برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
شاخه‌ها
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
براساس قیمت
0تومان 1257777تومان

سیم و کابل رسانا

محاسبه کشش جریان برق
سطح مقطع مس
متراژ بر حسب متر
میزان کشش جریان برق: 0 آمپر
معادل سطح مقطع آلومینیوم: 0 میلیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
1,992 تومان
سیم افشان سایز 1x0.75 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
2,585 تومان
سیم افشان سایز 1x1 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
3,480 تومان
سیم افشان سایز 1x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
5,757 تومان
سیم افشان سایز 1x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
9,231 تومان
سیم افشان سایز 1x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
13,948 تومان
سیم افشان سایز 1x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
25,052 تومان
سیم افشان سایز 1x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
39,284 تومان
سیم افشان سایز 1x16 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
41,825 تومان
کابل مفتولی سایز 1x16 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
64,803 تومان
کابل مفتولی سایز 1x25 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
88,380 تومان
کابل مفتولی سایز 1x35 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
123,226 تومان
کابل مفتولی سایز 1x50 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
167,826 تومان
کابل مفتولی سایز 1x70 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
232,319 تومان
کابل مفتولی سایز 1x95 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
294,580 تومان
کابل مفتولی سایز 1x120 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
359,348 تومان
کابل مفتولی سایز 1x150 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
450,551 تومان
کابل مفتولی سایز 1x185 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
589,812 تومان
کابل مفتولی سایز 1x240 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
742,826 تومان
کابل مفتولی سایز 1x300 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
99,487 تومان
کابل مفتولی سایز 1x400 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
1,257,777 تومان
کابل مفتولی سایز 1x500 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
11,969 تومان
کابل مفتولی سایز 2x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
17,436 تومان
کابل مفتولی سایز 2x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
26,653 تومان
کابل مفتولی سایز 2x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
36,403 تومان
کابل مفتولی سایز 2x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
59,641 تومان
کابل مفتولی سایز 2x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
16,258 تومان
کابل مفتولی سایز 3x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
24,589 تومان
کابل مفتولی سایز 3x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
37,237 تومان
کابل مفتولی سایز 3x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
53,568 تومان
کابل مفتولی سایز 3x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
85,412 تومان
کابل مفتولی سایز 3x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
135,542 تومان
کابل مفتولی سایز 3x16 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل مفتولی
247,551 تومان
کابل مفتولی سایز 3x25+16 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 و 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
5,553 تومان
کابل افشان سایز 2x0.75 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در فرکانس های بالا، کامپیوترها و گیرنده های رادیو و تلویزیون و دوربین های مدار بسته 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
7,148 تومان
کابل افشان سایز 2x1 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در فرکانس های بالا، کامپیوترها و گیرنده های رادیو و تلویزیون و دوربین های مدار بسته 
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
9,742 تومان
کابل افشان سایز 2x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
15,634 تومان
کابل افشان سایز 2x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
24,008 تومان
کابل افشان سایز 2x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
34,672 تومان
کابل افشان سایز 2x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات
کشور سازنده :
ایران
برند :
رسانا کابل
نوع سیم و کابل :
کابل افشان
59,016 تومان
کابل افشان سایز 2x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات

سیم و کابل رسانا

شرکت سیم و کابل رسانا از شرکت های معتبری می باشد که در زمینه تولید سیم و کابل فعالیت دارد و محصولات خود را با نام تجاری رسانا کابل به بازار عرضه کرده و توانسته است در مدت کوتاهی موفق به دریافت نشان استاندارد ملی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردد.

صنایع سیم و کابل رسانا کابل در سال 1372 با هدف تولید بخشی از سیم و کابل مورد نیاز کشور تاسیس گردیده و محصولات متنوعی هم چون انواع مختلف سیم رسانا کابل و کابل رسانا کابل را با کیفیت مناسب به بازار عرضه کرده است. صنایع رسانا کابل با بهره گیری از تکنولوژی جدید قدم در راه تولید محصولات مختلفی مانند کابل کنترل ساده و شیلد دار، کابل کواکسیال، کابل های فشار ضعیف و غیره نهاده است و از معدود تولید کنندگانی است که کابل های کنترل با تعداد رشته بالا تولید می کنند.

سیم و کابل رسانا , رسانا کابل

شرکت سیم و کابل رسانا در راستای افزایش سلامت و کیفیت محصولات تولیدی خود توانسته است با اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف مانند نشان استاندارد اتحادیه اروپا ( CE ) به یکی از اصلی ترین شرکت های تولید کننده سیم و کابل تبدیل گردد و تولیدات خود را با اسامی تجاری سیم و کابل رسانا یا سیم و کابل رسانا کابل در اختیار مشتریان قرار دهد.

معرفی محصولات سیم و کابل رسانا

محصولات سیم و کابل رسانا کابل با فناوری های روز دنیا هم سو بوده است و همچنین این شرکت توانسته است برای کابل های قدرت با ولتاژ اسمی یک تا سه کیلو ولت گواهینامه استاندارد دریافت نماید. رسانا کابل سعی کرده است محصولات متنوعی با سطح مقطع های مختلف تولید نماید و همچنین کیفیت را در کنار تنوع حفظ کند تا نظر مشتریان را به خود جلب کند. تمامی سیم و کابل های رسانا دارای گواهینامه های ISO و IMS هستند و از اصلی ترین فعالان صنعت تولید سیم و کابل در کشور می باشند. در ادامه به معرفی سیم ها و کابل های رسانا می پردازیم :

سیم مفتولی و نیمه افشان رسانا

سیم مفتولی و نیمه افشان رسانا کابل دارای هادی از جنس مس آنیل شده کلاس 1 برای نوع مفتولی و کلاس 2 برای نوع نیمه افشان است. این دو محصول در دمای 30- تا 70+ درجه کارایی داشته و برای نصب ثابت به عنوان سیم رابط در داکت های زمینی، ماشین آلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می روند. روی هادی سیم مفتولی و نیمه افشان رسانا کابل با عایقی از جنس PVC نوع C پوشانده شده است که کمک می کند قرار گیری این سیم ها داخل لوله و زیر گچ مجاز باشند.

سیم مفتولی و نیمه افشان رسانا کابل

سیم افشان رسانا کابل

سیم های افشان این برند دارای عایق پی وی سی می باشند و جنس هادی درون این سیم ها مس آنیل شده کلاس 5 است همچنین این سیم ها را به دو صورت نصب ثابت و قابل انعطاف می توان استفاده کرد. در حالت نصب ثابت از سیم افشان رسانا می توان در دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه استفاده کرد و در حالت قابل انعطاف دمای کارکرد این سیم ها بین منفی 5 تا مثبت 70 درجه می باشد.

سیم افشان رسانا در حالت نصب ثابت می تواند به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی به کار رود و در ماشین آلات و تابلوهای فرمان که به انعطاف پذیری نیاز دارند از سیم افشان استفاده می شود. قرارگیری مستقیم این سیم ها روی سینی کابل و کانال ها و یا مخازن مجاز نیست ولی داخل لوله و زیرگچ میتوان از این سیم ها استفاده کرد.

انواع کابل افشان رسانا

کابل های افشان رسانا تنوع گسترده ای را شامل می شوند و در مدل های کابل افشان سبک، کابل افشان معمولی، کابل کنترل افشان و کابل کنترل افشان شیلددار تولید می شوند که هرکدام کاربردهای خاص خود را دارند و می توانند در فضاهای مختلفی به کار روند. به طور مثال کابل افشان معمولی دارای هادی از مس آنیل شده کلاس 5 است و جنس روکش آمیزه ای از PVC نوع ST5 می باشد.

انواع کابل افشان رسانا کابل

کابل های افشان به عنوان کابل های رابط جهت استفاده در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات به کار می روند البته باید توجه داشته باشید که کابل ها در تماس مستقیم با قسمت های داغ در وسایل پخت و پز و گرمایشی نباشند. کابل های کنترل افشان نیز برای استفاده در تابلوهای فرمان مناسب هستند و کاربرد این کابل ها در فضای آزاد، سیستم های نقاله و مکان هایی که میدان مغناطیسی در آنها وجود دارد توصیه نمی شود.

کابل قدرت رسانا

کابل های قدرت رسانا در انواع کابل قدرت تک رشته، چند رشته، با هادی هم مرکز، چند رشته با عایق XLPE و کابل های آرموردار تولید می شوند و هرکدام دارای ساختار لایه ای و سطح مقطع های مختلفی هستند. کابل های قدرت کابل های مقاومی هستند و جهت تامین برق در زیرزمین، داکت ها، تاسیسات داخل ساختمان، داخل آب و در فضاهای باز که امکان صدمات مکانیکی دارند، قابل استفاده هستند. جنس عایق در این کابل ها آمیزه ای از پی وی سی نوع A است.

کابل قدرت رسانا کابل

انواع کابل مفتولی و نیمه افشان رسانا

کابل مفتولی و نیمه افشان رسانا دارای هادی از جنس مس آنیل شده کلاس 2 و کلاس 1 می باشد و جنس عایق آمیزه ای از PVC نوع C است. اگر بخواهیم به کاربرد این کابل ها بپردازیم قابلیت استفاده در زیر یا روی گچ، روی دیوارهای آجری و بتونی و در محیط های خشک یا مرطوب را دارند. اما از این کابل ها در بتون مسلح یا فشرده نمی توان استفاده کرد و همچنین در تاسیسات خارجی فقط در صورتی می توان از این کابل ها استفاده کرد که در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند.

انواع کابل رسانا

تنوع محصولات سیم و کابل رسانا بالاست و دنیای گسترده ای از دیگر کابل ها مثل کابل های جوشکاری، کابل کنترل تخت، خودنگهدار و غیره را شامل می شود. شما می توانید برای خرید سیم و کابل رسانا و یا اطلاع از قیمت سیم و کابل رسانا به لایت هوم مراجعه کرده و با مشاهده محصولات بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 1,030,000 تومان 999,100 تومان
پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 2,200,000 تومان 2,090,000 تومان
حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 3,575,000 تومان 3,289,000 تومان
پنکه سه در یک البرز پنکه سه در یک البرز 2,830,000 تومان 2,688,500 تومان
پنکه سقفی لونا مدل 102 پنکه سقفی لونا مدل 102 2,250,000 تومان 2,137,500 تومان
پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 2,300,000 تومان 2,185,000 تومان
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری