برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع محصول
more... less
رنگ رویه
more... less
جنس بدنه
more... less
گارانتی
more... less
آمپر
more... less
نوع نصب
more... less
رنگ
more... less
تعداد پل
more... less
مدل
more... less
براساس قیمت
0تومان 43710000تومان

فیوز مینیاتوری (کلید مینیاتوری)

تماس بگیرید
کشور سازنده :
ایران
برند :
کانل
نوع محصول :
مینیاتوری
کلید مینیاتوری کانل - تک پل - 0.5 آمپر- MCB - قابل استفاده در سه گروه روشنایی B،Dِ،C - ساخت ایران تحت لیسانس کانادا
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
55,000 تومان
کلید مینیاتوری 16 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 16 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
213,000 تومان
کلید مینیاتوری 4 آمپر سه پل پارس فانال مدل PFN-3P+N - سه پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 4 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
213,000 تومان
کلید مینیاتوری 50 آمپر سه پل پارس فانال مدل PFN-3P+N - سه پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 50 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
213,000 تومان
کلید مینیاتوری 63 آمپر سه پل پارس فانال مدل PFN-3P+N - سه پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 63 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
88,000 تومان
کلید مینیاتوری 6 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN-MCB/1P+N - یک پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 6 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
88,000 تومان
کلید مینیاتوری 10 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN-MCB/1P+N - یک پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 10 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
88,000 تومان
کلید مینیاتوری 16 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN-MCB/1P+N - یک پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 16 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
88,000 تومان
کلید مینیاتوری 20 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN-MCB/1P+N - یک پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 20 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
88,000 تومان
کلید مینیاتوری 25 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN-MCB/1P+N - یک پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 25 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
88,000 تومان
کلید مینیاتوری 32 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN-MCB/1P+N - یک پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 32 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
55,000 تومان
کلید مینیاتوری 6 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 6 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
55,000 تومان
کلید مینیاتوری 10 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 10 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
55,000 تومان
کلید مینیاتوری 20 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 20 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
213,000 تومان
کلید مینیاتوری 1 آمپر سه پل پارس فانال مدل PFN-3P+N - سه پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 1 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
55,000 تومان
کلید مینیاتوری 25 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 25 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
55,000 تومان
کلید مینیاتوری 32 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 32 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
55,000 تومان
کلید مینیاتوری 40 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 40 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
58,000 تومان
کلید مینیاتوری 2 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 2 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
58,000 تومان
کلید مینیاتوری 4 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 4 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
58,000 تومان
کلید مینیاتوری 50 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 50 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
58,000 تومان
کلید مینیاتوری 63 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-1P - یک پل - جریان نامی 63 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
111,000 تومان
کلید مینیاتوری 6 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-2P - دو پل - جریان نامی 6 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
111,000 تومان
کلید مینیاتوری 10 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-2P - دو پل - جریان نامی 10 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
111,000 تومان
کلید مینیاتوری 16 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-2P - دو پل - جریان نامی 16 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
111,000 تومان
کلید مینیاتوری 20 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-2P - دو پل - جریان نامی 20 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
111,000 تومان
کلید مینیاتوری 25 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-2P - دو پل - جریان نامی 25 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت - قدرت قطع جریان 10 KA 
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
213,000 تومان
کلید مینیاتوری 2 آمپر سه پل پارس فانال مدل PFN-3P+N - سه پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 2 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
190,000 تومان
کلید مینیاتوری 40 آمپر سه پل پارس فانال مدل PFN-3P+N - سه پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 40 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
111,000 تومان
کلید مینیاتوری 40 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFN(10KA)-2P - دو پل - جریان نامی 40 آمپر - قدرت قطع جریان 10 KA - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
93,000 تومان
کلید مینیاتوری 20 آمپر یک پل پارس فانال مدل PFN-1P+N - یک پل - دارای قابلیت نصب کنتاکت های کمکی 1NO+1NC - جریان نامی 20 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
191,000 تومان
کلید مینیاتوری 20 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 20 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
191,000 تومان
کلید مینیاتوری 25 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 25 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
191,000 تومان
کلید مینیاتوری 32 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 32 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
191,000 تومان
کلید مینیاتوری 40 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 40 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
214,000 تومان
کلید مینیاتوری 1 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 1 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
214,000 تومان
کلید مینیاتوری 2 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 2 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
214,000 تومان
کلید مینیاتوری 4 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 4 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
214,000 تومان
کلید مینیاتوری 50 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 50 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
موجود
کشور سازنده :
ایران
برند :
پارس فانال
نوع محصول :
مینیاتوری
214,000 تومان
کلید مینیاتوری 63 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFN-4P - چهار پل - جریان نامی 63 آمپر - دارای استاندارد IEC 60898 - دو سال ضمانت
نمایش 1 تا 40 از 952 مورد

فیوز مینیاتوری


کلید مینیاتوری ( MCB ) مخفف کلمات Miniature Circuit Breaker قطع کننده جریان برق می باشد. این محصول در مقابل جریان اضافه حساس می باشند و به سرعت مدار را قطع می کنند و به عبارتی این کلید ها نسبت به تحمل جریان اولیه و اضافه بار سریعاً عکس العمل نشان می دهند و برق را قطع می کنند. امروزه در سیستم‌ های برق کشی یک ساختمان به مبحث ایمنی توجه زیادی می ‌شود که در این راستا از وسایل مختلفی برای تامین اصول امنیتی در مدارهای الکتریکی و برق کشی یک ساختمان استفاده می ‌شود یکی از این وسایل کلید مینیاتوری است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می ‌کند. به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان اسمی یک مدار از فیوز عبور کند، برای حفظ امنیت و جلوگیری از اتصال کوتاه شدن جریان برق را قطع می ‌کند و از آسیب دیدن مدار جلوگیری می ‌کند.


 در سیم کشی ساختمان و یا تابلو برق صنعتی فیوز مینیاتوری از المان‌ های اصلی است که خطرات ناشی از اتصال کوتاه شده مدار را با قطع مدار خاتمه می ‌دهد. فیوز مینیاتوری دارای حداکثر جریان تا 100 آمپر می باشد و جریان قطع آن قابل تنظیم نمی باشد. به عبارت ساده، فیوز وسیله‌ای حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار می ‌رود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می ‌کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند. عنصر اصلی ساخت فیوز، نواری فلزی است که در یک محفظه غیر رسانا قرار دارد. با عبور بیش از حد مجاز جریان، نوار فلزی ذوب شده و مدار الکتریکی قطع می ‌شود.

قیمت کلید منیاتوری
انواع کلید مینیاتوری


کلید فیوزها از نظر سرعت عملکرد به دو دسته تقسیم می‌ شوند.
•    کندکار
•    تندکار
کلید مینیاتوری کندکار: این نوع فیوز ها در برابر عبور جریان بیش از حد واکنش ملایم تری از خود نشان می‌ دهند و برق را دیرتر قطع می ‌کنند. با این همه، واکنش این فیوز ها در برابر جریان اتصال کوتاه تقریباً لحظه‌ای است.
کلید مینیاتوری تندکار: این فیوز ها زمان قطع کمتری نسبت به فیوز های کندکار داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده بیشتری می ‌شوند. تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز به نام بیمتال می باشد که به وسیله عبور جریان بلند مدت بیش از جریان نامی، گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز مینیاتوری شده و مدار را قطع می کند.
اجزای تشکیل دهنده کلید مینیاتوری
•    اهرم قطع و وصل
•    بدنه
•    بازوی متحرک
•    کنتاکت اصلی جریان خروجی
•    ترمینال های ورود و خروج
•    فلز بیمتال (فلز نیمه هادی که بر اثر حرارت بیش از حد خم می شود و اتصال قطع نمی شود.)
•    پیچ کالیبراسیون محدوده عملکرد
•    سیم پیچ
•    جرقه گیر

قیمت ارزان کلید منیاتوری
بدنه : بدنه تمام اجزا داخلی کلید مینیاتوری را داخل خود نگه می دارد و از آن ها در مقابل گرد و خاک محافظت می کند. مواد تشکیل دهنده بدنه ها عایق هایی مانند پلاستیک و سرامیک ها می باشند.
اتصالات : دارای دو اتصال ثابت و متحرک هستند.
اهرم : به وسیله اهرم روشن و خاموش می شوند.
ضامن مکانیکی : برای نگه داری اتصال ها زیر کشش فنر در حالت روشن بودن کلید تعبیه شده است.
بی متال : بی متال با سنجش جریان طولانی مدتی که بیشتر از جریان نامی باشد، حفاظت اضافه بار را انجام می دهد.
مگنت : مگنت ها با آزاد کردن ضامن مکانیکی باعث حفاظت آنی در مقابل اتصال کوتاه می شوند. هنگامی که جریان گذرا از سیم پیچ از یک مقدار خاص بیشتر شود ، مگنت فعال می شود. مگنت در حالت اضافه بار فعال نمی شود.
جرقه گیر : جرقه گیر برای شکستن و خاموش کردن جرقه استفاده می شود.

خرید کلید منیاتوری

مدل های کلید مینیاتوری

تیپ کلید و میزان جریان  و ولتاژ و مشخصات کلید های مینیاتوری  در روی کلید ها ثبت می شود. زمان قطع این تیپ ها به ترتیب از سریعترین عملکرد عبارت است از : Z و B و C و D
کلید فیوز مینیاتوری از نظر کاربرد و مدل به تیپ های زیر تقسیم بندی می گردد:
•    B روشنایی
•    C موتوری
•    D ترانسفورماتوری
•    K قدرت
•    Z بسیار حساس

کاربرد کلید منیاتوری


کلید مینیاتوری نوع B روشنایی: کلید مینیاتوری نوع B عموما در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند. این کلید ها در جریان اضافه بار بین 3 تا 5 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند. این کلید به فیوز مینیاتوری تندکار نیز معروف است.


کلید مینیاتوری نوع C موتوری : کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارند. این کلید ها در جریان اضافه بار بین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است. این کلید به فیوز مینیاتوری کندکار نیز معروف است.


کلید مینیاتوری نوع D ترانسفورماتوری: کلید مینیاتوری نوع D برای مصارف صنعتی خاص مانند مولد های اشعه ایکس و یا ترانسفورماتورها استفاده می شوند. این کلید ها در جریان اضافه بار بین 10 تا 20 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تمامی تیپ ها بیشتر است.


کلید مینیاتوری نوع K قدرت: کلید مینیاتوری نوع K برای حفاظت در مدارات قدرت ، ترانسفورماتور و موتور ها استفاده می شوند. در این نوع از کلید مینیاتوری ، حد جریان برای قطع در موارد اضافه بار کمتر از سایر کلید ها است و هنگام به وجود آمدن اضافه بار مدار را سریعتر قطع می کنند ولی در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع این نوع کلید ها بین تیپ D و C می باشد.


کلید مینیاتوری نوع Z بسیار حساس: این نوع از کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص ( که از تمامی تیپ ها کمتر است ) طبق منحنی قطع ، فرمان قطع را صادر می کند. حساسیت این نوع از کلید ها، هم در مواقع اضافه بار و هم اتصال کوتاه از تمامی تیپ های دیگر بیشتر است و درصورت بروز خطا مدار را سریعتر قطع می کند. بنابر این کاربرد این نوع فیوز مینیاتوری در مدارها با حساسیت بالا می باشد.


برای خرید کلید مینیاتوری و یا اطلاع از قیمت کلید مینیاتوری به سایت لایت هوم مراجعه نمایید تا بتوانید بهترین خرید را داشته باشید.


ادامه مطلب
سوالات متداول
اینستاگرام
آخرین مطالب اینستاگرام لایت هوم
نمی‌توان به اینستاگرام متصل شد یا شما اجازه دسترسی به رسانه‌ها در اینستاگرام را ندارید.
رسانه‌ای پیدا نشد
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند
مجله خبری لایت هوم

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری