرون ساختمان همانطور که از نام آن مشخص است برای استفاده در بیرون ساختمان ها کاربرد دارد. این نوع کابل نباید بدون اقدام محافظتی در دستگاه هایی که در معرض آتش سوزی هستند به کار رود. کابل تلفنی داخل ساختمان برای انتقال سیگنال های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم های اعلام سرقت یا اعلام حریق و سیستم های مخابراتی و سیستم های کارت ساعت به کار می رود.

کابل مخصوص پمپ شناور سیمیا

کابل مخصوص پمپ شناور با ساختار مخصوص به خود برای پمپ های شناور آبرسانی طراحی و تولید شده است. برای افزایش طول عمر مفید کابل، روکش آن طوری است که دارای مقاومت عایقی و پایداری بالا باشد و قابلیت خم شدن داشته باشد و جذب آب نیز در کابل کم باشد. قسمت رسانای کابل از مس آنیل شده کلاس 5 و قسمت عایق از آمیزه مخصوص TPR ساخته شده است و پوشش روی هادی نوار پلی استر طولی است. جنس روکش آمیزه مخصوص TPR است و رنگ آن آبی است.

کابل شبکه سیمیا

کابل شبکه سیمیا به منظور ارسال اطلاعات برای شبکه های گیگا بایت و سایر پروتکل های شبکه به کار می رود. در واقع این کابل به عنوان محیط انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. کابل شبکه سیمیا به سه دسته کابل شبکه U/UTP و کابل شبکه F/UTP و کابل شبکه SF/UTP تقسیم می شود. کابل شبکه U/UTP در اکثر شبکه های امروزی مورد استفاده قرار می گیرد و متراژ آن 305 متر است. و کابل شبکه F/UTP و SF/UTP به دلیل به کار رفتن لایه فویل آلومینیومی و شیلد در مقابل نویز های محیط عملکرد بهتری از خود نشان می دهد و بالاترین کارایی را در پروژه ها به خود اختصاص می دهد.

انواع کابل سیمیا

برای خرید انواع کابل برق سیمیا و یا اطلاع از قیمت کابل سیمیا می توانید به سایت لایت هوم مراجعه نمایید و پس از کسب اطلاعات لازم محصول را سفارش دهید.

ادامه مطلب
منوی اصلی
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری