برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
نوع محصول
more... less
سایز
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
فیلتر محصولات

سیم کمان کابل

کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای ولتاژ نامی 300/500 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI (607) 06  موجود در رنگ بندی های متدوال نوع عایق PVC از نوع PVC/C قابلیت انعطاف پذیری بالا رسانای جریان برق جنس هادی مس آنیل شده گروه ۵
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای رنگ بندی های متنوع رسانای بالای جریان الکتریکی برق ولتاژ نامی 300/500 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI (607) 06 نوع عایق پلی وینیل کلراید یا PVC از نوع PVC/C هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای ولتاژ نامی 300/500 ولت تعیین رنگ بندی های طبق سفارش مشتری رسانای بالای برق  استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI (607) 06 ولتاژ تست 2000 ولت سیم تک رشته ای نوع هادی مس آنیل شده گروه 5
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
ولتاژ نامی 450/750 ولت موجود در رنگ های مختلف ولتاژ تست 2500 ولت  استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02  رسانای مطلوب جریان برق جنس هادی مس آنیل شده گروه 5 دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
ولتاژ تست 2500 ولت سیم تک رشته ای دارای رنگ های مختلف ولتاژ نامی 450/750 ولت نوع عایق مس آنیل شده گروه 5 جنس روکش پی وی سی نوع C نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
روکش از جنس PVC نوع PVC/C ولتاژ تست 2500 ولت دارای رنگ بندی های متنوع نوع هادی مس آنیل شده گروه 5 استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 ولتاژ نامی 450/750 ولت
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت هادی از نوع مس آنیل شده گروه ۵  جنس روکش پی وی سی نوع C رنگ بندی های مختلف طبق سفارش مشتری رسانای بسیار بالای برق قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
تولید در رنگ بندی های متنوع دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت جنس عایق PVC نوع PVC/C نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 ولتاژ تست 2500 ولت رسانا جریان برق قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
تعیین رنگ بندی مطابق با درخواست مشتری ولتاژ نامی 450/750 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI (607) 02 نوع هادی مس آنیل شده گروه ۵ دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
عایق از جنس پی وی سی نوع C ولتاژ تست 2500 ولت رسانای مطلوب جریان برق دارای قابلیت انعطاف پذیری بالا ولتاژ نامی 450/750 ولت تعیین رنگ بندی مطابق با درخواست مشتری
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
ولتاژ نامی 450/750 ولت تعیین رنگ ها مطابق با سفارش مشتری ولتاژ تست 2500 ولت هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵ بسته بندی های مختلف به صورت کارتن یا در کیسه دارای قابلیت انعطاف پذیری مطلوب
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵ ولتاژ نامی 450/750 ولت قابلیت انعطاف پذیری بالا تعیین رنگ بندی ها مطابق با سفارش مشتری ولتاژ تست 2500 ولت نوع بسته بندی به صورت کارتن یا در کیسه
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
حذف ولتاژ اضافی ولتاژ نامی 450/750 ولت جلوگيری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01  عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C ایجاد شرایط ایده آل برای محیط کار
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C حذف ولتاژ اضافی جلوگيری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان جلوگیری از ایجاد آتش سوزی سیم اتصال به زمین
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
نوعی سیم اتصال به زمین ولتاژ نامی 450/750 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 حذف ولتاژ اضافی فراهم آوردن شرايط ايده آل برای كار برقراری حفاظت دستگاه های الکتریکی تأمین ايمنی جان انسان
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
جلوگيری از ولتاژ تماسی حذف ولتاژ اضافی جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C ولتاژ نامی 450/750 ولت نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 ایجاد حفاظت و ايمنی جان انسان
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان حذف ولتاژ اضافی عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C جلوگيری از برق گرفتگی، ولتاژهای ناخواسته و صاعقه ایجاد شرايط ایده آل برای كار
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
برقراری حفاظت و ايمنی وسايل الکترونیکی حذف ولتاژ اضافی نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 ولتاژ نامی 450/750 ولت فراهم آوردن شرايط مناسب كاری جلوگيری از آتش سوزی و برق گرفتگی
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
حذف ولتاژ اضافی نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 جلوگيری از ولتاژ تماسی برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان فراهم آوردن شرايط ايده آل برای كار جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
حذف ولتاژ اضافی جلوگيری از ولتاژ تماسی برقراری حفاظت و ايمنی جان انسان نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C ولتاژ نامی 450/750 ولت
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
دارای نشان استاندارد ملّی ایران و بین المللی نوع عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C حذف ولتاژ اضافی جلوگیری از برق گرفتگی تأمین ايمنی جان انسان اطمينان از قابليت كار الكتريكی
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم مفتولی
سیم های نصب ثابت  نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 05 یا ISIRI (607) 05 ولتاژ نامی 300/500 ولت جنس عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C مناسب برای سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق دارای هادی تک مفتولی
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم مفتولی
دارای نشان استاندارد ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01 ولتاژ نامی 450/750 ولت سیم نصب ثابت یا سیم خشک ولتاژ تست 2500 ولت نوع عایق آمیزه PVC از نوع PVC/C
کشور سازنده :
ایران
برند :
کمان کابل
نوع سیم و کابل :
سیم مفتولی
کاربری در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق ولتاژ نامی 450/750 ولت دارای نشان استاندارد ایران و جهان تولید با دو نوع هادی تک رشته ولتاژ تست 2500 ولت نوعی سیم خشک
نمایش 1 تا 24 از 33 مورد

سیم کمان kaman wire

صنایع سیم کمان نیز یکی از بزرگترین شرکت های تولید سیم و کابل است. که سال ها است با تولید نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پروژه های ساختمانی، ادارات برق منطقه ای و مخابرات و همچنین مکان های عمومی از جمله شهرداری ها، فضاهای فرهنگی و رفاهی با کیفیت ترین محصولات را ارائه می کند. و نقش مهمی در صنایع برق کشور دارد. بیشتر اوقات، مردم اصطلاحاتی مانند سیم و کابل را به جای یکدیگر استفاده می کنند. با این حال، اینها کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. حال ما برای بهتر شدن شدن این موضوع به طور مختصر به این امر پرداخته ایم. اولین راه برای تمایز بین آنها این است که سیم ها جزو کابل ها هستند. و سیم ها بسیار بیشتر از کابل ها مورد استفاده قرار می گیرند یا دامنه استفاده بیشتری دارند. اگر به زبان ساده بخواهیم صحبت کنیم می توانیم بگوییم که سیم به طور کلی یک رشته یا گروهی از رشته های ماده رسانا مانند مس یا آلومینیوم است. در حالی که یک کابل از دو یا چند سیم عایق بندی شده در یک کت تشکیل شده است. ساده ترین راه برای تشخیص بین این دو این است که سیم به طور معمول قابل مشاهده است ، اما یک کابل به طور کلی عایق بندی شده است.

سیم و کابل

سیم های کمان سه نوع مختلف دارند :

  • سیم کمان انعطاف پذیر
  • سیم کمان سخت هوایی
  • سیم کمان نصب ثابت

سیم کمان انعطاف پذیر : این نوع سیم ها برای نصب در داخل وسایل برقی و حفاظت سیستم های روشنایی در محیط های خشک، درون لوله ها، زیر و روی گچ مناسب است. قرارگیری مستقیم این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل، کانال های کابل کشی یا مخازن مجاز نیست. ولی قرار گیری در داخل لوله های خرطومی مجاز می باشد. هادی سیم کمان انعطاف پذیر، این سیم از مس آنیل شده کلاس 5 می باشد و دارای عایق PVC است. همچنین این سیم ها دارای دو نوع ولتاژ نامی 750/450 ولت و 500/300 ولت می باشد.

سیم کمان سخت هوایی : این نوع از سیم ها برای توزیع جریان برق در خطوط هوایی به کار می روند. ساختار هادی در این نوع از سیم های کمان ، مس سخت کشیده شده است که به صورت رشته های منظم تابیده قرار گرفته اند.

سیم کمان نصب ثابت : سیم و کابل کمان کابل با نصب ثابت در دسته سیم هایی قرار دارند. استفاده از آنها در سیم کشی داخلی تابلو ها و توزیع کننده های برق مجاز است.
این نوع سیم ها برای نصب ثابت و به عنوان سیم رابط در داکت های زمینی، ماشین آلات و تجهیزات کنترلی استفاده می شوند. به کارگیری سیم کمان در لوله ها و زیر گچ نیز مجاز است.

جنس هادی در این نوع از سیم ها مس آنیل شده گروه 1 برای تک مفتولی ها و مس آنیل شده گروه 2 برای سیم هایی با هادی منظم تابیده می باشد.

سیم کمان

چرا بهترین انتخاب سیم کمان است؟

شرکت سیم کمان در حال حاضر از بهترین ماشین آلات شرکت های سازنده معتبر اروپایی استفاده می کند. به تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف برق و مخابراتی، کابل های کنترل و ابزار دقیق مشغول است. محصولات شرکت سیم و کابل کمان مطابق با استاندار های ملی و بین المللی است. و محصولاتی با بهترین کیفیت را ارائه می دهد و به صورت گسترده نیاز بازارهای داخلی و کشور های همسایه با بالاترین کیفیت و سازگار با اهداف مشتری عرضه می کند.

شما مشتریان محترم جهت خرید سیم کمان و همچنین اطلاع از قیمت انواع سیم به سایت پر مخاطب لایت هوم مراجعه نمایید و در صورت راهنمایی بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید و یک خرید عالی و آسوده را به همراه داشته باشید.

ادامه مطلب
منوی اصلی
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری