کلید مینیاتوری ویکو - محافظ جان ویکو

راهنمای خرید 56 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  46,400 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  47,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  49,700 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  49,700 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  92,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  92,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  92,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  92,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  92,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  92,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  92,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  141,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  141,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  141,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  141,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  141,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  141,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  141,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  146,000 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  157,800 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  459,700 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  503,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  570,600 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  224,900 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  224,900 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  224,900 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: مینیاتوری

  253,300 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: محافظ جان

  276,500 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: محافظ جان

  276,500 تومان 276,500 تومان

 • موجود
  • کشور سازنده: ترکیه
  • برند: ویکو
  • نوع محصول: محافظ جان

  276,500 تومان

نمایش 1 - 50 از 56 مورد

فهرست:

کلید مینیاتوری و محافظ جان ویکو

کلید مینیاتوری ویکو محصولی است که در آمپراژهای مختلف برای محافظت از مدار جریان برق استفاده می شود در واقع این محصولات در دسته کلیدهای ایمنی قرار دارند که وظیفه آنها حفاظت از دستگاه های برقی خانگی و صنعتی در برابر خطرات ناشی از عبور جریان اتصال کوتاه و اضافه بار روی مدار است . کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان VIKO همانند کلید و پریز ویکو از دیگر محصولات شرکت ترکیه ای ویکو می باشند که ساخت آنها با استانداردهای روز جهانی و با متریال با کیفیت صورت گرفته است.

کلید مینیاتوری و محافظ جان ویکو - کلید مینیاتوری ویکو - محافظ جان viko

کلید مینیاتوری ویکو یا فیوز ویکو در واقع یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارهای الکتریکی به کار برده می شود تا زمانی که جریانی بیش از اندازه مورد انتظار از مدار عبور کرد جریان الکتریکی قطع شود و تجیهزات آسیبی نبینند. در ساختمان داخلی این محصول فلزی به نام بیمتال به کار رفته است که تشخیص جریان اضافه به عهده آن است بنابراین در صورتی که جریانی بیشتر از جریان نامی مدار از فیوز عبور کند این فلز گرم می شود و بر اث این گرم شدن خم شده و جریان را قطع می کند بنابراین با توجه به کارکرد کلیدهای مینیاتوری استفاده از آنها در محیط های مختلف همانند منازل ، محیط های صنعتی و غیره اجتناب ناپذیر است.

تامین امنیت شما با کلید مینیاتوری و محافظ جان VIKO

کلید مینیاتوری و محافظ جان ویکو محصولاتی هستند که در انواع مختلفی تولید می شوند و تنوع بالایی دارند بنابراین با توجه به نوع مصرف شما می توانید فیوز مینیاتوری مورد نظر خودتان را انتخاب نمایید به طور مثال انواع کلیدهای مینیاتوری VIKO دارای دو تیپ B و C هستند ک در ادامه به معرفی مختصری از این دو تیپ می پردازیم :

کلید مینیاتوری تیپ B ویکو

کلید مینیاتوری ویکو تیپ B - کلید مینیاتوری viko تیپ B

کلید مینیاتوری تیپ B معمولا برای مصارف خانگی و روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد و با انواع ظرفیت قطع برق 3 کیلوآمپر ، 4.5 کیلوآمپر ، 6 کیلوآمپر و 10 کیلوآمپر تولید شده است در واقع در این نوع از کلیدهای مینیاتوری زمانی که جریان اضافه بار ایجاد شود مدار قطع می شود و این سبب می شود به سایر تجهیزات برقی آسیبی وارد نشود. این نوع از کلیدها دارای حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی هستند. این کلیدها دارای انواع یک پل ، دو پل ، سه پل و چهار پل هستند که آمپراژی بین 1 آمپر تا 125 آمپر دارند.

کلید مینیاتوری تیپ C ویکو

کلید مینیاتوری ویکو تیپ C - کلید مینیاتوری تیپ C ویکو

کلید مینیاتوری تیپ C نوعی از فیوز مینیاتوری است که بیشتر کاربرد صنعتی دارد و زمان قطع جریانش بیشتر از تیپ B است همچنین این کلید نیز دارای ظرفیت قطع جریان 3 کیلوآمپر ، 4.5 کیلوآمپر ، 6 کیلوآمپر و 10 کیلوآمپر است که می توان بسته به محلی که قرار است از این فیوز استفاده شود یکی از مدل ها را انتخاب کرد. برای تشخیص کلید مینیاتوری ویکو تیپ C و تیپ B می توان به ظاهر این کلیدها توجه کرد ، در قسمت جلویی این کلیدها تیپ کلید مشخص شده است. انواع کلید مینیاتوری ویکو تیپ C نیز همانند تیپ B دارای مدل های یک پل ، دو پل ، سه پل و چهار پل هستند که حد تحمل جریان آنها بین 1 آمپر تا 125 آمپر است.

کلید محافظ جان ویکو

کلید محافظ جان VIKO نیز یکی از کلیدهای ایمنی است که برای حفاظت از جان افراد در مقابل خطرات برق گرفتگی و آسیب به آنها مورد استفاده واقع می شود و عملکرد آن به این گونه است که جریان رفت و برگشت را در یک مدار مقایسه می کند و در صورت وجود اختلاف بین این دو جریان بلافاصه عمل کرده و جریان را قطع می کند بنابراین جهت جلوگیری از برق گرفتگی یا در محیط های صنعتی می توان از این کلیدها استفاده کرد.

کلید محافظ جان ویکو - کلید محافظ جان viko

کلید محافظ جان ویکو دارای انواع دوپل و چهار پل با آمپراژهای مختلف است و دارای 30 میلی آمپر حفاظت از جان و 300 میلی آمپر حفاظت در برابر آتش می باشد. همچنین این محصول نیز دارای کلید روشن و خاموش و دکمه تست ماهانه است و درجه حفاظتی برابر با IP20 دارد. کلید محافظ جان viko تیپ AC است و ولتاژی برابر با 230 تا 400 ولت دارد. استفاده از کلید محافظ جان یا RCCB ویکو در هنگام وقوع جریان نشتی در سیستم های الکتریکی خانگی و صنعتی سبب می شود جریان برق قطع شود و از بروز خطرات احتمالی جلوگیری می شود. کلید محافظ جریان نشتی تیپ AC ویکو قابلیت تشخیص جریان های نشتی با شکل موج متناوب AC را دارد و به صورت دوپل و چهارپل تولید می شود.

توجه کنید که برای مصارف خانگی از کلید محافظ جان تک پل viko و برای مصارف صنعتی از کلید جریان نشتی چهارپل ویکو استفاده می شود.

کلید MCB ویکو - کلید RCCB ویکو - کلید مینیاتوری و محافظ جان ویکو

ویژگی های انواع کلید مینیاتوری و محافظ جان VIKO

 • نصب آسان و مطمئن کلیدها با استفاده از جعبه فیوزهای مینیاتوری ویکو
 • مناسب جهت چندین اتصال به صورت هم زمان
 • دارای آمپراژهای متفاوت جهت کاربردهای مختلف
 • دارای کلید روشن و خاموش
 • درجه حفاظت IP20
 • دارای بدنه ضد حرارت

شما می توانید برای خرید کلید محافظ جان ویکو و یا اطلاع از قیمت کلید مینیاتوری ویکو در مدل های مختلف به سایت لایت هوم مراجعه کنید و نسبت به خرید این محصولات اقدام نمایید.

کلید مینیاتوری ویکو - محافظ جان ویکو
اعمال فیلتر