برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less

اتصالات ارت

تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
3×15 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 15×3 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
3×20 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 20×3 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
5×20 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 20×5 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×20 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 20×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
3×30 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 30×3 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
5×30 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 30×5 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×30 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 30×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
5×40 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 40×5 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×40 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 40×10 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
5×50 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 50×5 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×50 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 50×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×60
0 تومان
شینه مسی سایز 60×10 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×80 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 80×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×100 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 100×10 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
10×120 میلیمتر
0 تومان
شینه مسی سایز 120×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت - قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
35 میلیمتر
0 تومان
کلمپ ارت نمره 35 – دارای بدنه ای با روکش مس – از انواع تجهیزات چاه ارت – قطعه ای برای اتصال دو سیم مسی یا سیم ارت به صفحه مسی
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
70 میلیمتر
0 تومان
کلمپ ارت مسی نمره 70 – دارای روکش مسی ضد خوردگی – از انواع تجهیزات سیستم چاه ارت – اتصال دهنده دو سیم یا سیم و صفحه مسی
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
95 میلیمتر
0 تومان
کلمپ ارت مسی نمره 95 - جهت اتصال دو الکترود در سیستم چاه ارت –  دارای روکش مسی – از تجهیزات  مورد نیاز در سیستم ارتینگ
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
120 میلیمتر
0 تومان
کلمپ ارت مسی نمره 120 – دارای روکش مسی ضد خوردگی – از انواع تجهیزات سیستم چاه ارت – اتصال دهنده دو سیم یا سیم و صفحه مسی در چاه ارت
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
16میلیمتر
0 تومان
کابلشو نمره 16 مسی – از انواع بست جهت اتصال سیم یا کابل مسی به شینه – قابل استفاده در سیستم چاه ارت برای وصل کردن دو هادی به یکدیگر یا اتصال به تابلوی برق – نصب و اجرای آسان
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
25میلیمتر
0 تومان
کابلشو نمره 25 مسی – دارای بدنه ای با روکش مس و رسانایی الکتریکی بالا – اتصال دهنده سیم و صفحه ارت به یکدیگر – از تجهیزات چاه ارت جهت وصل کردن هادی به شینه یا تابلو برق
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
35 میلیمتر
0 تومان
کابلشو نمره 35 مسی – از انواع بست در سیستم چاه ارت – قابل استفاده جهت اتصال سیم یا کابل مسی به شینه  یا تابلو برق – نصب آسان و سریع – دارای روکش مسی
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
50 میلیمتر
0 تومان
کابلشو نمره 50 مسی – دارای بدنه ای با روکش مس با رسانایی الکتریکی بالا – اتصال دهنده سیم و صفحه ارت به یکدیگر – از تجهیزات سیستم ارت جهت وصل کردن هادی به شینه یا تابلو برق
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
70 میلیمتر
0 تومان
کابلشو نمره 70 مسی – از انواع بست جهت اتصال سیم یا کابل به شینه مسی – قابل استفاده در سیستم چاه ارت برای وصل کردن دو هادی به یکدیگر یا اتصال آنها به تابلوی برق – نصب و اجرای آسان
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
95 میلیمتر
0 تومان
کابلشو نمره 95 مسی – از تجهیزات مورد استفاده در سیستم چاه ارت – کاربرد جهت اتصال سیم یا کابل مسی به شینه  یا تابلو برق – نصب آسان و سریع – دارای روکش مسی با خاصیت ضد خوردگی
تماس بگیرید
برند :
متفرقه
نوع محصول :
اتصالات ارت
سایز :
120 میلیمتر
0 تومان
کابلشو نمره 120 مسی – از انواع بست جهت اتصال سیم یا کابل به شینه مسی – قابل استفاده در سیستم چاه ارت برای وصل کردن دو هادی به یکدیگر یا اتصال آنها به تابلوی برق – نصب و اجرای سریع و کم هزینه

فهرست:

اتصالات سیستم ارت

اتصالات ارت - اتصالات و بست ارت

انواع اتصالات ارت در دسته لوازم چاه ارت قرار دارند که وجود آنها برای راه اندازی سیستم ارتینگ لازم است در واقع برای ایجاد این چاه باید تمامی مراحل به ترتیب انجام شوند تا نهایتا ولتاژهای اضافی که ممکن است سبب ایجاد آسیب در دستگاه های الکترونیکی و یا افراد شوند ، خنثی شده و به زمین منتقل شوند.برای راه اندازی چاه ارت لازم است ابتدا گودالی با اندازه مناسب در زمین حفر شود سپس دوغابی از مواد کاهنده مقاومت زمین تهیه شده و در قسمت پایین چاه ریخته شود ، در مرحله بعدی سیم ارت به صفحه جوش خورده و به صورت عمودی در این گودال قرار می گیرد و فضای باقیمانده در چاه از بنتونیت یا دیگر مواد کاهنده مقاومت پر می شود.

هدف از ایجاد چاه ارت این است که اضافه بار موجود در ساختمان یا وسایل الکترونیکی به زمین منتقل شود بنابراین لازم است اتصالی بین تابلو برق و سیم ارتی که از زمین به این تابلو می رسد برقرار گردد در واقع ولتاژهای اضافی به تابلو برق منتقل شده و نهایتا از طریق سیم مسی به زمین می رسند به همین دلیل لازم است در این مسیر از انواع اتصالات و بست های ارت استفاده گردد که تجهیزات مختلفی را شامل می شوند و در ادامه به معرفی آنها می پردازیم :

شینه ارت - شینه مسی ارت - خرید شینه ارت

شینه مسی ارت

در واقع یک مکعب مستطیل از جنس مس یا آلومینیوم است که در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی به قطعات مختلف تابلو مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا از شینه مسی در راه اندازی گودال یا چاه ارت استفاده می شود . روی شینه می توان با ایجاد سوراخ و با کمک پیچ و مهره فضاهایی را برای انشعاب گرفتن ایجاد کرد که در این صورت نیازی به استفاده از ترمینال نیست. بدنه شینه ارت از فلز مس ساخته می شود که رسانایی الکتریکی بالایی دارد و دارای سه بعد طول و عرض و ضخامت است که ابعاد مختلفی دارند و مشتریان می توانند متناسب با محل کاربرد یکی از این ابعاد را انتخاب کنند.

شینه مسی می تواند دارای خم هایی باشد به طور مثال 1 خم در عرض که برای تغییر جهت مسیر آن استفاده می شود یا وجود 2 خم در ضخامت جهت ایجاد ارتباط بین قطعاتی که در کنار هم قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین می توان با توجه به تعداد سیم ها یا کابل ها و وضعیت قرارگیری آنها ، محل و تعداد خم های شینه ارت را در نظر گرفت. در واقع شینه یک هادی است که به وسیله انشعابات متعدد به منابع تولید و مراکز مصرف متصل است.به طور کلی شینه دارای دو مدل شینه ارت و شینه نول است.

شین مسی - شینه ارت مسی - شینه مسی ارت

شینه ارت

شینه ای که برای وصل هادی های حفاظتی شامل هادی های هم ولتاژ کردن و هادی های مربوط به اتصال زمین مورد استفاده قرار می گیرد در واقع در این مدل سیم ارت اصلی از الکترودهای زمین به آن متصل شده و از آنجا به موازات سیم های نول و فاز تا دستگاه های الکترونیکی کشیده می شود.

شینه نول

شینه نول از طریق سیم اتصال به زمین به بدنه تابلو برق متصل است و وجود آن در تابلوی اصلی ضروری است در واقع شینه نول اتصال دهنده بین سیم نول و دستگاه های الکترونیکی است.

کلمپ

به طور کلی محل اتصال سیم و صفحه ارت یکی از آسیب پذیرترین بخش های چاه است و اولین قربانی خوردگی می باشد بنابراین نوع اتصالی که بین این دو الکترود برقرار می شود اهمیت بالایی دارد و می تواند به روش های مختلفی انجام شود :

  • استفاده از جوش کدولد
  • استفاده از انواع کابل شو
  • استفاده از انواع کلمپ (بست)

کلمپ - خرید کلمپ - قیمت کلمپ مسی

کلمپ یکی از انواع تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم چاه ارت است که وظیفه دارد دو سیم را به یکدیگر متصل کند و یا وظیفه اتصال سیم ارت به صفحه مسی را نیز به عهده دارد بنابراین دارای اندازه های مختلفی است که مشتریان باید متناسب با اندازه دو الکترودی که قرار است به هم وصل شوند نسبت به خرید کلمپ مورد نظرشان اقدام کنند البته از این محصول جهت وصل کردن میله ارت نیز استفاده می شود. انواع مختلف آن دارای نمره 16 ، 25 ، 35 ، 50 ، 70 و غیره می باشند.

کابلشو مسی

کابلشو - کابلشو مسی - کابلشو ارت

کابلشو نیز از دیگر بست هایی است که برای اتصال کابل یا سیم مسی به شینه مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین در دسته تجهیزات چاه ارت قرار دارد. جنس قطعاتی که برای این منظور استفاده می شوند معمولا فلز مس با خلوص 99.9 درصد است که رسانایی الکتریکی بالایی نیز دارند. در واقع کابلشو مسی برای اتصال هادی به شینه و یا دو سیم مسی به یکدیگر استفاده می شود. نحوه اتصال این قطعه به سیم ها به 3 صورت پرسی ، لحیمی و پیچی انجام می شود که معمولا برای به دست آوردن اتصالی محکم از لحیم کاری استفاده می شود.

کابل شو مسی استاندارد معمولا به صورت تک سوراخه است که در واقع جهت وصل کردن یک سیم یا یک کابل در تابلوی برق مورد استفاده قرار می گیرد و همانند بست های دیگر دارای ابعاد مختلفی می باشد و مشتریان می توانند متناسب با اندازه الکترودهای مورد نیازشان یکی از این کابلشو ها را انتخاب نمایند به طور مثال انواع این قطعه شامل کابل شو مسی نمره 16 ، 25 ، 35 ، 50 و 70 است.

کابلشو مسی - خرید کابلشو مسی - کابلشو ارت

به طور کلی عمر اتصالاتی که با کلمپ یا کابلشو مسی اجرا می شوند نسبتا کوتاه است ولی کاربرد آنها ساده است بنابراین برای خرید انواع بست یا خرید اتصالات ارت و همچنین اطلاع از قیمت اتصالات و بست های مورد نیاز در راه اندازی سیستم چاه ارت می توانید به سایت لایت هوم مراجعه نمایید و کالای مورد نظرتان را خریداری کنید.

ادامه مطلب
سوالات متداول
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری