قاب مینیاتوری و جعبه فیوز

راهنمای خرید 51 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  45,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: شایلین
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  65,000 تومان
  6.5/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سارو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  29,500 تومان
  6.8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  67,990 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: ترک الکتریک
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسنا
  • برند: ویسیج

  8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  32,800 تومان

 • موجود
  • برند: شایلین
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری
  • جنس بدنه: ABS

  85,000 تومان
  6.5/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سارو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  41,000 تومان
  6.8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  78,890 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: ترک الکتریک
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری
  • جنس بدنه: ABS

  94,800 تومان

 • موجود
  • برند: شایلین
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری
  • جنس بدنه: ABS

  110,000 تومان
  6.5/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سارو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  53,200 تومان
  6.8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  98,390 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: ترک الکتریک
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  110,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سارو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  70,500 تومان
  6.8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  125,900 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسنا
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  143,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  186,900 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  212,100 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  254,900 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  246,900 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  69,990 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  295,600 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  82,900 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  387,500 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  103,900 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  49,500 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  134,900 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  105,900 تومان

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویسیج
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  8/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • جنس بدنه: ABS

  193,900 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  105,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: مونو
  • جنس بدنه: ABS

  264,990 تومان
  9.5/10

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  124,100 تومان

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  161,500 تومان

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  236,400 تومان

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  273,300 تومان

 • تماس بگیرید
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: قاب مینیاتوری

  321,800 تومان

نمایش 1 - 50 از 51 مورد

فهرست :

قاب مینیاتوری یا جعبه فیوز

یکی از تجهیزات برقی مهم در ساختمان، جعبه فیوز مینیاتوری یا همان قاب مینیاتوری می باشد که سر خط همه مصرف کننده ها به آن منتهی می شود و درواقع می توان آن را تامین کننده برق تمامی واحدهای مسکونی یک ساختمان دانست. نحوه عملکرد این جعبه مینیاتوری بدین صورت است که برق خود را مستقیماً از کنتور اصلی برق ساختمان می گیرد و از انجا برق واحد ها تامین می شود. امروزه به دلیل ضرورت استفاده از آن، جعبه فیوزها دارای بازه ی متفاوتی از تعداد جایگیری فیوزها هستند. نوع کاربردی و خانگی تابلو توزیع برق عموماً در واحدهای مسکونی و تجاری جعبه فیوز یا تابلوی مینیاتوری نامیده می شود که در دو نوع جعبه فیوز مینیاتوری توکار و جعبه فیوز مینیاتوری روکار تولید می شود.    

    قاب مینیاتوری-جعبه مینیاتوری- فیوز مینیاتوری

فیوزها دارای انواع مختلفی هستند ولی در برق ساختمان بیشتر با نوع فشنگی، مینیاتوری و محافظ جان سروکار داریم که در قسمت ذیل به توضیح آنها پرداخته ایم:

انواع فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری و فشنگی

 این فیوزها از مدارات برق در برابر اتصال کوتاه (برخورد سیم فاز با نول ) و اضافه بار (کشیدن جریانی بیشتر از جریان ذکر شده بر روی فیوز ) محافظت می کنند، دارای یک ورودی و یک خروجی  هستند و در مسیر سیم فاز قرار می گیرند، به عبارتی به صورت سری در مدارهای برق ساختمان قرار می گیرند. محل قرار گرفتن و نصب این جعبه فیوز مینیاتوری داخل واحد های مسکونی است و می توان آن را در داخل واحد، بیرون واحد و یا در نزدیکی درب واحد نصب نمود. از نکاتی که حتما باید به آن توجه نمود استفاده از کلید های FI یا محافظ جان درجعبه فیوز می باشد.

 فیوزهای محافظ جان 

فیوزهای محافظ جان امروزه جایگاه خوب و پر طرفداری در میان تجهیزات ساختمانی  دارد،  این فیوز علاوه بر اضافه بار و اتصال کوتاه، می تواند از برق گرفتگی، شوک الکتریکی، جریان نشتی و افزایش ولتاژ هم از مدار شما محافظت کند و دارای دو ورودی و دو خروجی دارند. یعنی علاوه بر سیم فاز، سیم نول هم به فیوز محافظ جان وصل می شود. کلید های محافظ جان نیز همانند کلیدهای مینیاتوری می توانند در انواع جعبه فیوز مینیاتوری قرار بگیرند و در صورت وجود اضافه بار در مدار جریان برق را قطع کنند تا به سایر وسایل برقی و نیز جان افراد آسیب وارد نشود.

 با هم مروری بر ظرفیت فیوزهای قابل استفاده در جعبه فیوز مینیاتوری یا قاب مینیاتوری داشته باشیم وبه اختصار به توضیح آنها بپردازیم :

   • برای سرخط روشنایی ها از فیوز ۱۰ آمپر استفاده  می شود.
   • برای سرخط پریز های آشپزخانه از فیوز ۱۶ یا ۲۰ آمپر استفاده می شود.
   • برای سرخط پریزهای حال و خواب از فیوز ۱۶ آمپر استفاده می شود.
   • برای فیوز اصلی و فیوز محافظ جان، از فیوز ۲۵ یا ۳۲ آمپر استفاده می شود.

 جالب است بدانید ظرفیت فیوز ها با علامت C یا A بر روی آنها نوشته شده است.، برای مثال اگر روی یک فیوز C16 یا A16  نوشته شده است به معنای ۱۶ آمپر بودن  فیوز می باشد.

      جعبه مینیاتوری-فیوز مینیاتوری -قاب مینیاتوری                                            

در انتخاب جعبه فیوز مینیاتوری یا قاب مینیاتوری حتما به نکات زیر توجه نمایید :

   • تطبیق رنج محصول با تعداد فیوز مورد نیاز
   • درجه حفاظت جعبه IP ( مقاومت در برابر حرارت و آب و سایر عوامل محیطی)
   • استحکام فیزیکی محصول خصوصاً قفل و لولای درب  
   • سهولت نصب
   • مقاومت در برابر نور خورشید و تنش های محیطی روزمره
   • زیبایی و کاربری آسان

     قاب مینیاتوری - فیوز مینیاتوری-جعبه مینیاتوری      

شما می توانید برای دریافت اطلاعات خرید قاب مینیاتوری یا خرید جعبه فیوز مینیاتوری همچنین جهت اطلاع از قیمت قاب مینیاتوری یا قیمت جعبه فیوز مینیاتوری به سایت فروشگاه www.lighthome.ir مراجعه نمایید.

فیلتر کردن محصولات
قاب مینیاتوری و جعبه فیوز
اعمال فیلتر
js_def