برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

لیست قیمت آیفون تصویری کوماکس

امتیاز
(1)
بارانگیر پنل آیفون تصویری مدل کشویی بارانگیر پنل دربازکن تصویری مدل کشویی
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیماران Simaran
نوع محصول :
متعلقات آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچی بدون حافظه CDV-43K آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CDV-43K
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس لمسی 7 اینچ بدون حافظه CDV-70U آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70U
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-70KM آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-70KM
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس4.3 اینچی بدون حافظه CDV-43M آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CDV-43M
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70KPT آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70KPT
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچی بدون حافظه CDV-43MH آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CDV-43MH
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری 7 اینچی کوماکس بدون حافظه مدل CDV-70H آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه مدل CDV-70H
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس CDV-70K آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه مدل CDV-70K
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه مدل CDV-70N آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه مدل CDV-70N
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70MH آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70MH
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CAV-43MG آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CAV-43MG
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-70UM آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-70UM
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون کوماکس CDV-71UM آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-71UM
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-71AM آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-71AM
کشور سازنده :
ایران
برند :
کوماکس Commax
جنس بدنه :
ABS
0 تومان
آیفون تصویری 7 اینچی کوماکس با حافظه CDV-71BE آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-71BE
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70A آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70A
کشور سازنده :
ایران
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CAV-705UW آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CAV-705UW
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون کوماکس  CMV-70S آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CMV-70S
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CMV-77K آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CMV-77K
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70P آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CDV-70P
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 10.1 اینچ با حافظه  CDV-1020AE آیفون تصویری کوماکس 10.1 اینچ با حافظه CDV-1020AE
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 3.5 اینچ بدون حافظه CAV-35GN آیفون تصویری کوماکس 3.5 اینچ بدون حافظه CAV-35GN
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ با حافظه CDV-43KM آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ با حافظه CDV-43KM
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-4U پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-4U
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل کدینگ آیفون تصویری کوماکس DRC-GUM/RF پنل کدینگ و کارتخوان آیفون تصویری کوماکس DRC-GUM/RF
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل کدینگ کوماکس DRC پنل کدینگ آیفون تصویری کوماکس DRC-GUM
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچی بدون حافظه CAV-70GA آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CAV-70GA
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CMV-43S آیفون تصویری کوماکس 4.3 اینچ بدون حافظه CMV-43S
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-41UN پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-41UN
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل کدینگ و کارتخوان آیفون تصویری کوماکس DRC-GUC/RF پنل کدینگ و کارتخوان آیفون تصویری کوماکس DRC-GUC/RF
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل کدینگ آیفون تصویری کوماکس DRC-GUC پنل کدینگ آیفون تصویری کوماکس DRC-GUC
برند :
کوماکس Commax
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچی بدون حافظه CAV-70PG آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ بدون حافظه CAV-70PG
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-72UM آیفون تصویری کوماکس 7 اینچ با حافظه CDV-72UM
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
آیفون تصویری کوماکس 3.5 اینچ بدون حافظه  CDV-35A آیفون تصویری کوماکس 3.5 اینچ بدون حافظه CDV-35A
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
آیفون تصویری
0 تومان
پنل کدینگ و کارتخوان آیفون تصویری کوماکس DRC-703LC/RF پنل کدینگ و کارتخوان آیفون تصویری کوماکس DRC-703LC/RF
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-40K پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-40K
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-40KA پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-40KA
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-41QC پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-41QC
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-40KPT پنل آیفون تصویری کوماکس DRC-40KPT
کشور سازنده :
کره
برند :
کوماکس Commax
نوع محصول :
پنل آیفون تصویری
0 تومان

لیست قیمت آیفون تصویری کوماکس

آیفون های تصویری کوماکس بسیار متنوع و دارای قابلیت های مختلف متناسب با نیازهای مکان‌های مختلف می باشد که با کیفیت بالایی به بازار عرضه شده اند. شرکت کوماکس با در نظر گرفتن نیاز های مشتریان و با تلاش برای برطرف نمودن این خواسته ها  یکی از برترین برند ها در طراحی و ساخت محصولات مورد نیاز منازل شناخته شده است.

کوماکس از بهترین آیفون های تصویری است که کیفیت بالا و ویژگی های منحصر به فرد ارائه شده آن را از سایر آیفون های تصویری جدا کرده است. کلیه ساختار انواع آیفون تصویری کوماکس از کره جنوبی وارد می‌شود و لذا قیمت های آن تحت تاثیر مستقیم نوسانات ارز است. به طور کلی قیمت آیفون تصویری کوماکس در مقایسه با محصولات دیگر موجود در بازار و آیفون های تصویری ایرانی بسیار متفاوت است.

کوماکس

شرکت کوماکس تلاش کرده است با عرضه کیفیت بالای کالای خود گزینه اول مشتریان در هنگام انتخاب آیفون های تصویری خارجی باشد لذا کماکس محصولات را با طراحی‌های خاص خود و پیشرفته ترین فناوری ها عرضه کرده است. از این رو قیمت بالای آیفون تصویری های کماکس می‌تواند منطقی باشد. آیفون تصویری کوماکس کره Commax در ایران با ضمانت نامه شرکت «ایران کوماکس» نمایندگی رسمی آیفون کوماکس ارائه می شود که امروزه  آیفون های تصویری ضمانت شده توسط این شرکت با اطمینان خریداری و استفاده می گردد.

ادامه مطلب
سوالات متداول
آیا می شود انواع پنل و مانیتور های کوماکس را در کنار یکدیگر استفاده کرد؟

 برای برخی مدل ها این موضوع امکان ناپذیر است . برای این موضوع بهتر است با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید.
چرا قیمت آیفون تصویری های کوماکس از سایر برندها انقد گران‌تر است؟ شرکت کوماکس از برترین برندهای تولید کننده محصولات حفاظتی و مدیریتی است که سابقه بسیار زیادی دارد و به عنوان یک برند معتبر در بیش از ۱۰۰ کشور جهان معرفی شده است. کیفیت و کارایی بالای محصولات این شرکت، برند کوماکس را به عنوان بهترین برندهای آیفون تصویری در جهان شناسانده است. لازم به ذکر است که ایران کوماکس خدمات طلایی خود را برای جلب رضایت بالای مشتریان عرضه کرده است و بدون دریافت هزینه ای در کمترین زمان ممکن برای نصب و رفع مشکلات احتمالی اقدام می کند.
چه اطلاعاتی در حافظه آیفون ذخیره می شود؟ در صورت پر شدن آن چه اتفاقی می افتد؟ هر گونه عکس یا فیلم از پنل را می توان روی حافظه ایفون ذخیره کرد و اگر حافظه ایفون پر شود به صورت خودکار از عکس های قدیمی پاک میشود.
آیفونهای تصویری لمسی کوماکس قابلیت اتصال به دوربین مداربسته را دارد؟ آیفون های زیادی از کوماکس بدون گوشی عرضه شدهاست که یکی از مهمترین آن ها آیفون تصویری 43m کوماکس می باشد بدنه مربعی شکل و سورمه ای رنگ دارد و محصولی خاص از کوماکس به شمار می رود.
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری